Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Hamilton's Great Adventure

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 26
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Puzzled?

Complete first puzzle
59.6%


Golden Boy

Get a gold rating on 5 levels
32.2%


Montgolfier

Defeat Exocet
12.6%


Conquistador

Complete the first chapter
12.5%


Extracurricular Activity

Complete one of the optional levels
10.7%


Beach 2011

Complete the "Up, up and away" extra level in the Amazon Jungle
9.9%


Demolition

Defeat a Sentinel
7.9%


Eldorado

Get a gold rating on all chapter one story levels
6.7%


I see fish people!

Meet the Agent
6.2%


Innsmouth

Defeat an Agent
5.8%


Altitude Sickness

Complete the second chapter
5.4%


Iced out

Earn a treasure score of 8000 on any level
4.0%


Because it's there

Get a gold rating on all chapter two story levels
4.0%


Bless you!

Complete the third chapter
3.7%


Great Adventurer

Complete the fourth chapter
3.3%


Howard Carter

Get a gold rating on all chapter three story levels
3.0%


Hoarder

Collect a total value of 250.000 in treasures
3.0%


King of Bling

Earn a treasure score of 10000 on any level
2.8%


Master Puzzler

Get a gold rating on all levels
2.6%


Lost & Found

Get a gold rating on all chapter four story levels
2.6%


Mama Mia

Complete It’s a me, Hamilton!
2.6%


Legendary

Complete Dungeon #9
2.3%


Egyptologist

Collect a treasure score of 6000 on the level Tomb of Osiris
2.3%


Above and beyond

Get a gold rating on all optional levels
2.3%


Foul-weather Friend

Complete Some heads are gonna roll
2.2%


Pyrexia

Get a gold rating on all Retro Fever levels
2.1%