สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Jolly Rover

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 16
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
44.3%

Dashing Escape

Escaped Howell's Ship
38.3%

Bon Voyage

Sent a shipmate on a trip to remember
31.7%

Invented Trampoline

Invented the trampoline
28.2%

Yo Ho Ho

Joined a pirate crew
26.1%

Masquerade

Infiltrated pirate stockade
24.8%

Captain Rover

Sailed to Shipwreck Island
22.6%

Treasure!

Found Silvereye's treasure
22.5%

Turtle Steed

Rode a sea turtle
22.4%

Clown Pirate

Defeated DeSilver
22.3%

Ballooning

Escape in a hot air balloon
13.1%

Skull Cracker

3x coconut knock-out
8.5%

Adventure Gamer

Completed game without hints
4.9%

Coin Collector

Found all pieces of eight
4.8%

Flag Waver

Found all pirate flags
3.7%

Cracker Packer

Found all crackers
3.0%

Maximum Score

Earned maximum score