Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Death Toll

1,639,093


Episode 1: The Intruder
508,327
Episode 2: The Calvalry
255,455
Episode 3: The Depths
486,967
Episode 4: The Survivors
388,344

Aggregated from all Steam players.