Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Men of War: Assault Squad

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 110
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
66.2%

Introduction - Storm the beach!

Leave nobody alive!
58.4%

Introduction - Ambush!

Ambush the Japanese reinforcements!
55.6%

Introduction - Clear the road block!

Allow our vehicles to bypass the Japanese road block!
53.1%

Introduction - Capture the fortification!

Capture the Japanese fortification!
48.7%

Introduction - easy

Complete the introduction on easy difficulty.
34.6%

USA mission 1 - easy

Complete the USA mission 1 on easy difficulty.
30.3%

Germany mission 1 - easy

Complete the Germany mission 1 on easy difficulty.
26.1%

USA mission 2 - easy

Complete the USA mission 2 on easy difficulty.
24.2%

USA mission 3 - easy

Complete the USA mission 3 on easy difficulty.
23.7%

Soviet Union mission 1 - easy

Complete the Soviet Union mission 1 on easy difficulty.
22.8%

Commonwealth mission 1 - easy

Complete the Commonwealth mission 1 on easy difficulty.
22.0%

Germany mission 2 - easy

Complete the Germany mission 2 on easy difficulty.
19.2%

Germany mission 3 - easy

Complete the Germany mission 3 on easy difficulty.
18.2%

Japanese Empire mission 1 - easy

Complete the Japanese Empire mission 1 on easy difficulty.
17.8%

Soviet Union mission 2 - easy

Complete the Soviet Union mission 2 on easy difficulty.
17.6%

Commonwealth mission 2 - easy

Complete the Commonwealth mission 2 on easy difficulty.
16.7%

Crazy Scientist from the northern Arctic Cycle

Complete the bonus mission!
15.9%

Soviet Union mission 3 - easy

Complete the Soviet Union mission 3 on easy difficulty.
15.1%

Commonwealth mission 3 - easy

Complete the Commonwealth mission 3 on easy difficulty.
13.5%

Japanese Empire mission 2 - easy

Complete the Japanese Empire mission 2 on easy difficulty.
13.2%

Grand Master of Barbecue

Complete the bonus mission!
13.0%

Introduction - normal

Complete the introduction on normal difficulty.
12.8%

Japanese Empire mission 3 - easy

Complete the Japanese Empire mission 3 on easy difficulty.
11.3%

USA mission 4 - easy

Complete the USA mission 4 on easy difficulty.
10.2%

Germany mission 4 - easy

Complete the Germany mission 4 on easy difficulty.
9.6%

USA mission 5 - easy

Complete the USA mission 5 on easy difficulty.
8.9%

Germany mission 1 - normal

Complete the Germany mission 1 on normal difficulty.
8.5%

Germany mission 5 - easy

Complete the Germany mission 5 on easy difficulty.
7.9%

Soviet Union mission 1 - normal

Complete the Soviet Union mission 1 on normal difficulty.
7.9%

Commonwealth mission 4 - easy

Complete the Commonwealth mission 4 on easy difficulty.
7.5%

Soviet Union mission 4 - easy

Complete the Soviet Union mission 4 on easy difficulty.
7.4%

USA mission 1 - normal

Complete the USA mission 1 on normal difficulty.
7.0%

Commonwealth mission 1 - normal

Complete the Commonwealth mission 1 on normal difficulty.
6.5%

Commonwealth mission 5 - easy

Complete the Commonwealth mission 5 on easy difficulty.
6.2%

Soviet Union mission 5 - easy

Complete the Soviet Union mission 5 on easy difficulty.
6.1%

Germany mission 2 - normal

Complete the Germany mission 2 on normal difficulty.
6.0%

Germany mission 3 - normal

Complete the Germany mission 3 on normal difficulty.
5.8%

Soviet Union mission 3 - normal

Complete the Soviet Union mission 3 on normal difficulty.
5.7%

Soviet Union mission 2 - normal

Complete the Soviet Union mission 2 on normal difficulty.
5.7%

USA mission 3 - normal

Complete the USA mission 3 on normal difficulty.
5.6%

Commonwealth mission 2 - normal

Complete the Commonwealth mission 2 on normal difficulty.
5.5%

USA mission 2 - normal

Complete the USA mission 2 on normal difficulty.
5.3%

Commonwealth mission 3 - normal

Complete the Commonwealth mission 3 on normal difficulty.
5.2%

Japanese empire mission 4 - easy

Complete the Japanese Empire mission 4 on easy difficulty.
5.0%

Japanese Empire mission 1 - normal

Complete the Japanese Empire mission 1 on normal difficulty.
4.8%

Japanese Empire mission 3 - normal

Complete the Japanese Empire mission 3 on normal difficulty.
4.3%

Japanese Empire mission 5 - easy

Complete the Japanese Empire mission 5 on easy difficulty.
4.2%

Japanese Empire mission 2 - normal

Complete the Japanese Empire mission 2 on normal difficulty.
3.5%

Introduction - hard

Complete the introduction on hard difficulty.
3.5%

Germany mission 4 - normal

Complete the Germany mission 4 on normal difficulty.
3.4%

Soviet Union mission 4 - normal

Complete the Soviet Union mission 4 on normal difficulty.
3.4%

Commonwealth mission 4 - normal

Complete the Commonwealth mission 4 on normal difficulty.
3.4%

USA mission 4 - normal

Complete the USA mission 4 on normal difficulty.
3.4%

Germany mission 5 - normal

Complete the Germany mission 5 on normal difficulty.
3.0%

USA mission 5 - normal

Complete the USA mission 5 on normal difficulty.
2.9%

Commonwealth mission 5 - normal

Complete the Commonwealth mission 5 on normal difficulty.
2.8%

Soviet Union mission 5 - normal

Complete the Soviet Union mission 5 on normal difficulty.
2.5%

Japanese empire mission 4 - normal

Complete the Japanese Empire mission 4 on normal difficulty.
2.3%

Germany mission 1 - hard

Complete the Germany mission 1 on hard difficulty.
2.2%

USA mission 1 - hard

Complete the USA mission 1 on hard difficulty.
2.1%

Japanese Empire mission 5 - normal

Complete the Japanese Empire mission 5 on normal difficulty.
2.1%

Soviet Union mission 1 - hard

Complete the Soviet Union mission 1 on hard difficulty.
2.0%

Commonwealth mission 1 - hard

Complete the Commonwealth mission 1 on hard difficulty.
2.0%

Introduction - heroic

Complete the introduction on heroic difficulty.
1.9%

Germany mission 3 - hard

Complete the Germany mission 3 on hard difficulty.
1.8%

Germany mission 2 - hard

Complete the Germany mission 2 on hard difficulty.
1.7%

USA mission 3 - hard

Complete the USA mission 3 on hard difficulty.
1.7%

Commonwealth mission 3 - hard

Complete the Commonwealth mission 3 on hard difficulty.
1.7%

Commonwealth mission 2 - hard

Complete the Commonwealth mission 2 on hard difficulty.
1.7%

USA mission 2 - hard

Complete the USA mission 2 on hard difficulty.
1.7%

Soviet Union mission 2 - hard

Complete the Soviet Union mission 2 on hard difficulty.
1.7%

Soviet Union mission 3 - hard

Complete the Soviet Union mission 3 on hard difficulty.
1.6%

USA mission 1 - heroic

Complete the USA mission 1 on heroic difficulty.
1.5%

Germany mission 1 - heroic

Complete the Germany mission 1 on heroic difficulty.
1.5%

Germany mission 5 - hard

Complete the Germany mission 5 on hard difficulty.
1.5%

Japanese Empire mission 1 - hard

Complete the Japanese Empire mission 1 on hard difficulty.
1.5%

Germany mission 4 - hard

Complete the Germany mission 4 on hard difficulty.
1.4%

Commonwealth mission 4 - hard

Complete the Commonwealth mission 4 on hard difficulty.
1.4%

Soviet Union mission 1 - heroic

Complete the Soviet Union mission 1 on heroic difficulty.
1.4%

Japanese Empire mission 3 - hard

Complete the Japanese Empire mission 3 on hard difficulty.
1.3%

Commonwealth mission 5 - hard

Complete the Commonwealth mission 5 on hard difficulty.
1.3%

Commonwealth mission 1 - heroic

Complete the Commonwealth mission 1 on heroic difficulty.
1.3%

USA mission 2 - heroic

Complete the USA mission 2 on heroic difficulty.
1.3%

Germany mission 3 - heroic

Complete the Germany mission 3 on heroic difficulty.
1.3%

USA mission 4 - hard

Complete the USA mission 4 on hard difficulty.
1.3%

Germany mission 2 - heroic

Complete the Germany mission 2 on heroic difficulty.
1.3%

Japanese Empire mission 2 - hard

Complete the Japanese Empire mission 2 on heroic difficulty.
1.3%

USA mission 3 - heroic

Complete the USA mission 3 on heroic difficulty.
1.3%

Soviet Union mission 5 - hard

Complete the Soviet Union mission 5 on hard difficulty.
1.3%

USA mission 5 - hard

Complete the USA mission 5 on hard difficulty.
1.2%

Japanese Empire mission 5 - hard

Complete the Japanese Empire mission 5 on hard difficulty.
1.2%

Japanese Empire mission 1 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 1 on heroic difficulty.
1.2%

Soviet Union mission 2 - heroic

Complete the Soviet Union mission 2 on heroic difficulty.
1.2%

Japanese empire mission 4 - hard

Complete the Japanese Empire mission 4 on hard difficulty.
1.2%

Soviet Union mission 4 - hard

Complete the Soviet Union mission 4 on hard difficulty.
1.2%

Commonwealth mission 2 - heroic

Complete the Commonwealth mission 2 on heroic difficulty.
1.2%

Commonwealth mission 3 - heroic

Complete the Commonwealth mission 3 on heroic difficulty.
1.2%

Soviet Union mission 3 - heroic

Complete the Soviet Union mission 3 on heroic difficulty.
1.1%

Japanese Empire mission 3 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 3 on heroic difficulty.
1.1%

Germany mission 5 - heroic

Complete the Germany mission 5 on heroic difficulty.
1.1%

Commonwealth mission 4 - heroic

Complete the Commonwealth mission 4 on heroic difficulty.
1.1%

Germany mission 4 - heroic

Complete the Germany mission 4 on heroic difficulty.
1.1%

Japanese Empire mission 2 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 2 on heroic difficulty.
1.0%

Japanese Empire mission 5 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 5 on heroic difficulty.
1.0%

USA mission 5 - heroic

Complete the USA mission 5 on heroic difficulty.
1.0%

Soviet Union mission 5 - heroic

Complete the Soviet Union mission 5 on heroic difficulty.
1.0%

Japanese empire mission 4 - heroic

Complete the Japanese Empire mission 4 on heroic difficulty.
1.0%

Commonwealth mission 5 - heroic

Complete the Commonwealth mission 5 on heroic difficulty.
1.0%

Soviet Union mission 4 - heroic

Complete the Soviet Union mission 4 on heroic difficulty.
1.0%

USA mission 4 - heroic

Complete the USA mission 4 on heroic difficulty.