Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

La-Mulana

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 64
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Welcome to La-Mulana

Opened the entrance to La-Mulana.
58.0%


Watch Where You're Whipping

Received damnation.
52.9%


Once you read it, you can never go back

23.3%


Twin-Headed Snake

18.5%


Dear Foolish Adventurer

14.9%


Giant's Rage

13.0%


The girl awakens

12.4%


High Speed Beast

11.8%


Lights of the fairies

11.5%


Seek a higher place.

9.3%


Dangerous Raid

9.3%


This is La-Mulana: Part I

8.5%


Take a walk on the dark side.

8.3%


Dive Deep Down

Dived into a pot.
8.3%


Eden, here was.

8.2%


This is La-Mulana: Part II

7.9%


The Penitent Man

Took a knee.
7.6%


You are a small one

7.4%


At the bottom

7.0%


The Sadness of the Twins has vanished.

6.6%


Stop him without stopping time!

6.5%


The world of 8-bit

5.8%


A one time challenge.

5.4%


The Four Philosophers were awakened.

5.4%


Black Misa

5.2%


La-Mulana Mania

5.2%


Read all of the paleographies.

5.0%


Ancient Machine

4.6%


Slippery Serpent

4.3%


Master key

4.3%


The Beginning of Hell and Awakening

4.2%


Map Collector

4.1%


Sound Track Mania

4.0%


This is La-Mulana: Part III

4.0%


I love hot springs!

3.7%


Maximum Power

3.3%


You are the strongest archaeologist!

Completed the adventure.
3.2%


Indomitable spirit

Completed the entire adventure within 40 hours.
3.1%


Software Collector

2.7%


Item Collector

2.6%


The gate to hell has opened.

Unlocked the HELL TEMPLE.
2.4%


Skilled adventurer

Completed the entire adventure within 20 hours.
2.2%


Fairy Light Completionist

1.8%


NIGORO MANIA

1.6%


This is La-Mulana: Part IV

1.4%


The Run To Ruin

1.4%


A fishy item...

1.3%


Xelpud's Pen Pal

Got all emails.
1.0%


The Hidden Road

1.0%


This was not for human eyes.

0.9%


Speed Runner

Completed the entire adventure within 10 hours.
0.8%


All I need is one arm.

Obliterated all guardians without using secondary weapons.
0.6%


Curry Addict

0.5%


Great 8th child

0.5%


All I need is one finger!

Obliterated all guardians without using secondary weapons in HARD MODE.
0.4%


Treasure Hunter

0.4%


This isn't even my final form!

0.4%


The Masochist King

0.4%


Xelpud's Best Friend

Listened to everything Xelpud has to say.
0.3%


Mulbruk Can Be Yours

Listened to everything Mulbruk has to say.
0.3%


Archaeological authority

Scanned all suspicious spots.
0.3%


Running out in the open!

0.3%


Playful but Lonely

0.3%


Let's go together!

0.3%