Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Joe Danger 2: The Movie

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 38
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

First Day on Set!

Finished your second level
63.8%


Quick Change!

25.7%


Winter is Coming!

Finished the second act of Movie Mode!
15.7%


Rising Star!

11.2%


Spring Roll!

8.1%


I AM the Law!

Finished the third act of Movie Mode!
8.0%


Talent Spotter!

Collect 3 hidden stars
5.3%


Stars in Their Eyes!

Achieve 7 Ministar stars!
4.9%


King of the Swingers!

Finished the fourth act of Movie Mode!
4.2%


Cupcake King!

Finish the Cupcake Cup in Deleted Scenes!
3.8%


Five Star!

Grab five stars in one run!
2.6%


Pro League!

Grab 5 Pro Medals!
2.6%


Monkey Business!

2.4%


Rocket Man!

Finished the fifth act of Movie Mode!
2.3%


Totemic!

Finish the Totem Cup in Deleted Scenes!
2.3%


Speed Star!

Collect 5 Time stars!
2.1%


Movie Buff!

Receive a level
2.0%


Flawless!

Achieve 6 Combo stars!
1.9%


Lucky Mclucky!

Finish the Mclucky Cup in Deleted Scenes!
1.8%


Most Determined!

1.8%


WOW!

1.2%


Mr Roboto!

Finish the Roboto Cup in Deleted Scenes!
1.0%


Film Critic!

0.9%


Best Director!

Complete all the Movie Maker tutorials!
0.9%


Tea-Rex!

Finish the Dino Cup in Deleted Scenes!
0.8%


Movie Maker!

Upload a level
0.8%


Action Hero!

Earn all Movie Mode stars!
0.7%


24 Carat Joe!

Grab all the Pro Medals!
0.6%


That's a Wrap!

Earn all Deleted Scene stars!
0.6%


Spiritualized!

0.5%


Step into the abyss!

0.5%


Best Supporting Actor!

Finish a four player multiplayer race!
0.5%


You are the Pumpking!

0.4%


Skullmaster!

0.4%


Brainfeeder!

0.4%


Master of Hell!

0.4%


Master of Nightmares!

0.4%


Master of the Inferno!

0.4%