Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Hamilton's Great Adventure

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 26
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Puzzled?

Complete first puzzle
63.5%


Golden Boy

Get a gold rating on 5 levels
34.3%


Montgolfier

Defeat Exocet
13.3%


Conquistador

Complete the first chapter
13.0%


Extracurricular Activity

Complete one of the optional levels
11.3%


Beach 2011

Complete the "Up, up and away" extra level in the Amazon Jungle
10.5%


Demolition

Defeat a Sentinel
8.0%


Eldorado

Get a gold rating on all chapter one story levels
6.7%


I see fish people!

Meet the Agent
6.1%


Innsmouth

Defeat an Agent
5.7%


Altitude Sickness

Complete the second chapter
5.2%


Iced out

Earn a treasure score of 8000 on any level
3.8%


Because it's there

Get a gold rating on all chapter two story levels
3.7%


Bless you!

Complete the third chapter
3.4%


Great Adventurer

Complete the fourth chapter
3.0%


Howard Carter

Get a gold rating on all chapter three story levels
2.7%


Hoarder

Collect a total value of 250.000 in treasures
2.7%


King of Bling

Earn a treasure score of 10000 on any level
2.5%


Master Puzzler

Get a gold rating on all levels
2.2%


Lost & Found

Get a gold rating on all chapter four story levels
2.2%


Mama Mia

Complete It’s a me, Hamilton!
2.2%


Legendary

Complete Dungeon #9
1.9%


Egyptologist

Collect a treasure score of 6000 on the level Tomb of Osiris
1.9%


Above and beyond

Get a gold rating on all optional levels
1.9%


Foul-weather Friend

Complete Some heads are gonna roll
1.8%


Pyrexia

Get a gold rating on all Retro Fever levels
1.7%