Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Hitogata Happa

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
7.7%

I can do it!

Finish the game on Euridice difficulty.
6.5%

Sweet Tooth

Obtain 10,000 Candy Cane Gems in one game.
4.3%

No, YOUR time's up!

Defeat a boss after time has run out.
4.1%

1 in 64's not bad

Use the Sphere 13 doll. Destiny 13 mode doesn't count.
3.6%

Loner

Finish the game in Solo Voyage mode.
2.8%

Doll Collector

Have 12 of every standard doll at one time.
2.7%

Phantastique Tea Party

Defeat the true last boss.
1.6%

Doll Savior

Finish the game without using any bombs.
1.4%

Destructive

Destroy every part of every boss in one game.
1.3%

Not An Unlucky Number

Finish the game in Destiny 13 mode.
1.3%

Genoremasody's End

Finish the game on Nobilmente difficulty.
1.3%

The Rose Cross

Finish the game on Allemande difficulty.
1.2%

Even if the world ends...

Finish the game on Doomsday difficulty.
1.2%

Endless Possibilities

Finish the game in Solo Voyage mode with every doll.