สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Joe Danger 2: The Movie

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 38
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

First Day on Set!

Finished your second level
62.0%


Quick Change!

25.9%


Winter is Coming!

Finished the second act of Movie Mode!
16.0%


Rising Star!

11.3%


Spring Roll!

8.6%


I AM the Law!

Finished the third act of Movie Mode!
8.3%


Talent Spotter!

Collect 3 hidden stars
5.5%


Stars in Their Eyes!

Achieve 7 Ministar stars!
5.2%


King of the Swingers!

Finished the fourth act of Movie Mode!
4.5%


Cupcake King!

Finish the Cupcake Cup in Deleted Scenes!
4.0%


Pro League!

Grab 5 Pro Medals!
2.8%


Five Star!

Grab five stars in one run!
2.8%


Monkey Business!

2.6%


Rocket Man!

Finished the fifth act of Movie Mode!
2.6%


Totemic!

Finish the Totem Cup in Deleted Scenes!
2.5%


Movie Buff!

Receive a level
2.4%


Speed Star!

Collect 5 Time stars!
2.3%


Most Determined!

2.2%


Flawless!

Achieve 6 Combo stars!
2.1%


Lucky Mclucky!

Finish the Mclucky Cup in Deleted Scenes!
2.0%


WOW!

1.4%


Mr Roboto!

Finish the Roboto Cup in Deleted Scenes!
1.3%


Best Director!

Complete all the Movie Maker tutorials!
1.2%


Film Critic!

1.1%


Movie Maker!

Upload a level
1.1%


Tea-Rex!

Finish the Dino Cup in Deleted Scenes!
1.1%


Action Hero!

Earn all Movie Mode stars!
0.9%


Best Supporting Actor!

Finish a four player multiplayer race!
0.8%


24 Carat Joe!

Grab all the Pro Medals!
0.8%


That's a Wrap!

Earn all Deleted Scene stars!
0.8%


Spiritualized!

0.7%


You are the Pumpking!

0.7%


Skullmaster!

0.7%


Step into the abyss!

0.7%


Brainfeeder!

0.7%


Master of the Inferno!

0.6%


Master of Nightmares!

0.6%


Master of Hell!

0.6%