Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Grotesque Tactics: Evil Heroes

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Sweet Revenge

Kill the first mushroom
63.7%


Ol' Buddy, Ol' semidivine Pal

Add Holy Avatar to your party
56.2%


Animal Activist

Save Mandy's chocochick
41.9%


Semi-Divine Tales

Survive the special tutorial in Station Wish
26.6%


"It's-a-me!"

Find a bonus mushroom
17.5%


Emo Etiquette

Be polite to Synthia
16.9%


Holy's Angels

Find enough maidens for Holy Avatar
16.5%


Good Cop, Bad Cop

Convince Rukel to give back his loot
9.9%


Motherthumper

Defeat the REAL boss
6.7%


The Ultimate Quest

Find all bonus mushrooms
2.1%