Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Death Toll

1,051,183


Episode 1: The Intruder
314,814
Episode 2: The Calvalry
163,775
Episode 3: The Depths
319,816
Episode 4: The Survivors
252,778

Aggregated from all Steam players.