Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Ittle Dew

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 15
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
41.8%

Technical Pacifist

Defeat an off-screen enemy
19.0%

Tool Assisted

Complete the game with all three items
17.2%

The Hard Way

Discover a shortcut in an item dungeon
14.1%

Stratospheric Picnic

Launch a Pancake enemy into the air
13.1%

Compost Crypt Completed

Complete the Compost Crypt
10.8%

Crayon Pumping

Find every piece of paper
9.9%

Masterfully Executed Failure

Teleport a flying axe so that it hits you anyway
9.8%

Three Hours Dungeon

Complete the game in less than three hours
6.9%

My Brain Is Large

Complete the Master Cave
6.1%

Number One Fan

Find every card
3.4%

Keep Your Cool

Complete the game with only Fire sword and Portal wand
3.3%

Elementary

Complete the game with only Fire sword and Ice wand
2.6%

Wanderer

Complete the game with only Portal wand and Ice wand
2.4%

Keepin It Jenny

Complete the game without harming any Frog, Fox, Berry or Deer Jennys
1.7%

Just Dew It

Complete the game in less than 15 minutes