Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Giana Sisters: Twisted Dreams

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Dream Twist

Unlock the power to warp your dreams
80.9%


Ruby-Red Pirouette

Collect a red gem while twirling
61.1%


Citrine Cannonball

Collect a yellow gem while dashing
42.3%


A Brush With Death

Avoid spikes by ducking
26.5%


A Flurry of Feathers

Jump or dash onto three owls without touching the ground
26.3%


Shell Shock

Bounce off a falling turtle
17.7%


Beattime Story

Defeat Hansel and Gretel
16.2%


Soft Landing

Land on an owl while twirling
15.0%


Topsy-Turvy Trampoline

Use a spiky box like a trampoline
9.7%


Unconscious Subconscious

Defeat Octor Freud
5.6%


Hardcore

Unlock Hardcore Mode
2.2%


Fiery Awakening

Defeat Gurglewocky
2.1%


Hardercore

Unlock Über Hardcore Mode
0.5%


Brilliant!

Obtain five stars in all levels
0.5%


Harder than Obsidian

0.4%


Harder than Quartz

0.4%


Hypnotist

Obtain a trophy in all Score Attack levels
0.4%


Microsleeper

Obtain a trophy in all Time Attack levels
0.4%


Material Girl

0.4%


Harder than Diamond

0.3%