Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Call of Duty: Modern Warfare 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 50
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Two Birds with One Stone

Kill 2 enemies with a single bullet in Single Player or Special Ops.
84.5%


Back in the Saddle

Help train the local militia.
83.7%


Three-some

Kill at least 3 enemies with a single shot from a grenade launcher in Single Player or Special Ops.
81.8%


Danger Close

Get hand picked for Shepherd's elite squad.
79.6%


Cold Shoulder

Infiltrate the snowy mountain side base.
76.7%


Ten plus foot-mobiles

Kill at least 10 enemies with one Predator missile in Single Player or Special Ops.
71.7%


Tag 'em and bag 'em

Find Rojas in the Favelas.
71.5%


Gold Star

Earn 1 star in Special Ops.
70.5%


Some Like it Hot

Kill 6 enemies in a row using a thermal weapon in Single Player or Special Ops.
70.3%


Royale with Cheese

Defend Burger Town.
68.8%


Soap on a Rope

Storm the gulag.
62.7%


Desperate Times

Execute the plan to help the Americans.
60.7%


Whiskey Hotel

Take back Whiskey Hotel.
59.6%


The Pawn

Assault Makarov's safe house.
58.5%


Out of the Frying Pan…

Complete the mission in the airplane graveyard.
58.2%


The Harder They Fall

Kill 2 rappelling enemies in a row before they land on their feet in Single Player or Special Ops.
57.9%


For the Record

Complete the Single Player campaign on any difficulty.
57.0%


Hotel Bravo

Earn 4 stars in Special Ops.
54.9%


Unnecessary Roughness

Use a riot shield to beat down an enemy in Single Player or Special Ops.
53.7%


Charlie On Our Six

Earn 8 stars in Special Ops.
46.9%


No Rest For the Wary

Knife an enemy without him ever knowing you were there in Single Player or Special Ops.
39.1%


I'm the Juggernaut…

Kill a Juggernaut in Special Ops.
34.2%


Knock-knock

Kill 4 enemies with 4 shots during a slow-mo breach in Single Player or Special Ops.
30.2%


It Goes to Eleven

Earn at least 1 star in 11 different Special Op missions.
29.3%


Blackjack

Earn 21 stars in Special Ops.
27.9%


Look Ma Two Hands

Kill 10 enemies in a row using akimbo weapons in Single Player or Special Ops.
25.8%


Desperado

Kill 5 enemies in a row using 5 different weapons or attachments in Single Player or Special Ops.
25.8%


Operational Asset

Earn all 3 stars in at least 5 different Special Op missions.
24.0%


Specialist

Earn 30 stars in Special Ops.
20.7%


Drive By

Kill 20 enemies in a row while driving a vehicle in Single Player or Special Ops.
17.0%


Operative

Earn all 3 stars in at least 10 different Special Op missions.
15.9%


The Price of War

Complete the single player campaign on Hardened or Veteran Difficulty.
15.4%


First Day of School

Complete 'S.S.D.D.' and 'Team Player' on Veteran Difficulty.
15.1%


Black Diamond

Complete 'Cliffhanger' on Veteran Difficulty.
14.8%


Colonel Sanderson

Kill 7 chickens in under 10 seconds in 'The Hornet's Nest'.
11.1%


Turistas

Complete 'Takedown' and 'The Hornet's Nest' on Veteran Difficulty.
10.4%


Red Dawn

Complete 'Wolverines!' and 'Exodus' on Veteran Difficulty.
9.8%


Prisoner #627

Complete 'The Only Easy Day... Was Yesterday' and 'The Gulag' on Veteran Difficulty.
9.5%


Professional

Earn all 3 stars in at least 15 different Special Op missions.
9.1%


Ends Justify the Means

Complete 'Contingency' on Veteran Difficulty.
8.7%


Homecoming

Complete 'Of Their Own Accord', 'Second Sun', and 'Whiskey Hotel' on Veteran Difficulty.
8.3%


Queen takes Rook

Complete 'Loose Ends' and 'The Enemy of My Enemy' on Veteran Difficulty.
7.6%


Off the Grid

Complete 'Just Like Old Times' and 'Endgame' on Veteran Difficulty.
7.5%


Downed but Not Out

Kill 4 enemies in a row while downed in Special Ops.
6.7%


Pit Boss

Run The Pit in 'S.S.D.D.' and finish with a final time under 30 seconds.
6.6%


The Road Less Traveled

Collect 22 enemy intel items.
5.6%


Ghost

Plant the C4 in 'Cliffhanger' without alerting or injuring anyone in the blizzard.
4.3%


Honor Roll

Earn at least 1 star in each Special Op mission.
3.9%


Leave No Stone Unturned

Collect 45 enemy intel items.
2.8%


Star 69

Earn 69 stars in Special Ops.
2.6%