Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Light of Altair

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
90.7%

Colonist (Tier 1)

Upgrade a colony to Tier 1
87.1%

Colonist (Colony HQ)

Found a new colony
74.8%

Colonist (Tier 2)

Upgrade a colony to Tier 2
52.9%

Combat (Experienced)

Raise fleet level to Experienced
32.8%

Colonist (Tier 3)

Upgrade a colony to Tier 3
32.7%

Combat (Hardened)

Raise fleet level to Hardened
31.3%

Complete (10%)

10% of objectives complete
27.6%

Combat (Veterans)

Raise fleet level to Veterans
20.6%

Colonist (City)

Upgrade a colony to a City
20.4%

Builder (Government Building)

Build a Government Building
17.7%

Builder (Aeroponics)

Build an Aeroponics Dome
17.1%

Colonist (MegaCity)

Upgrade a colony to a MegaCity
16.4%

Complete (20%)

20% of objectives complete
15.1%

Builder (Goods Factory)

Build a Goods Factory
14.8%

Combat (Dangerous)

Raise fleet level to Dangerous
13.3%

Builder (Nuclear Reactor)

Build a Nuclear Reactor
8.0%

Builder (Hyperspace Gate Stabiliser)

Build a Hyperspace Gate Stabiliser
7.7%

Combat (Deadly)

Raise fleet level to Deadly
7.5%

Complete (30%)

30% of objectives complete
6.2%

Builder (Atmospheric Converter)

Build an Atmospheric Converter
5.8%

Winner (Normal)

Win all missions on Normal difficulty
4.8%

Complete (40%)

40% of objectives complete
3.1%

Complete (50%)

50% of objectives complete
2.1%

Complete (60%)

60% of objectives complete
1.6%

Complete (70%)

70% of objectives complete
1.2%

Combat (Elite)

Raise fleet level to Elite
1.2%

Complete (80%)

80% of objectives complete
0.9%

Winner (Hard)

Win all missions on Hard difficulty
0.8%

Complete (90%)

90% of objectives complete
0.5%

Complete (100%)

100% of objectives complete