Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Memoir '44 Online

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 62
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
14.1%

Basic Combat Training

You completed your first game
12.0%

Advanced Combat Training

Battled using both Infantry and Armor
8.8%

Wet feet

Played a beach scenario on the water side
7.8%

Lucky Bastard

Totally wiped a full-health unit in a single dice roll
7.6%

Artillery Specialist

Killed at least 2 units using artillery
7.4%

Second Lieutenant

6.4%

Armor Driving License

Killed two enemy units with an Armor Overrun
6.4%

Bring Boys Back Home

All infantry survived
5.9%

I was there

Played Omaha as Allies, or difficult scenario as Axis
5.8%

Armor Specialist

Killed 2 units in a single armor overrun
5.6%

Warrant Officer

Introduced newbie to the game
5.2%

Total Victory

5.0%

Objectives Specialist

Captured all the land objectives
4.3%

First Lieutenant

4.3%

Tovarich

Battled with the Russian Commissar rule, and won
4.1%

Historian

Played a scenario on its historical date
3.9%

Letters From Iwo Jima

Played the Japanese at Iwo Jima, and won
3.8%

Allied Pilot

Killed two enemy units with an Air Power attack
3.8%

Commando Specialist - Armor

3.7%

Iron gun

One of your artillery units resisted 10 dice without suffering loss
3.7%

Stiff Upper Lip

Eliminate an enemy unit during a Stiff Upper Lip action
3.7%

Iron tank

One of your armor units resisted 10 dice without suffering loss
3.6%

Commando Specialist - Infantry

3.6%

Flags of Our Fathers

Played the U.S. Marines at Iwo Jima, and won
3.5%

Arnhem Victory

Won Arnhem as Axis
3.5%

Axis Pilot

Killed two enemy units with an Air Power attack
3.5%

Omaha Victory

Won Omaha as Allies
3.5%

Captain

3.4%

I Love Pineapples

Roll 4 grenades in a single dice roll
3.4%

Fly, you fools

Roll 4 flags in a single dice roll
3.4%

Iron man

One of your infantry units resisted 10 dice without suffering loss
3.4%

Major

3.4%

Allied Fighter Pilot

Killed three enemy units with an Air Power attack
3.4%

Star Wars

Roll 4 stars in a single dice roll
3.4%

Armor Excellence

Got 3 medals (2 units killed and a medal won) in a single attack with an armor unit
3.3%

Minesweeper

Reported a bug during Beta-testing
3.3%

Michael Wittmann

Won the battle thanks to 3 medals (2 units killed and another medal won) captured in a single attack with an armor unit
3.3%

D-Day Recon Team - Gold

Played at least one Expert game as a Beta-tester
3.3%

Band of Brothers

Invited successfully at least 5 players using the Band of Brothers invitation page (http://www.memoir44-online.com/recruit/)
3.3%

Lake Toplitz - Bronze

Purchased a Sergeant pack during Beta-testing. Read the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Toplitz">story about the Toplitzsee</a>.
3.3%

Lake Toplitz - Silver

Purchased a Captain pack during Beta-testing. Read the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Toplitz">story about the Toplitzsee</a>.
3.3%

Lake Toplitz - Gold

Purchased a Major pack during Beta-testing. Read the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Toplitz">story about the Toplitzsee</a>.
3.3%

Major Howard

For outstanding contribution beyond the call of duty during Beta-testing
3.3%

D-Day Recon Team - Silver

Played at least one Multiplayer game as a Beta-tester
3.3%

Band of Brothers Instructor

At least 3 of the Cadets who joined your Band of Brothers (cf. http://www.memoir44-online.com/recruit/) graduated to 2nd Lieutenant or better
3.3%

Desert Rats

Won all Mediterranean Theater army pack scenarios as British
3.3%

Chaaaarge!

Participate to the Load Test on April 2011
3.3%

D-Day Recon Team - Bronze

Played at least one Solo game as a Beta-tester
3.3%

Staying alive

One of your infantry units was down to a single figure. Then it resisted 10 dice
3.3%

I won DoW

Battled against a Days of Wonder crew member, and won
3.3%

I played DoW

Battled against a Days of Wonder crew member
3.3%

Axis Aces High

Killed four enemy units with an Air Power attack
3.3%

Axis Fighter Pilot

Killed three enemy units with an Air Power attack
3.3%

Allied Aces High

Killed four enemy units with an Air Power attack
3.3%

Arnhem Tree

Either side: Hold the lone Forest hex next to Lower Rhine at game end. Active until Jan 3, 2011 only.
3.3%

Advanced Historian

3.3%

Old Man

3.3%

Overrun Silver

3.3%

Overrun Bronze

3.3%

Colonel

3.3%

Lieutenant Colonel

3.3%

Desert Fox

Won all Mediterranean Theater army pack scenarios as German