Globální herní statistiky

Football Manager 2011

Globální achievementy
 
% ze všech
hráčů
Celkem achievementů: 84
Ke srovnání těchto statistik s vašimi vlastními musíte být přihlášeni
85.9%

N�bor!

Z�skej hr��e do sv�ho t�mu
85.1%

A je v s�ti!

Tv�j t�m dal g�l
84.5%

Prvn� vyhr�n�

Dovedl jsi sv�j t�m k v�t�zstv� v sout�i
84.1%

�ist� rejst��k

Uhraj z�pas, ani� bys inkasoval g�l
81.1%

Prod�no

Prodal jsi hr��e do jin�ho t�mu
76.0%

Hat-trick

Jednomu z tv�ch hr�� se poda�il hat-trick
73.4%

Kdy� bodovat, tak po��dn�

Tv�j t�m zabodoval v 10 mistrovsk�ch z�pasech po sob�
72.7%

Na kopytech

Tv�j t�m vyhr�l z�pas s n�skokem alespo� 5 g�l�
71.2%

Neporaziteln�!

Tv�j t�m nikdo neporazil b�hem 10 mistrovsk�ch z�pas� po sob�
70.0%

��f jsem tady j�!

Ulo�il jsi pokutu jednomu hr��i ze sv�ho t�mu
67.0%

T�mov� spolupr�ce

P�t tv�ch hr�� bylo navr�eno na titul v t�mu t�dne
66.8%

Rekordn� n�kup

P�ekonal jsi nejvy��� ��stku, kterou tv�j t�m kdy zaplatil za jednoho hr��e
65.7%

To byl g�l!

Jeden z tv�ch hr�� z�skal ocen�n� G�l m�s�ce
63.7%

Superman

Jeden z tv�ch hr�� byl zvolen do t�mu roku
61.7%

Nepropustn� obrana

Tv�j t�m nedostal ani jeden g�l v 5 z�pasech po sob�
60.2%

Nejlep�� ze t��dy

Z�skal jsi ocen�n� Mana�er m�s�ce
57.5%

�tok!

Tv�j t�m dal alespo� jeden g�l ve 20 z�pasech v sout�i po sob�
56.2%

Tot�ln� trio

T�i tv� hr��i byli zvoleni do t�mu roku
53.7%

Velk� ��f

Z�skal jsi ocen�n� Mana�er roku
53.7%

N�s nic nezastav�

Tv�j t�m neprohr�l 20 z�pas� po sob�
53.3%

Nezastaviteln�

Tv�j t�m dal nejv�ce g�l� v lize b�hem cel� sez�ny
52.9%

Teda ty jede�

Vyhr�l jsi 10 mistrovsk�ch z�pas� po sob�
50.4%

�ampioni

Vyhr�l jsi n�rodn� ligu
49.1%

Rekordn� prodej

P�ekonal jsi nejvy��� ��stku, kterou tv�j t�m kdy obdr�el za jednoho hr��e
49.1%

Ten v�, jak s pen�zi

Z�skal jsi 90% d�v�ru sv�ho v�boru, pokud jde o mzdy
49.1%

Poh�rek

Z�skal jsi dom�c� poh�r
48.3%

�elezn� opona

Tv�j t�m inkasoval nejm�n� g�l� v lize po celou sez�nu
48.0%

Rozhazov�n� pen�z

Koupil jsi hr��e za 30 milion� liber �i v�ce
44.1%

�arost�elec

Tv�j hr�� byl nejlep��m st�elcem v lize po celou sez�nu
43.4%

Fantastick� p�tka

P�t tv�ch hr�� bylo zvoleno do t�mu roku
43.2%

Uloven

Z�skal jsi pracovn� nab�dku od t�mu v�t��ho ne� ten tv�j
40.2%

Odpor je marn�

Tv�j t�m dal alespo� jeden g�l ve 30 z�pasech v sout�i po sob�
37.9%

Evropsk� �pi�ka

Tv�j hr�� z�skal ocen�n� Evropsk� hr�� roku
37.6%

Brann� povinnost

Dostal jsi nab�dku na m�sto veden� mezin�rodn�ho klubu
36.4%

Dvojit� d�vka

Vyhr�l jsi n�rodn� ligu a poh�r v jedn� sez�n�
36.4%

�pi�kov� forma

Tv�j t�m neprohr�l 30 z�pas� po sob�
35.9%

Superpoh�r

Vyhr�l jsi kontinent�ln� poh�rovou sout�
32.8%

Kr�l comeback�

Vyhr�l jsi z�pas, i kdy� jsi v polo�ase prohr�val o dva �i v�c g�l�
31.2%

Nikdy nem� dost

Tv�j t�m byl zvolen nej�sp�n�j��m t�mem ligy
30.8%

Ustl�no na pen�z�ch

Prodal jsi hr��e za 30 milion� liber �i v�ce
30.7%

Par�dn� z�krok

Tv�j hr�� z�skal ocen�n� G�l sez�ny
30.6%

V��, jen v��!

Dove� sv�j t�m k postupu v dom�c� lize
25.0%

Mezin�rodn� hv�zda

Jeden z tv�ch hr�� byl vybr�n do World Cup Best XI
24.9%

Bezva dom�c� video

Tv� hr��i z�skali 10x ocen�n� G�l m�s�ce
24.2%

My ti v��me

Z�skal jsi d�v�ru sv�ho v�boru, pokud jde o v�b�r farmy
22.4%

Nadvl�da

Vyhr�l jsi 3 ligov� tituly v nejvy���ch sout��ch po sob�
22.3%

V�rnostn� karta

Vydr�el jsi v jednom klubu u� 5 sez�n
22.3%

Nejlep�� v bran�i

Z�skal jsi 10x ocen�n� Mana�er m�s�ce
21.0%

P�ekonan� o�ek�v�n�

Z�skal jsi 90% d�v�ru sv�ho v�boru, pokud jde o sout�e
20.9%

Sv�tov� �pi�ka

Tv�j hr�� z�skal ocen�n� Sv�tov� hr�� roku
20.5%

N�s nedostanou!

Tv�j t�m uhr�l celou sez�nu, ani� by prohr�l jedin� ligov� z�pas
20.2%

Poh�rov� p�tka

Vyhr�l jsi 5 r�zn�ch poh�rov�ch sout��
18.3%

Pre�ovsk� beton

Tv�j t�m nedostal ani jeden g�l v 10 mistrovsk�ch z�pasech po sob�
17.7%

Legenda

Z�skal jsi 5x ocen�n� Mana�er roku
16.6%

Dvojit� hat-trick

Jeden z tv�ch hr�� dal 6 nebo v�ce g�l�
15.9%

Sv�tozn�m�

Dostal ses do sv�tov� s�n� sl�vy
10.9%

Sb�ratel trofej�

Vyhr�l jsi 20 poh�r�
9.5%

Stav�me si hn�zde�ko

Tv�j v�bor rozhodl o vybudov�n� nov�ho stadionu
9.2%

Nechali si m�

Udr�el sis svou funkci, kdy� klub zm�nil majitele
8.3%

Zlat� m��

Tv�j hr�� byl nejlep��m st�elcem mistrovstv� sv�ta
7.8%

Hry bez hranic

Vyhr�l jsi mezin�rodn� mistrovstv�
7.5%

Na vrcholku sv�ta

Vyhr�l jsi mistrovstv� sv�ta
7.1%

Sou��st invent�e

Vydr�el jsi v jednom klubu u� 10 sez�n
6.1%

Pln� d�v�ra

Z�skal jsi 90% d�v�ru sv�ho v�boru celkem
5.9%

�ampion jako ze �katulky

Vyhr�l jsi 5 r�zn�ch ligov�ch sout��
5.6%

Ikona

Z�skal jsi 10x ocen�n� Mana�er roku
5.5%

Nejlep��

Stal ses nejlep��m mana�erem v�ech dob
4.6%

Konfedera�n� v�hra

Vyhr�l jsi konfedera�n� poh�r
1.8%

Pan re�is�r

Nahodil jsi video na YouTube
1.6%

Sv�tob�n�k

Vyhr�l jsi 5 r�zn�ch ligov�ch sout��
1.6%

Ob�van� obrana

Tv�j t�m neinkasoval ani jeden g�l ve 20 z�pasech v sout�i po sob�
1.4%

Hlasita posta

Napsal jsi ze hry na Twitter
1.4%

Klubov� legenda

Vydr�el jsi v jednom klubu po dobu 20 sez�n
1.2%

Nesmrtelnost

Z�skal jsi 20x ocen�n� Mana�er roku
1.1%

Anglick� hrdina

Poda�il se ti postup z nejni��� anglick� ligy do nejvy���
0.9%

Vyplatilo se to

Blahop�ejeme! Uhr�l jsi ji� 30 sez�n ve Football Manageru
0.7%

Je to banda netrefil�

Tv�j t�m neinkasoval ani jeden g�l ve 30 z�pasech v sout�i po sob�
0.6%

Francouzsk� hrdina

Poda�il se ti postup z nejni��� francouzsk� ligy do nejvy���
0.4%

�pan�lsk� hrdina

Poda�il se ti postup z nejni��� �pan�lsk� ligy do nejvy���
0.3%

Italsk� hrdina

Poda�il se ti postup z nejni��� italsk� ligy do nejvy���
0.3%

Skotsk� hrdina

Poda�il se ti postup z nejni��� skotsk� ligy do nejvy���
0.2%

Brazilsk� hrdina

Poda�il se ti postup z nejni��� brazilsk� ligy do nejvy���
0%

Kral kontinentu

Vyhral jsi kontinentalni pohar na 3 ruznych kontinentech
0%

Profesor

Ziskal jsi pro svuj klub aspoo 75 % informaci od scoutu