Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Fortix

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Triple X

Capture at least 3 triggers with one capture.
45.6%


Powered Up

Capture a powerup while you are under the effect of an other powerup.
45.3%


The Conqueror

Conquer at least 40% of the playfield with a single capture.
44.5%


One more

Capture a catapult trigger when there is no more turret left to shoot out.
43.8%


Zoo Master

Capture one of each enemies.
38.0%


Face off

Capture Xitrof.
26.6%


All birds with one stone

Destroy all towers (at least 2) on a level with a single capture.
17.8%


Collector

Capture 100 powerups.
16.7%


Dragon Master

Capture 100 dragons.
15.9%


Dragon Crisis

Let Xitrof lay 15 eggs on the final level, then win the level.
10.0%


Flawless Victory

Complete every level to perfect on any difficulty.
9.1%


Mission Impossible

Finish the game on Impossible difficulty.
4.8%