Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Legend of Grimrock

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Apprentice Wizard

Cast 25 spells
58.5%


Swordsman

Perform 500 melee weapon attacks
37.8%


Secret Spotter

Find 10 secrets
34.7%


I Use Gravity As a Weapon

Kill a monster by dropping or teleporting on it
29.4%


Apprentice Alchemist

Mix 10 potions
28.2%


Master Wizard

Cast 250 Spells
22.3%


Ogre Slayer

Kill your first ogre
19.4%


Pitfall

Jump 25 times into a pit
19.0%


Go the Extra Mile

Travel 10000 tiles
18.5%


Secret Sniffer

Find 25 secrets
17.9%


Monster Killer

Kill 250 monsters
16.8%


Slimed

Survive the slimes
16.5%


Checkered Room

Solve the Checkered room puzzle
13.3%


Backstabber

Backstab a monster
12.9%


Archmage

Cast 500 spells
12.7%


Dungeon Hero

Survive the invasion of white blobs
12.5%


Marksman

Perform 500 ranged weapon attacks
12.1%


Enter The Vault

Find entrance to the Vault of Dismantler
11.8%


Piece of the Pie

Find the pie
10.9%


Dismantler

Find Dismantler
10.6%


Enter The Prison

Get into the Prison
10.1%


Zhandul's Orb

Find Zhandul's Orb
9.9%


Stoner

Throw a rock 100 times
9.8%


Master of the Dungeon

Complete the game
8.9%


I'm the Bugman!

Collect and wear full set of chitin armor (4 pieces)
8.0%


Secret Searcher

Find 50 secrets
7.8%


Tavern Brawler

Perform 250 unarmed attacks
6.1%


Buddies With Toorum

Give Toorum a hand
5.9%


Like a Sardine In a Can

Collect and wear full set of plate mail (5 pieces)
5.3%


Master Alchemist

Mix 50 potions
5.0%


Here's Johnny

Open all iron doors
5.0%


Skull Snatcher

Find 5 skulls
4.7%


Knight in a Shining Armor

Collect and wear full set of Valor armor (6pieces)
4.4%


Skill Mastery

Obtain level 50 in any skill
3.7%


Ninja Style

Collect and wear lurker's wardrobe (4 pieces)
3.5%


Treasure Hunter

Find all treasures
2.0%


Hard Boiled

Complete the game with hard difficulty setting
1.3%


Seeker of Secrets

Find all secrets
1.0%


Dungeon Runner

Finish first level in under 4 minutes
0.7%


Doin' It Old School

Complete the game with old school mode
0.7%