Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 51
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Welcome to Jurassic Park

Escape the jungle.
82.4%


Dodgson Will Be Pleased

Infiltrate the park.
71.6%


The First Dinosaurs On Our Tour

Survive the two-crested lizard.
58.8%


Protecting Their Young

Get out from underfoot.
53.9%


It Can't See Us If We Don't Move

Survive the tyrant king.
49.0%


Jurassic Park: The Intruder

Complete Jurassic Park: The Intruder.
48.5%


Boots On the Ground

Land outside the Visitor's Center.
46.3%


Just Calling my Boyfriend...

Contact the rescuers.
43.0%


That Way...

Find the kidnapper's trail.
41.6%


Rough Riders

Take a ride on the Bone Shaker.
39.6%


I Herd That

Free the Parasaurolophus.
36.5%


Jurassic Park: The Cavalry

Complete Jurassic Park: The Cavalry
36.0%


Those Poor People!

Witness the helicopter crash.
34.9%


Looking Good

See every unique location visible with the binoculars.
34.0%


Hatching a Plan

Get Yoder to agree to help sell the embryos.
33.5%


For Medicinal Purposes

Help Nima treat her wound.
33.4%


Don't Drop the Babies!

Recover the canister.
32.4%


Stopping the Stalkers

Survive the raptor attack in the tunnels.
31.9%


Leftovers

Find Nedry's ID badge.
31.1%


The Way Out

Open the power plant blast doors.
30.6%


Jurassic Park: The Depths

Complete Jurassic Park: The Depths
30.5%


Yoder? More Like ExpLODEr!

Talk Yoder out of his killing rage.
30.1%


Troodone

Escape the Troodon den.
29.7%


I Know How to Read a Schematic

Get out of the tunnels.
29.4%


All Together Now

Reunite the group.
29.3%


Green Lit

Get to the canister without alerting the T.rex.
29.3%


Life's a Beach

Arrive at the beach.
28.6%


Jurassic Park: The Survivors

Complete Jurassic Park: The Survivors
28.2%


Do-you-think-he-saurus Rex

Choose to save Jess when racing for the docks.
25.5%


Unshockable

Pick up the antenna without being shocked.
15.4%


I'm a Hacker

Show your jungle hacking chops.
13.0%


Zero Blind Mice

Use three flares while finding the tunnel exit.
12.9%


You Must Be This Tall to Ride

Find the Mr. DNA sign.
12.8%


Perfecto Español

Make your Spanish teacher proud.
10.4%


Holiday Bonus

At the docks, get Miles to offer Nima a bonus.
10.0%


Barbasolved

Choose to save the can when racing for the docks.
9.9%


What Are They Doing Here?

Escape to the water tower with no slipups.
7.2%


The Art of the Deal

Convince Yoder to help sell the canister with the minimum number of choices.
7.1%


You Can't Container

Make no mistakes when fleeing the T.rex at the docks.
6.5%


Dropping Eaves

Overhear all of Dr. Sorkin's conversation with Gerry.
5.5%


Raptor!

Fight a velociraptor with no slipups.
5.4%


Get It Off Me!

Withstand the surprise attack with no blunders.
4.9%


Bone Shaker

Survive the Bone Shaker with no mistakes.
4.4%


Life Finds a Way

Stay alive from beginning to end.
4.0%


Pipe Team

Make no mistakes during the raptor attack in the tunnels.
3.8%


Mosey on Outta There

Survive Dr. Sorkin's attempt to free the Mosasaur, perfectly.
3.8%


If Dinosaur, Den Flee

Escape the den, flawlessly.
3.8%


¡Andale! ¡Arriba!

Escape flawlessly from the T.rex by way of the Parasauralophus Pen.
3.1%


Clever Girl

Fight Yoder with no slipups.
2.9%


Finding Nima

Learn all there is to learn about Nima's past.
2.7%


World's Best Dad

Say things to Jess that no parent should ever say.
2.6%