Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Miner Wars 2081

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Completed mission EAC Survey Site

Complete mission 1/31
55.0%


Completed mission Barth’s moon

Complete mission 3/31
20.0%


Completed mission Duncan’s Faith (Junkyard)

Complete mission 8/31
7.4%


Completed mission Junkyard (Racing)

Complete mission 12/31
6.1%


Completed mission Fort Valiant III. (Dungeons of Valiant)

Complete mission 17/31
4.7%


Completed mission The Rift

Complete mission 21/31
3.8%


Completed mission White Wolves Bio Research Lab

Complete mission 26/31
3.1%


Completed mission Reichstag II.

Complete mission 27/31
3.0%


Completed mission EAC Prison Reway

Complete mission 29/31 – rescue Marcus!
2.6%


Ship Stanislav

Fly in ‘Stanislav’ ship (hint: this class of ship is used by Russians and Chinese)
2.4%


Completed mission Alien G**e

Complete mission 31/31 – finish the campaign!
2.4%


Secret Rooms

Find all 21 secret rooms (hint: majority of them are monitored by a remote camera)
0.5%