Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Fortix

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
44.2%

Triple X

Capture at least 3 triggers with one capture.
44.0%

Powered Up

Capture a powerup while you are under the effect of an other powerup.
43.3%

The Conqueror

Conquer at least 40% of the playfield with a single capture.
42.6%

One more

Capture a catapult trigger when there is no more turret left to shoot out.
37.0%

Zoo Master

Capture one of each enemies.
26.2%

Face off

Capture Xitrof.
17.7%

All birds with one stone

Destroy all towers (at least 2) on a level with a single capture.
17.0%

Collector

Capture 100 powerups.
16.3%

Dragon Master

Capture 100 dragons.
10.2%

Dragon Crisis

Let Xitrof lay 15 eggs on the final level, then win the level.
9.3%

Flawless Victory

Complete every level to perfect on any difficulty.
5.3%

Mission Impossible

Finish the game on Impossible difficulty.