Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Death Toll

1,545,365


Episode 1: The Intruder
476,137
Episode 2: The Calvalry
240,941
Episode 3: The Depths
461,201
Episode 4: The Survivors
367,086

Aggregated from all Steam players.