สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Gundemonium Recollection

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 33
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
17.5%

Altair

Defeat Phaser after letting it kill you twice.
11.6%

Achernar

Obtain 1,000 gems in one Area.
10.1%

Antares

Finish the game on Novice difficulty.
10.0%

Fomalhaut

Destroy 7 cross pieces of Aenea.
7.8%

Arided

Defeat Slayer while only destroying the main body.
7.2%

Andromeda

Clear the game as Eryth.
6.1%

Polaris

Keep the holiday spirit alive.
5.4%

Trapezium

Perform a 1,000-Hit Combo in one Area.
4.1%

Spica

Defeat Ereshkigal and Irkalla without using bombs.
3.1%

Canopus

Finish the game on Revised difficulty.
2.7%

Pleiades

Unlock Mission Mode.
2.7%

Sirius

Defeat Endymion while Demonic Shift is active.
1.8%

Sombrero

Obtain 4 life items.
1.6%

Hadar

Perform 4 Friction Breaks in one game.
1.6%

Vega

Defeat Elixirel Kaether through Time Up.
1.4%

Acrux

Destroy all parts of Volcannon.
1.4%

Aldebaran

Defeat 16 Cyclones in one game.
1.3%

Pollux

Allow Lumiere to destroy 6 of your bombs.
1.3%

Arcturus

Finish the game on Unlimited difficulty.
1.1%

Mimosa

Obtain an extra life at the instant you lose your last life.
1.1%

Regulus

Perform 10 Counter Bombs in one game. Auto-Counters do not count.
1.1%

Praesepe

Obtain 15,000,000 Points in one game.
1.1%

Magellanic

Defeat Elixirel without being hit.
1.0%

Dumbbell

Perform 10 Demonic Shifts in one game.
1.0%

Leaf64

Defeat 64 Leaf People in one game.
1.0%

Capella

Complete Demonic Challenge Mode.
0.9%

Rigel

Complete Matrix Orders Mode.
0.9%

Horsehead

Perform 100 Onslaughts in one game.
0.8%

Rosette

Clear the game as all 64 Earl types.
0.8%

Kentaurus

Finish the game on Demonic difficulty.
0.8%

Procyon

Reach Zone X in Ain Soph Aur Mode.
0.8%

Betelgeuse

Defeat Elixirel Daath. Matrix Orders mode does not count.
0.7%

Solaris

Complete all 32 Play Orders.