Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Galcon Fusion

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 136
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Classic: Ensign

41.2%


Classic: Lieutenant

37.3%


Classic: Commander

32.1%


Crash: Ensign

28.0%


Classic: Captain

26.8%


3-Way: Ensign

25.1%


Vacuum: Ensign

25.0%


Billiards: Ensign

24.8%


Crash: Lieutenant

24.1%


Stealth: Ensign

22.7%


Beast: Ensign

21.7%


3-Way: Lieutenant

21.3%


Vacuum: Lieutenant

20.9%


Billiards: Lieutenant

20.7%


Assassin: Ensign

19.9%


Crash: Commander

19.8%


Classic: Admiral

19.7%


Stealth: Lieutenant

18.6%


Beast: Lieutenant

16.9%


3-Way: Commander

16.8%


Billiards: Commander

16.3%


Vacuum: Commander

16.1%


Assassin: Lieutenant

15.9%


Crash: Captain

15.7%


Stealth: Commander

14.4%


Classic: 1-Stripe Admiral

14.1%


3-Way: Captain

12.1%


Assassin: Commander

12.0%


Billiards: Captain

11.8%


Crash: Admiral

11.4%


Vacuum: Captain

11.0%


Classic: 2-Stripe Admiral

10.8%


Beast: Commander

10.6%


Stealth: Captain

10.4%


Classic: Ensign

10.2%


Classic: 3-Stripe Admiral

8.9%


Crash: 1-Stripe Admiral

8.5%


Classic: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Classic
8.1%


Assassin: Captain

8.0%


Billiards: Admiral

7.5%


3-Way: Admiral

7.3%


Crash: 2-Stripe Admiral

7.0%


Vacuum: Admiral

6.7%


Stealth: Admiral

6.6%


Teams: Ensign

6.4%


Beast: Captain

6.4%


Crash: 3-Stripe Admiral

6.2%


Crash: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Crash
5.6%


Billiards: 1-Stripe Admiral

5.2%


Assassin: Admiral

5.1%


Pool Party

Win 5 rounds in Multi-player Billiards
4.8%


Classic: Lieutenant

4.7%


Stealth: 1-Stripe Admiral

4.6%


3-Way: 1-Stripe Admiral

4.6%


Teams: Lieutenant

4.4%


Billiards: Ensign

4.2%


Billiards: 2-Stripe Admiral

4.0%


Beast: Admiral

3.9%


3-Way: 2-Stripe Admiral

3.8%


Vacuum: 1-Stripe Admiral

3.8%


Stealth: 2-Stripe Admiral

3.6%


Assassin: 1-stripe Admiral

3.5%


Billiards: 3-Stripe Admiral

3.5%


3-Way: 3-Stripe Admiral

3.4%


Billiards: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Billiards
3.3%


3-Way: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player 3-Way
3.2%


Teams: Commander

3.2%


Stealth: 3-Stripe Admiral

3.2%


Crash: Ensign

3.2%


Assassin: 2-stripe Admiral

3.1%


Stealth: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Stealth
3.0%


Classic: Commander

2.9%


Assassin: 3-Stripe Admiral

2.8%


Assassin: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Assassin
2.7%


Beast: 1-Stripe Admiral

2.5%


Teams: Captain

2.5%


Vacuum: 2-Stripe Admiral

2.4%


Classic: Captain

2.0%


Beast: 2-Stripe Admiral

2.0%


Vacuum: 3-Stripe Admiral

1.9%


Stealth: Ensign

1.9%


Beast: 3-Stripe Admiral

1.8%


Vacuum: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Vacuum
1.7%


Beast: Grand Admiral

Ranked Grand Admiral in Single-player Beast
1.7%


Teams: Admiral

1.6%


Billiards: Lieutenant

1.4%


Teams: 1-Stripe Admiral

1.2%


Crash: Lieutenant

1.2%


Assassin: Ensign

1.1%


Classic: Admiral

1.1%


Retro: Ensign

0.9%


Crash: Commander

0.8%


Classic: 1-Stripe Admiral

0.8%


Assassin: Lieutenant

0.7%


Crash: Captain

0.6%


Billiards: Commander

0.6%


Stealth: Lieutenant

0.6%


Assassin: Commander

0.5%


Classic: 2-Stripe Admiral

0.5%


Teams: 2-Stripe Admiral

0.5%


Crash: Admiral

0.5%


Stealth: Commander

0.4%


Stealth: Captain

0.4%


Retro: 3-Stripe Admiral

0.4%


Retro: Grand Admiral

0.4%


Teams: 3-Stripe Admiral

0.4%


Retro: 2-Stripe Admiral

0.4%


Teams: Grand Admiral

0.4%


Stealth: Grand Admiral

0.4%


Stealth: 3-Stripe Admiral

0.4%


Stealth: 1-Stripe Admiral

0.4%


Stealth: 2-Stripe Admiral

0.4%


Stealth: Admiral

0.4%


Billiards: Grand Admiral

0.4%


Billiards: Captain

0.4%


Billiards: Admiral

0.4%


Billiards: 1-Stripe Admiral

0.4%


Billiards: 2-Stripe Admiral

0.4%


Assassin: Grand Admiral

0.4%


Assassin: 3-Stripe Admiral

0.4%


Assassin: Captain

0.4%


Assassin: Admiral

0.4%


Assassin: 1-Stripe Admiral

0.4%


Assassin: 2-Stripe Admiral

0.4%


Billiards: 3-Stripe Admiral

0.4%


Crash: 1-Stripe Admiral

0.4%


Retro: Lieutenant

0.4%


Retro: Commander

0.4%


Retro: Captain

0.4%


Retro: Admiral

0.4%


Classic: Grand Admiral

0.4%


Classic: 3-Stripe Admiral

0.4%


Crash: 2-Stripe Admiral

0.4%


Crash: 3-Stripe Admiral

0.4%


Crash: Grand Admiral

0.4%


Retro: 1-Stripe Admiral

0.4%