Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Death Toll

1,386,961


Episode 1: The Intruder
425,138
Episode 2: The Calvalry
216,367
Episode 3: The Depths
415,477
Episode 4: The Survivors
329,979

Aggregated from all Steam players.