Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Death Toll

1,455,097


Episode 1: The Intruder
446,494
Episode 2: The Calvalry
226,913
Episode 3: The Depths
435,337
Episode 4: The Survivors
346,353

Aggregated from all Steam players.