Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Fate of the World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
57.0%

Africa Reborn

Beat the Rise of Africa mission!
36.6%

Step Forwards

Improved life expectancy by ten years throughout Africa.
27.0%

Let it Glow

Plunge the world into Global Thermonuclear War by 2075!
8.1%

Miner Distruption

Globally ban Coal
5.8%

Peso Profits

Tobin Tax Latin America
5.2%

Hello, world

Research Artificial Intelligence.
5.2%

Full Tank

Beat the Fuel Crisis mission!
3.9%

Markets Managed

Reach 2200 without a global financial crash
3.9%

Out of Gas

Globally ban Gas.
3.6%

Waterworld

Drowned the Earth under four metres of sea rise.
3.5%

Catching Some Rays

Hooked up space solar power arrays by 2110.
3.4%

Dinar Donation

Tobin Tax the Middle East
3.3%

Oil Be Waiting

Globally ban Oil
2.6%

Dirham Dealings

Tobin Tax Northern Africa
2.0%

Rand Received

Tobin Tax Southern Africa
1.8%

Rupee Reward

Tobin Tax India
1.8%

Copious

Beat the Cornucopia mission!
1.8%

Bein' Green

Move all regions to have 'Green' outlooks.
1.7%

Is that a Cool Breeze?

Beat the 3 Degrees mission!
1.7%

Green Deal

Won Earth Day with all regions at 'green' outlook.
1.4%

...is in your hands

Won with lowest HDI 0.85 and population 5 billion, or better.
1.3%

Billenium

Spammed the Earth with twelve billion people.
1.3%

Is there anybody out there?

Quashed Earth's population to fewer than 100 million.
1.2%

The Doctor is in the House

Beat the Dr Apocalypse mission!
1.1%

Denied

Beat the Denial mission!
1.0%

The Tax Man

Levied Tobin Tax in all twelve regions.
0.8%

Material World

Move all regions to have 'Consumerist' outlooks.
0.6%

Hand of You

Got warming down to zero degrees above pre-industrial.
0.5%

New Place Like Home

Beat The Flood mission!
0.5%

Smoking

Win Dr Apocalypse with 6 degrees of warming.
0.4%

Delectation

Polished off all the landmark animal species.
0.4%

Winning Combination

Complete 2nd Generation Fusion Power