Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Grotesque Tactics 2 - Dungeons and Donuts

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Drakeward Scissorhands

Find the first quest item.
70.2%


Animal Activist

Admonish the pokedude professor!
41.7%


Mr. Attentive

Remind Deacon of his promise.
36.6%


Goblin Friend

Deliver the goblin brew.
35.3%


Slick Talker

Convince the mercenaries to fight at your side.
30.2%


Treasure Hunter

Find the elven jewelry.
21.7%


Guild Master

Found the Guild of Glory!
18.3%


Titan Killer

Kill the four titans!
9.9%


For the Hoard

Get greedy Synthia to show her generosity.
9.3%


Felja

Hire Felja to become a member of your troupe.
8.1%


Holy Avatar

Hire Holy to become a member of your troupe.
6.1%


Tough Man

Complete the trials of Angelina!
5.7%


Rukel

Hire Rukel to become a member of your troupe.
4.5%