Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Grotesque Tactics: Evil Heroes

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
64.8%

Sweet Revenge

Kill the first mushroom
57.2%

Ol' Buddy, Ol' semidivine Pal

Add Holy Avatar to your party
42.8%

Animal Activist

Save Mandy's chocochick
27.2%

Semi-Divine Tales

Survive the special tutorial in Station Wish
18.0%

"It's-a-me!"

Find a bonus mushroom
17.5%

Emo Etiquette

Be polite to Synthia
17.0%

Holy's Angels

Find enough maidens for Holy Avatar
10.3%

Good Cop, Bad Cop

Convince Rukel to give back his loot
7.1%

Motherthumper

Defeat the REAL boss
2.4%

The Ultimate Quest

Find all bonus mushrooms