สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Galcon Fusion

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 136
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
41.3%

Classic: Ensign

37.3%

Classic: Lieutenant

32.2%

Classic: Commander

28.0%

Crash: Ensign

26.8%

Classic: Captain

25.2%

3-Way: Ensign

25.0%

Vacuum: Ensign

24.8%

Billiards: Ensign

24.2%

Crash: Lieutenant

22.8%

Stealth: Ensign

21.7%

Beast: Ensign

21.4%

3-Way: Lieutenant

20.9%

Vacuum: Lieutenant

20.8%

Billiards: Lieutenant

20.0%

Assassin: Ensign

19.8%

Classic: Admiral

19.8%

Crash: Commander

18.8%

Stealth: Lieutenant

17.0%

Beast: Lieutenant

16.9%

3-Way: Commander

16.4%

Billiards: Commander

16.1%

Vacuum: Commander

16.0%

Assassin: Lieutenant

15.7%

Crash: Captain

14.5%

Stealth: Commander

14.3%

Classic: 1-Stripe Admiral

12.2%

3-Way: Captain

12.1%

Assassin: Commander

11.9%

Billiards: Captain

11.5%

Crash: Admiral

11.1%

Vacuum: Captain

10.9%

Classic: 2-Stripe Admiral

10.7%

Beast: Commander

10.5%

Stealth: Captain

9.9%

Classic: Ensign

9.1%

Classic: 3-Stripe Admiral

8.6%

Crash: 1-Stripe Admiral

8.3%

Classic: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Classic
8.1%

Assassin: Captain

7.7%

Billiards: Admiral

7.5%

3-Way: Admiral

7.2%

Crash: 2-Stripe Admiral

6.8%

Vacuum: Admiral

6.7%

Stealth: Admiral

6.6%

Beast: Captain

6.3%

Crash: 3-Stripe Admiral

6.3%

Teams: Ensign

5.8%

Crash: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Crash
5.3%

Billiards: 1-Stripe Admiral

5.3%

Assassin: Admiral

4.8%

3-Way: 1-Stripe Admiral

4.7%

Stealth: 1-Stripe Admiral

4.7%

Pool Party

Win 5 rounds in Multi-player Billiards
4.6%

Classic: Lieutenant

4.3%

Teams: Lieutenant

4.2%

Billiards: 2-Stripe Admiral

4.1%

Billiards: Ensign

4.1%

Beast: Admiral

3.9%

3-Way: 2-Stripe Admiral

3.9%

Vacuum: 1-Stripe Admiral

3.7%

Stealth: 2-Stripe Admiral

3.7%

Assassin: 1-stripe Admiral

3.7%

Billiards: 3-Stripe Admiral

3.5%

3-Way: 3-Stripe Admiral

3.5%

Billiards: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Billiards
3.4%

3-Way: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player 3-Way
3.3%

Stealth: 3-Stripe Admiral

3.2%

Stealth: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Stealth
3.2%

Crash: Ensign

3.2%

Assassin: 2-stripe Admiral

3.2%

Teams: Commander

3.0%

Assassin: 3-Stripe Admiral

2.9%

Classic: Commander

2.9%

Assassin: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Assassin
2.7%

Beast: 1-Stripe Admiral

2.5%

Vacuum: 2-Stripe Admiral

2.5%

Teams: Captain

2.2%

Beast: 2-Stripe Admiral

2.1%

Classic: Captain

2.0%

Vacuum: 3-Stripe Admiral

1.9%

Stealth: Ensign

1.9%

Beast: 3-Stripe Admiral

1.9%

Beast: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Beast
1.9%

Vacuum: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Vacuum
1.7%

Teams: Admiral

1.4%

Billiards: Lieutenant

1.3%

Crash: Lieutenant

1.2%

Classic: Admiral

1.2%

Teams: 1-Stripe Admiral

1.2%

Assassin: Ensign

1.0%

Retro: Ensign

0.9%

Classic: 1-Stripe Admiral

0.9%

Crash: Commander

0.8%

Assassin: Lieutenant

0.7%

Crash: Captain

0.7%

Stealth: Lieutenant

0.7%

Billiards: Commander

0.6%

Assassin: Commander

0.6%

Teams: 2-Stripe Admiral

0.6%

Classic: 2-Stripe Admiral

0.6%

Crash: Admiral

0.5%

Assassin: 1-Stripe Admiral

0.5%

Assassin: Grand Admiral

0.5%

Stealth: Admiral

0.5%

Stealth: 1-Stripe Admiral

0.5%

Stealth: 2-Stripe Admiral

0.5%

Stealth: 3-Stripe Admiral

0.5%

Stealth: Grand Admiral

0.5%

Crash: 1-Stripe Admiral

0.5%

Billiards: Grand Admiral

0.5%

Stealth: Commander

0.5%

Billiards: 3-Stripe Admiral

0.5%

Billiards: 2-Stripe Admiral

0.5%

Billiards: 1-Stripe Admiral

0.5%

Billiards: Admiral

0.5%

Teams: 3-Stripe Admiral

0.5%

Teams: Grand Admiral

0.5%

Stealth: Captain

0.5%

Crash: 2-Stripe Admiral

0.5%

Assassin: Admiral

0.5%

Billiards: Captain

0.5%

Assassin: 2-Stripe Admiral

0.5%

Assassin: 3-Stripe Admiral

0.5%

Crash: Grand Admiral

0.5%

Classic: 3-Stripe Admiral

0.5%

Classic: Grand Admiral

0.5%

Crash: 3-Stripe Admiral

0.5%

Retro: Commander

0.5%

Assassin: Captain

0.5%

Retro: Captain

0.5%

Retro: Admiral

0.5%

Retro: 1-Stripe Admiral

0.5%

Retro: 2-Stripe Admiral

0.5%

Retro: 3-Stripe Admiral

0.5%

Retro: Grand Admiral

0.5%

Retro: Lieutenant