Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Metro: Last Light

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 70
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
83.4%

Rabbit

Complete training sequence.
67.3%

Clean Escape

Escape the chasing Nazis on the REICH level without being caught once.
64.2%

Within a Hair of Death

58.0%

First Draft

Write 10 of Artyom's hidden Diary pages.
56.6%

Soldier

Kill 100 Human Enemies.
54.3%

Mouse

Complete the ECHOES level undetected by the Watchmen.
51.8%

Freedom!

49.5%

Antibiotic

Kill 100 Mutants.
48.1%

Big Momma

44.7%

Secret

42.7%

Revelation

39.7%

C'est la vie

38.9%

Edison

Turn off 40 Lights without breaking them.
32.2%

Weapon Smith

Install all possible Customizations for a Weapon.
28.5%

Diver

Fall in the Swamp 10 times.
27.1%

Reunion

Find and return the crying child's Teddy Bear.
27.1%

Forest Guardian

26.8%

Commando

Rescue the Women and Children on the BANDITS level without raising alarm.
25.4%

Tortoise

Make 10 Spiders flip belly-up.
24.0%

Not A Rabbit

Finish the ASHES level without taking a hit.
23.6%

Patron of the Arts

Watch the entire Theater Show.
21.4%

Shadow

Stealthily kill 15 Enemies.
18.4%

Revenge

14.2%

True Spartan

Hold the Platform without dying.
12.4%

Scram

Kill all Watchmen before they reach the Railcar.
11.7%

Bloodlust

Kill all the Reds on the THE CHASE level.
10.6%

Back to the Past

See all Visions in the Dead City.
10.4%

No shooting allowed

Kill 10 enemies in a row with Throwing Knives.
8.4%

Tesla

Break 50 Lights.
8.1%

A Present

Take the Custom Pistol from the Locked Box.
8.1%

Savior

7.6%

Invisible Savior

Complete the FACILITY level without killing or raising alarm.
7.6%

Invisible Soldier

Complete the REVOLUTION level without killing and raising an alarm.
7.2%

Derailed

Kill all armed enemies on the REVOLUTION level, including all reinforcements.
6.8%

Eagle Eye

Kill more Watchmen than Artyom does.
6.6%

Invisible Intruder

Complete the SEPARATION level without killing or raising alarm.
6.5%

Walking Bank

Collect 1000 Military Rounds.
6.3%

The Sunset of Hope

Сomplete the ANNA level.
6.1%

Redemption

6.0%

Saboteur

Complete the SNIPER TEAM level.
5.7%

Ranger Elite

Complete the game in Ranger Mode.
5.7%

Heads Up!

Complete the PAVEL level.
5.5%

Hunting

Kill 20 Nosalises on the KHAN level.
5.4%

No Way Out

Complete the KHAN level.
5.4%

Hail Reich!

Complete the HEAVY SQUAD level.
4.3%

Through the Fire

Complete the SPIDER LAIR level.
4.3%

Businessman

Make 100 Purchases.
4.3%

Sniper

Kill 10 enemies with headshots using your sniper rifle.
4.2%

Rain Man

Complete the BRIDGE level without a kill.
3.9%

Inferno

Set 2 Enemies on fire at once.
3.7%

Ever Vigilant

Disarm 10 Traps.
3.2%

Survivalist

Complete the game in Ranger Hardcore.
3.2%

Forgotten

Find the Hidden Ammo in the abandoned part of the station on the QUARANTINE level.
3.1%

Kshatriya

Complete the KSHATRIYA level.
3.0%

Van Helsing

Kill a Demon with the Helsing.
2.8%

Nobody's Home

2.3%

Gunslinger

Kill at least one Enemy with each Weapon available in the game.
2.2%

Homo Homini Lupus Est

Kill 100 enemies with heavy weapons.
2.0%

Artifact

Find 30 artifacts.
2.0%

Published

Complete all 43 of Artyom's hidden Diary pages.
1.8%

Equipped

Find all Equipment Stashes in the swamps.
1.7%

Shadow Ranger

Complete the game without killing any Humans unless forced to.
1.6%

Willpower

Сomplete at least one HUGE mission.
1.6%

Soup

Kill 5 Shrimp with Grenades.
1.6%

Test Сomplete

Complete the TOWER level.
1.4%

Arachnophobia

Kill 20 spiders with your flame thrower.
1.4%

Specialist

Complete the SHOOTING RANGE and ARENA.
1.4%

Safe Cracker

Open 8 safe boxes on the PAVEL level.
1.3%

Musician

Use all Musical Instruments in the game.
1.2%

Developer

Spend 3 hours on the DEVELOPER level.