Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Hacker Evolution Duality

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 9
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
25.6%

n00b

Tutorial level completed
4.9%

100 servers hacked

100 servers hacked
4.9%

100 firewalls bypassed

100 firewalls bypassed
3.4%

100 D.O.S attacks launched

100 D.O.S attacks launched
3.4%

31337

Completed the entire game
3.2%

100 EMP attacks launched

100 EMP attacks launched
3.1%

100 VOICEPRINT passwords cracked

100 VOICEPRINT passwords cracked
3.1%

100 RETINA passwords cracked

100 RETINA passwords cracked
3.1%

100 Encryption keys cracked

100 Encryption keys cracked