Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Ittle Dew

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 15
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Technical Pacifist

Defeat an off-screen enemy
43.0%


Tool Assisted

Complete the game with all three items
19.2%


The Hard Way

Discover a shortcut in an item dungeon
17.6%


Stratospheric Picnic

Launch a Pancake enemy into the air
14.4%


Compost Crypt Completed

Complete the Compost Crypt
12.8%


Crayon Pumping

Find every piece of paper
10.8%


Masterfully Executed Failure

Teleport a flying axe so that it hits you anyway
10.1%


Three Hours Dungeon

Complete the game in less than three hours
10.0%


My Brain Is Large

Complete the Master Cave
6.7%


Number One Fan

Find every card
5.9%


Keep Your Cool

Complete the game with only Fire sword and Portal wand
3.3%


Elementary

Complete the game with only Fire sword and Ice wand
3.2%


Wanderer

Complete the game with only Portal wand and Ice wand
2.5%


Keepin It Jenny

Complete the game without harming any Frog, Fox, Berry or Deer Jennys
2.4%


Just Dew It

Complete the game in less than 15 minutes
1.6%