สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Jolly Rover

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 16
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
44.6%

Dashing Escape

Escaped Howell's Ship
38.6%

Bon Voyage

Sent a shipmate on a trip to remember
32.1%

Invented Trampoline

Invented the trampoline
28.5%

Yo Ho Ho

Joined a pirate crew
26.5%

Masquerade

Infiltrated pirate stockade
25.1%

Captain Rover

Sailed to Shipwreck Island
22.9%

Treasure!

Found Silvereye's treasure
22.9%

Turtle Steed

Rode a sea turtle
22.7%

Clown Pirate

Defeated DeSilver
22.7%

Ballooning

Escape in a hot air balloon
13.3%

Skull Cracker

3x coconut knock-out
8.7%

Adventure Gamer

Completed game without hints
5.1%

Coin Collector

Found all pieces of eight
5.0%

Flag Waver

Found all pirate flags
3.9%

Cracker Packer

Found all crackers
3.3%

Maximum Score

Earned maximum score