Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Men of War: Assault Squad

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 110
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Introduction - Storm the beach!

Leave nobody alive!
62.7%


Introduction - Ambush!

Ambush the Japanese reinforcements!
56.3%


Introduction - Clear the road block!

Allow our vehicles to bypass the Japanese road block!
54.0%


Introduction - Capture the fortification!

Capture the Japanese fortification!
51.8%


Introduction - easy

Complete the introduction on easy difficulty.
47.5%


USA mission 1 - easy

Complete the USA mission 1 on easy difficulty.
34.9%


Germany mission 1 - easy

Complete the Germany mission 1 on easy difficulty.
31.3%


USA mission 2 - easy

Complete the USA mission 2 on easy difficulty.
26.2%


USA mission 3 - easy

Complete the USA mission 3 on easy difficulty.
24.8%


Soviet Union mission 1 - easy

Complete the Soviet Union mission 1 on easy difficulty.
24.6%


Commonwealth mission 1 - easy

Complete the Commonwealth mission 1 on easy difficulty.
23.9%


Germany mission 2 - easy

Complete the Germany mission 2 on easy difficulty.
22.8%


Germany mission 3 - easy

Complete the Germany mission 3 on easy difficulty.
20.2%


Japanese Empire mission 1 - easy

Complete the Japanese Empire mission 1 on easy difficulty.
19.0%


Soviet Union mission 2 - easy

Complete the Soviet Union mission 2 on easy difficulty.
18.6%


Commonwealth mission 2 - easy

Complete the Commonwealth mission 2 on easy difficulty.
18.5%


Crazy Scientist from the northern Arctic Cycle

Complete the bonus mission!
17.4%


Soviet Union mission 3 - easy

Complete the Soviet Union mission 3 on easy difficulty.
16.7%


Commonwealth mission 3 - easy

Complete the Commonwealth mission 3 on easy difficulty.
16.1%


Japanese Empire mission 2 - easy

Complete the Japanese Empire mission 2 on easy difficulty.
14.3%


Grand Master of Barbecue

Complete the bonus mission!
14.3%


Japanese Empire mission 3 - easy

Complete the Japanese Empire mission 3 on easy difficulty.
13.6%


Introduction - normal

Complete the introduction on normal difficulty.
13.5%


USA mission 4 - easy

Complete the USA mission 4 on easy difficulty.
11.3%


Germany mission 4 - easy

Complete the Germany mission 4 on easy difficulty.
10.6%


Germany mission 1 - normal

Complete the Germany mission 1 on normal difficulty.
10.0%


USA mission 5 - easy

Complete the USA mission 5 on easy difficulty.
9.4%


Soviet Union mission 1 - normal

Complete the Soviet Union mission 1 on normal difficulty.
8.8%


Germany mission 5 - easy

Complete the Germany mission 5 on easy difficulty.
8.5%


Commonwealth mission 4 - easy

Complete the Commonwealth mission 4 on easy difficulty.
8.2%


USA mission 1 - normal

Complete the USA mission 1 on normal difficulty.
8.1%


Commonwealth mission 1 - normal

Complete the Commonwealth mission 1 on normal difficulty.
7.9%


Soviet Union mission 4 - easy

Complete the Soviet Union mission 4 on easy difficulty.
7.7%


Germany mission 3 - normal

Complete the Germany mission 3 on normal difficulty.
6.8%


Germany mission 2 - normal

Complete the Germany mission 2 on normal difficulty.
6.8%


Soviet Union mission 3 - normal

Complete the Soviet Union mission 3 on normal difficulty.
6.5%


Commonwealth mission 5 - easy

Complete the Commonwealth mission 5 on easy difficulty.
6.5%


Soviet Union mission 2 - normal

Complete the Soviet Union mission 2 on normal difficulty.
6.4%


USA mission 3 - normal

Complete the USA mission 3 on normal difficulty.
6.3%


Soviet Union mission 5 - easy

Complete the Soviet Union mission 5 on easy difficulty.
6.2%


Commonwealth mission 2 - normal

Complete the Commonwealth mission 2 on normal difficulty.
6.2%


Commonwealth mission 3 - normal

Complete the Commonwealth mission 3 on normal difficulty.
6.0%


USA mission 2 - normal

Complete the USA mission 2 on normal difficulty.
6.0%


Japanese Empire mission 1 - normal

Complete the Japanese Empire mission 1 on normal difficulty.
5.4%


Japanese empire mission 4 - easy

Complete the Japanese Empire mission 4 on easy difficulty.
5.4%


Japanese Empire mission 3 - normal

Complete the Japanese Empire mission 3 on normal difficulty.
5.3%


Japanese Empire mission 2 - normal

Complete the Japanese Empire mission 2 on normal difficulty.
4.6%


Japanese Empire mission 5 - easy

Complete the Japanese Empire mission 5 on easy difficulty.
4.3%


Germany mission 4 - normal

Complete the Germany mission 4 on normal difficulty.
3.9%


Commonwealth mission 4 - normal

Complete the Commonwealth mission 4 on normal difficulty.
3.7%


Soviet Union mission 4 - normal

Complete the Soviet Union mission 4 on normal difficulty.
3.7%


USA mission 4 - normal

Complete the USA mission 4 on normal difficulty.
3.6%


Introduction - hard

Complete the introduction on hard difficulty.
3.5%


Germany mission 5 - normal

Complete the Germany mission 5 on normal difficulty.
3.5%


USA mission 5 - normal

Complete the USA mission 5 on normal difficulty.
3.2%


Commonwealth mission 5 - normal

Complete the Commonwealth mission 5 on normal difficulty.
3.0%


Soviet Union mission 5 - normal

Complete the Soviet Union mission 5 on normal difficulty.
2.9%


Japanese empire mission 4 - normal

Complete the Japanese Empire mission 4 on normal difficulty.
2.6%


Germany mission 1 - hard

Complete the Germany mission 1 on hard difficulty.
2.3%


USA mission 1 - hard

Complete the USA mission 1 on hard difficulty.
2.1%


Japanese Empire mission 5 - normal

Complete the Japanese Empire mission 5 on normal difficulty.
2.1%


Soviet Union mission 1 - hard

Complete the Soviet Union mission 1 on hard difficulty.
2.0%


Germany mission 3 - hard

Complete the Germany mission 3 on hard difficulty.
1.9%


Commonwealth mission 1 - hard

Complete the Commonwealth mission 1 on hard difficulty.
1.9%


Introduction - heroic

Complete the introduction on heroic difficulty.
1.8%


Germany mission 2 - hard

Complete the Germany mission 2 on hard difficulty.
1.8%


Soviet Union mission 3 - hard

Complete the Soviet Union mission 3 on hard difficulty.
1.7%


Commonwealth mission 3 - hard

Complete the Commonwealth mission 3 on hard difficulty.
1.7%


Soviet Union mission 2 - hard

Complete the Soviet Union mission 2 on hard difficulty.
1.7%


USA mission 2 - hard

Complete the USA mission 2 on hard difficulty.
1.6%


Commonwealth mission 2 - hard

Complete the Commonwealth mission 2 on hard difficulty.
1.6%


USA mission 3 - hard

Complete the USA mission 3 on hard difficulty.
1.6%


Commonwealth mission 4 - hard

Complete the Commonwealth mission 4 on hard difficulty.
1.4%


Germany mission 5 - hard

Complete the Germany mission 5 on hard difficulty.
1.4%


Germany mission 4 - hard

Complete the Germany mission 4 on hard difficulty.
1.4%


Japanese Empire mission 1 - hard

Complete the Japanese Empire mission 1 on hard difficulty.
1.4%


USA mission 1 - heroic

Complete the USA mission 1 on heroic difficulty.
1.4%


Germany mission 1 - heroic

Complete the Germany mission 1 on heroic difficulty.
1.4%


Japanese Empire mission 3 - hard

Complete the Japanese Empire mission 3 on hard difficulty.
1.3%


Germany mission 3 - heroic

Complete the Germany mission 3 on heroic difficulty.
1.2%


Japanese Empire mission 2 - hard

Complete the Japanese Empire mission 2 on heroic difficulty.
1.2%


Commonwealth mission 1 - heroic

Complete the Commonwealth mission 1 on heroic difficulty.
1.2%


USA mission 3 - heroic

Complete the USA mission 3 on heroic difficulty.
1.2%


Soviet Union mission 1 - heroic

Complete the Soviet Union mission 1 on heroic difficulty.
1.2%


Commonwealth mission 5 - hard

Complete the Commonwealth mission 5 on hard difficulty.
1.2%


USA mission 2 - heroic

Complete the USA mission 2 on heroic difficulty.
1.2%


USA mission 4 - hard

Complete the USA mission 4 on hard difficulty.
1.2%


Soviet Union mission 5 - hard

Complete the Soviet Union mission 5 on hard difficulty.
1.2%


USA mission 5 - hard

Complete the USA mission 5 on hard difficulty.
1.2%


Germany mission 2 - heroic

Complete the Germany mission 2 on heroic difficulty.
1.1%


Commonwealth mission 2 - heroic

Complete the Commonwealth mission 2 on heroic difficulty.
1.1%


Soviet Union mission 2 - heroic

Complete the Soviet Union mission 2 on heroic difficulty.
1.1%


Soviet Union mission 4 - hard

Complete the Soviet Union mission 4 on hard difficulty.
1.1%


Japanese empire mission 4 - hard

Complete the Japanese Empire mission 4 on hard difficulty.
1.1%


Japanese Empire mission 1 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 1 on heroic difficulty.
1.1%


Soviet Union mission 3 - heroic

Complete the Soviet Union mission 3 on heroic difficulty.
1.1%


Japanese Empire mission 3 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 3 on heroic difficulty.
1.0%


Japanese Empire mission 2 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 2 on heroic difficulty.
1.0%


Japanese Empire mission 5 - hard

Complete the Japanese Empire mission 5 on hard difficulty.
1.0%


Commonwealth mission 3 - heroic

Complete the Commonwealth mission 3 on heroic difficulty.
1.0%


Germany mission 4 - heroic

Complete the Germany mission 4 on heroic difficulty.
1.0%


USA mission 4 - heroic

Complete the USA mission 4 on heroic difficulty.
0.9%


Germany mission 5 - heroic

Complete the Germany mission 5 on heroic difficulty.
0.9%


Commonwealth mission 4 - heroic

Complete the Commonwealth mission 4 on heroic difficulty.
0.9%


Japanese Empire mission 5 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 5 on heroic difficulty.
0.8%


USA mission 5 - heroic

Complete the USA mission 5 on heroic difficulty.
0.8%


Soviet Union mission 4 - heroic

Complete the Soviet Union mission 4 on heroic difficulty.
0.8%


Japanese empire mission 4 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 4 on heroic difficulty.
0.8%


Commonwealth mission 5 - heroic

Complete the Commonwealth mission 5 on heroic difficulty.
0.8%


Soviet Union mission 5 - heroic

Complete the Soviet Union mission 5 on heroic difficulty.
0.8%