Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Death Toll

802,486


Episode 1: The Intruder
234,714
Episode 2: The Calvalry
123,951
Episode 3: The Depths
248,681
Episode 4: The Survivors
195,140

Aggregated from all Steam players.