Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Death Toll

799,604


Episode 1: The Intruder
233,827
Episode 2: The Calvalry
123,508
Episode 3: The Depths
247,892
Episode 4: The Survivors
194,377

Aggregated from all Steam players.