Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Gratuitous Tank Battles

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Enlistment Medal

For completing a single battle
68.7%


Procurement Award

For deploying 3 or more supply trucks in a single engagement
27.1%


Douglas Haig Award

For destroying 2000 enemy infantry
13.5%


Kings Lancers Medal

For winning a battle without using infantry
9.8%


Churchill Medal

For destroying 200 enemy tanks
7.5%


Hawking Medal

For destroying 200 enemy mechs
5.7%


Battle Engineering Medal

For Demolishing 10 or more emplacements in a single engagement
1.9%


Maginot Line Medal

For deploying over 1,000 fixed emplacements
1.8%


Rememberance Medal

For collecting 20 or more dog tags in a single engagement
1.6%


Infantry Deployment Medal

For deploying over 10,000 men in battle
1.4%


Montgomery Medal

For completion of the entire campaign on middle difficulty
1.4%


Wavell Medal

For completion of the entire campaign on lowest difficulty
1.2%


Landships Medal

For deploying over 1,000 tanks in battle
1.1%


Dunkirk Medal

For leading over 200 infantry to escape from battle in a single engagement
0.9%


Regimental Cavalry medal

For deploying over 1,000 mechs in battle
0.6%


Eisenhower Medal

For completion of the entire campaign on highest difficulty
0.6%


Royal Signals Medal

For deploying over 100 command units in battle
0.5%


Home Guard Medal

For fighting over 100 battles as defender
0.5%


Long Service Medal

For fighting 100 battles
0.5%


Royal Red Cross Medal

For deploying over 100 field ambulances
0.5%


Distinguished Service Medal

For achieving 100 victories in battle
0.5%


Overseas Service Medal

For playing over 20 online games
0.4%


Strategic Ops Medal

For posting 5 or more new or edited maps online
0.4%


Expeditionary Force Medal

For fighting over 100 battles as attacker
0.4%