สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Jolly Rover

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 16
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Dashing Escape

Escaped Howell's Ship
44.2%


Bon Voyage

Sent a shipmate on a trip to remember
38.0%


Invented Trampoline

Invented the trampoline
31.4%


Yo Ho Ho

Joined a pirate crew
27.9%


Masquerade

Infiltrated pirate stockade
25.8%


Captain Rover

Sailed to Shipwreck Island
24.4%


Treasure!

Found Silvereye's treasure
22.3%


Turtle Steed

Rode a sea turtle
22.2%


Clown Pirate

Defeated DeSilver
22.1%


Ballooning

Escape in a hot air balloon
22.0%


Skull Cracker

3x coconut knock-out
12.8%


Adventure Gamer

Completed game without hints
8.1%


Coin Collector

Found all pieces of eight
4.5%


Flag Waver

Found all pirate flags
4.4%


Cracker Packer

Found all crackers
3.4%


Maximum Score

Earned maximum score
2.7%