Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Fallout: New Vegas

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 75
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
89.1%

Ain't That a Kick in the Head

Complete Ain't That a Kick in the Head.
46.9%

Ol' Buddy Ol' Pal

Recruit any companion.
46.9%

They Went That-a-Way

Complete They Went That-a-Way.
44.6%

New Kid

Reached 10th level.
42.9%

Crafty

Craft 20 items.
42.5%

Come Fly With Me

Complete Come Fly With Me.
42.3%

Jury Rigger

Repair 30 items.
38.4%

Ring-a-Ding-Ding

Complete Ring-a-Ding-Ding.
38.0%

Lead Dealer

Cause 10,000 damage with Guns.
36.5%

You Run Barter Town

Sell 10,000 caps worth of goods.
35.0%

Walker of the Mojave

Discover 50 locations.
33.3%

No Tumbler Fumbler

Pick 25 locks.
32.5%

That Lucky Old Sun

Complete That Lucky Old Sun.
30.5%

Up and Comer

Reach 20th level.
29.3%

G.I. Blues

Complete G.I. Blues.
28.0%

Volare!

Complete Volare!
25.7%

Outstanding Orator

Make 50 Speech challenges.
21.5%

Blast Mastery

Cause 10,000 damage with Energy Weapons.
20.0%

Double Down

Play 10 hands of Blackjack.
19.3%

The Boss

Reach 30th level.
17.1%

One Armed Bandit

Play 10 spins of Slots.
16.8%

Master of the Mojave

Discover 125 locations.
15.9%

When We Remembered Zion

Arrive at Zion.
14.7%

Spinal-Tapped

Recovered X-8 vertebrae-pulse-de-sensitizer frequency!
14.1%

Cardiac Arrest!

Search your feelings... for your heart.
14.1%

You'll Know It When It Happens

Complete You'll Know It When It Happens.
14.0%

Restore Our Fortunes

Resupply Daniel and the Sorrows.
13.9%

Return to Sender

Complete Return to Sender.
13.1%

Curios and Relics

Caused 10,000 damage with unique Mojave Wasteland weapons.
13.0%

In a Foreign Land

Scout the Zion Valley for signs of the White Legs.
12.8%

Outsmarted

Complete Old World Blues.
12.8%

Assemble Your Crew

Recruit Dean Domino, Christine and Dog.
12.7%

Make up your Mind

Make up your mind... about your brain.
12.5%

Hack the Mojave

Hack 25 terminals.
12.4%

Wild Card

Complete Wild Card.
12.2%

Making Friends

Reactivate all of the Sink's robotic assistants.
12.1%

Sierra Souvenir Aficionado

Collect 500 Sierra Madre Chips.
11.9%

Stim-ply Amazing

Heal 10,000 points of damage with Stimpaks.
11.7%

Master of the Arsenal

Caused 10,000 damage with Gun Runners' Arsenal (GRA) Weapons.
11.2%

New Vegas Samurai

Cause 10,000 damage with Melee Weapons.
11.1%

Talent Pool

Complete Talent Pool.
11.0%

Having a Ball

Complete the Sierra Madre Gala Event.
10.8%

No Gods, No Masters

Complete No Gods, No Masters
10.7%

Condemned to Repeat It

Decided the fate of all the Divide dwellers.
10.2%

O Daughter of Babylon

Crush the White Legs.
9.5%

Hometown Hero

Completed Lonesome Road.
8.6%

Love the Bomb

Cause 10,000 damage with Explosives.
8.4%

Cash Out

Confront Father Elijah in the Sierra Madre's Vault.
8.4%

Mod Master

Install 20 weapon mods.
7.8%

Little Wheel

Play 10 spins of Roulette.
7.0%

For the Republic

Complete For the Republic.
6.4%

Eureka!

Complete Eureka!
6.2%

The Whole Gang's Here

Recruit all companions.
6.1%

Old-Tyme Brawler

Cause 10,000 damage with Unarmed weapons.
5.8%

The Legend of the Star

Complete The Legend of the Star.
5.1%

Know When to Fold Them

Win 3 games of Caravan.
5.1%

The House Always Wins

Complete The House Always Wins.
5.0%

Safety Deposit Box

Trap Father Elijah in the Sierra Madre's Vault.
4.9%

May my Hand Forget its Skill

Evacuate Zion.
4.7%

Rocket's Red Glare

Fully upgraded The Divide's signature weapon.
4.7%

All or Nothing

Complete All or Nothing.
4.5%

Hardcore

Play the game from start to finish in Hardcore Mode.
4.3%

The Courier Who Broke the Bank

Get banned from all the Strip's casinos.
4.0%

Globe Trotter

Discover all snow globes.
3.7%

Render Unto Caesar

Complete Render Unto Caesar.
3.3%

ED-Ecated

Found all of ED-E's upgrades in the Divide.
3.2%

Arizona Killer

Complete Arizona Killer.
3.1%

Veni, Vidi, Vici

Complete Veni, Vidi, Vici.
2.1%

Desert Survivalist

Heal 10,000 points of damage with food.
1.8%

Warhead Hunter

Detonated all of the warheads in the Divide.
1.3%

Artful Pocketer

Pick 50 pockets.
1.2%

Up to the Challenge

Completed any three Gun Runners' Arsenal (GRA) one star (*) Challenges.
1.2%

Caravan Master

Win 30 games of Caravan.
1.1%

Combat Veteran

Completed any three Gun Runners' Arsenal (GRA) two star (**) Challenges.
0.8%

Pros Only

Completed any three Gun Runners' Arsenal (GRA) three star (***) Challenges.