Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Fate of the World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Africa Reborn

Beat the Rise of Africa mission!
56.6%


Step Forwards

Improved life expectancy by ten years throughout Africa.
35.3%


Let it Glow

Plunge the world into Global Thermonuclear War by 2075!
27.8%


Miner Distruption

Globally ban Coal
7.8%


Peso Profits

Tobin Tax Latin America
5.5%


Full Tank

Beat the Fuel Crisis mission!
4.9%


Hello, world

Research Artificial Intelligence.
4.8%


Out of Gas

Globally ban Gas.
3.7%


Markets Managed

Reach 2200 without a global financial crash
3.5%


Catching Some Rays

Hooked up space solar power arrays by 2110.
3.4%


Waterworld

Drowned the Earth under four metres of sea rise.
3.4%


Dinar Donation

Tobin Tax the Middle East
3.2%


Oil Be Waiting

Globally ban Oil
3.1%


Dirham Dealings

Tobin Tax Northern Africa
2.4%


Rand Received

Tobin Tax Southern Africa
1.8%


Copious

Beat the Cornucopia mission!
1.7%


Rupee Reward

Tobin Tax India
1.6%


Is that a Cool Breeze?

Beat the 3 Degrees mission!
1.6%


Green Deal

Won Earth Day with all regions at 'green' outlook.
1.6%


Bein' Green

Move all regions to have 'Green' outlooks.
1.6%


Is there anybody out there?

Quashed Earth's population to fewer than 100 million.
1.3%


...is in your hands

Won with lowest HDI 0.85 and population 5 billion, or better.
1.3%


Billenium

Spammed the Earth with twelve billion people.
1.2%


The Doctor is in the House

Beat the Dr Apocalypse mission!
1.1%


Denied

Beat the Denial mission!
1.0%


The Tax Man

Levied Tobin Tax in all twelve regions.
0.9%


Material World

Move all regions to have 'Consumerist' outlooks.
0.7%


Hand of You

Got warming down to zero degrees above pre-industrial.
0.6%


New Place Like Home

Beat The Flood mission!
0.5%


Smoking

Win Dr Apocalypse with 6 degrees of warming.
0.5%


Winning Combination

Complete 2nd Generation Fusion Power
0.4%


Delectation

Polished off all the landmark animal species.
0.4%