Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Grotesque Tactics 2 - Dungeons and Donuts

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
70.3%

Drakeward Scissorhands

Find the first quest item.
41.8%

Animal Activist

Admonish the pokedude professor!
36.6%

Mr. Attentive

Remind Deacon of his promise.
35.3%

Goblin Friend

Deliver the goblin brew.
30.2%

Slick Talker

Convince the mercenaries to fight at your side.
21.9%

Treasure Hunter

Find the elven jewelry.
18.5%

Guild Master

Found the Guild of Glory!
10.2%

Titan Killer

Kill the four titans!
9.6%

For the Hoard

Get greedy Synthia to show her generosity.
8.3%

Felja

Hire Felja to become a member of your troupe.
6.3%

Holy Avatar

Hire Holy to become a member of your troupe.
5.9%

Tough Man

Complete the trials of Angelina!
4.8%

Rukel

Hire Rukel to become a member of your troupe.