Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Death Toll

1,112,254


Episode 1: The Intruder
333,106
Episode 2: The Calvalry
173,503
Episode 3: The Depths
337,401
Episode 4: The Survivors
268,244

Aggregated from all Steam players.