Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Legend of Grimrock

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Apprentice Wizard

Cast 25 spells
58.3%


Swordsman

Perform 500 melee weapon attacks
37.9%


Secret Spotter

Find 10 secrets
34.7%


I Use Gravity As a Weapon

Kill a monster by dropping or teleporting on it
29.6%


Apprentice Alchemist

Mix 10 potions
28.3%


Master Wizard

Cast 250 Spells
22.5%


Ogre Slayer

Kill your first ogre
19.7%


Pitfall

Jump 25 times into a pit
19.2%


Go the Extra Mile

Travel 10000 tiles
18.7%


Secret Sniffer

Find 25 secrets
18.2%


Monster Killer

Kill 250 monsters
17.1%


Slimed

Survive the slimes
16.7%


Checkered Room

Solve the Checkered room puzzle
13.7%


Backstabber

Backstab a monster
13.1%


Archmage

Cast 500 spells
12.9%


Dungeon Hero

Survive the invasion of white blobs
12.8%


Marksman

Perform 500 ranged weapon attacks
12.4%


Enter The Vault

Find entrance to the Vault of Dismantler
12.1%


Piece of the Pie

Find the pie
11.2%


Dismantler

Find Dismantler
10.9%


Enter The Prison

Get into the Prison
10.5%


Zhandul's Orb

Find Zhandul's Orb
10.3%


Stoner

Throw a rock 100 times
9.9%


Master of the Dungeon

Complete the game
9.3%


I'm the Bugman!

Collect and wear full set of chitin armor (4 pieces)
8.2%


Secret Searcher

Find 50 secrets
8.1%


Tavern Brawler

Perform 250 unarmed attacks
6.4%


Buddies With Toorum

Give Toorum a hand
6.1%


Like a Sardine In a Can

Collect and wear full set of plate mail (5 pieces)
5.5%


Here's Johnny

Open all iron doors
5.3%


Master Alchemist

Mix 50 potions
5.2%


Skull Snatcher

Find 5 skulls
5.0%


Knight in a Shining Armor

Collect and wear full set of Valor armor (6pieces)
4.6%


Skill Mastery

Obtain level 50 in any skill
3.9%


Ninja Style

Collect and wear lurker's wardrobe (4 pieces)
3.8%


Treasure Hunter

Find all treasures
2.2%


Hard Boiled

Complete the game with hard difficulty setting
1.4%


Seeker of Secrets

Find all secrets
1.1%


Dungeon Runner

Finish first level in under 4 minutes
0.8%


Doin' It Old School

Complete the game with old school mode
0.8%