Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

MX vs ATV Reflex

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 48
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

TRICKSTER

Perform any airborne Trick and land successfully
79.2%


WRECK-LESS

Avoid a Wreck in a Race
49.2%


MOTO SKILLS

Complete MotoSkills 1, 2 and 3
47.4%


WAYPOINT SERIES 1

Place 3rd or higher in the Waypoint Series 1 in the MotoCareer
45.3%


TUNING IN

Adjust a Tuning Slider and save the new setting
33.0%


GOLD STANDARD

Earn a Gold medal in any MotoCareer Free Ride Challenge
30.0%


NATIONAL SERIES 1

Place 3rd or higher in the National Series 1 in the MotoCareer
26.9%


SHOWBOAT

Pull off three unique tricks in a Race Event
26.2%


ACE IN THE HOLE

Win 10 Holeshots
21.9%


CLOSE CALLS!

Avoid 100 Wrecks
21.6%


KEEPING IT CLEAN

Complete a Race in a Machine with all body panels still attached to your vehicle
21.4%


SUPERCROSS SERIES 1

Place 3rd or higher in the Supercross Series 1 in the MotoCareer
20.5%


OMNICROSS SERIES 1

Place 3rd or higher in the Omnicross Series 1 in the MotoCareer
19.3%


COMING ON STRONG

Lap an Opponent in a Race
18.6%


MASTER SKILLS

Complete MotoSkills 4, 5 and 6
17.8%


LONG JUMPER

Land a jump distance of 300 feet or greater
17.7%


PERFECTION

Earn a judge's score of 10.0 in a Freestyle Event
17.4%


FREESTYLE SERIES 1

Place 3rd or higher in the Freestyle Series 1 in the MotoCareer
17.0%


NATIONAL SERIES 2

Place 3rd or higher in the National Series 2 in the MotoCareer
16.3%


SKELETAL REMAINS

Complete a Race in a Machine with no body panels remaining on your vehicle
16.2%


WAYPOINT SERIES 2

Place 3rd or higher in the Waypoint Series 2 in the MotoCareer
16.1%


WHEELIE KING

Hold a Wheelie trick for 150 feet or longer
15.8%


SUPERCROSS SERIES 2

Place 3rd or higher in the Supercross Series 2 in the MotoCareer
15.2%


STEP INTO THE ARENA

Complete an Online Playlist match
13.6%


HAT-TRICK!

Perform three consecutive, unique airborne Tricks in one jump
13.2%


FREESTYLE SERIES 2

Place 3rd or higher in the Freestyle Series 2 in the MotoCareer
12.5%


CHAMPION SPORT TRACK SERIES 1

Place 3rd or higher in the Champion Sport Track Series 1 in the MotoCareer
12.2%


WAYPOINT SERIES 3

Place 3rd or higher in the Waypoint Series 3 in the MotoCareer
11.4%


OMNICROSS SERIES 2

Place 3rd or higher in the Omnicross Series 2 in the MotoCareer
11.2%


FREESTYLE SERIES 3

Place 3rd or higher in the Freestyle Series 3 in the MotoCareer
9.4%


LEVELER

Finish ahead of any opponent with an Experience Level higher than yours in an Online Playlist match
9.2%


NATIONAL SERIES 3

Place 3rd or higher in the National Series 3 in the MotoCareer
9.1%


SUPERCROSS SERIES 3

Place 3rd or higher in the Supercross Series 3 in the MotoCareer
8.9%


CHAMPION SPORT TRACK SERIES 2

Place 3rd or higher in the Champion Sport Track Series 2 in the MotoCareer
8.1%


YOU ARE LEGEND

Place 1st in any Race on All-Time difficulty
7.2%


STOPPIE MASTER

Hold a Stoppie trick for 75 feet or longer
5.1%


OMNICROSS SERIES 3

Place 3rd or higher in the Omnicross Series 3 in the MotoCareer
4.5%


ENDURANCE

Complete 25 Online Playlist matches
4.2%


CHAMPION SPORT TRACK SERIES 3

Place 3rd or higher in the Champion Sport Track Series 3 in the MotoCareer
4.2%


CHAMPION OF CHAMPIONS

Win all Face-Off Challenges in the MotoCareer
3.2%


IRONMAN OF OFFROAD

Win all Series in the MotoCareer
3.0%


GREATEST OF ALL TIME

Place 1st in all events in the MotoCareer
2.3%


FREESTYLIN'

Win a Freestyle Event in the MotoCareer without repeating a trick
2.1%


LONG LIVE THE KING

Place 1st in 25 Online Playlist matches
1.9%


SNAKE IN THE GRASS

Win a Snake Mini-Game in an Online Playlist match
1.8%


PRECIOUS MEDALS

Earn a Gold medal in all MotoCareer Free Ride Challenges
1.6%


TO THE VICTOR...

Place 1st in an Online Playlist match with 11 human opponents
1.2%


YOU'RE IT

Win a Tag Mini-Game in an Online Playlist match
1.1%