สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Fallen Earth

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 559
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
45.2%

Where the Action Is

Earn 25 AP.
36.0%

Dance with Death

Kill Blade Dancers.
35.9%

Time is Money

Earn chips through mission rewards.
33.7%

Where the Action Is

Earn 100 AP.
29.5%

Dance with Death

Kill more Blade Dancers.
28.8%

Counting Crow

Kill White Crow.
28.5%

How I Learned to Love the Bomb

28.3%

Mission Accomplished

Complete missions anywhere in the Grand Canyon Province.
23.4%

Dog Eat Dog World

Kill Gully Dogs.
21.4%

Alt Tab Delete

Kill CoGs.
21.4%

Where the Action Is

Earn 250 AP.
19.0%

Dance with Death

Kill more Blade Dancers.
18.9%

Frame a Question

Unlock the secrets of the ATV Frame in Embry.
18.4%

Dog Eat Dog World

Kill more Gully Dogs.
17.9%

Out of Control

Unlock the secrets of the ATV Control Systems in Odenville.
17.6%

Chicken Tenders

Kill Prairie Chickens.
17.4%

Start Your Engines

Unlock the secrets of the ATV Engine in Oilville.
17.3%

Fall from Favor

Kill Shiva's Favored or Shiva's Blessed.
17.3%

Don't Fear the Creeper

Kill Creepers.
17.2%

Tourist: Embry Crossroads

Take in the view at Embry Crossroads.
16.7%

Break the Bank

Help the Bankers in Embry, Odenville, or Oilville.
16.2%

Throw Down the Gauntlets

Kill Gaunt's Raiders.
16.2%

Ride the Storm

Help the Franklin's Riders in Embry, Odenville, or Oilville.
16.0%

Tire of Traveling

Unlock the secrets of the ATV Tire in Old Kingman.
15.8%

You Be the Judge

Kill Judges.
15.2%

Time is Money

Earn chips through mission rewards.
13.8%

Mind Your Business

Help defend Embry from the All-Mind.
13.7%

ATV at Last

Unlock the secrets of ATV Construction in Pass Chris.
13.7%

Identity Crisis

Learn the secrets of LifeNet's cloning practices in the Lower Plateau.
13.6%

Throw Down the Gauntlets

Kill more Gaunt's Raiders.
13.6%

Mission Accomplished

Complete missions anywhere in the Grand Canyon Province.
12.8%

Howl at the Moon

Kill Night Wolves.
12.7%

Forward Momentum

Unlock the secrets of the ATV.
12.6%

Alt Tab Delete

Kill more CoGs.
12.4%

Tourist: Midway

Take in the view at Midway.
12.2%

Reroute the Subroutine

Help LifeNet against TETRAX in Oilville.
12.2%

Rookie Scrounger

Raise your Scavenging Skill to 75.
11.9%

Throw Down the Gauntlets

Kill more Gaunt's Raiders.
11.9%

Tourist: Old Kingman

Take in the view at Old Kingman.
11.6%

Reroute the Subroutine

Help LifeNet against TETRAX in Trailer Park.
11.6%

Rookie Gardener

Raise your Nature Skill to 75.
11.4%

Tourist: Odenville

Take in the view at Odenville.
11.2%

Where the Action Is

Earn 500 AP.
11.2%

You Be the Judge

Kill more Judges.
11.0%

Rookie Scientist

Raise your Science Skill to 75.
10.9%

Not in Your League

Kill Human League.
10.8%

Tourist: Oilville

Take in the view at Oilville.
10.8%

Tourist: Boneclaw

Take in the view at Boneclaw.
10.4%

Rookie Gunsmith

Raise your Ballistics Skill to 75.
10.3%

Dance with Death

Kill more Blade Dancers.
10.0%

Howl at the Moon

Kill more Night Wolves.
9.9%

Curing the Blight

Kill Blight Wolves.
9.9%

Tourist: Pass Chris

Take in the view at Pass Chris.
9.9%

Reroute the Subroutine

Help LifeNet against TETRAX in New Flagstaff.
9.5%

Shout at the Devil

Kill Devil's Own.
9.1%

One Man's Junk

Kill Loki in the Junk Fortress.
9.0%

Counting Crow

Kill more White Crow.
8.9%

Throw Down the Gauntlets

Kill more Gaunt's Raiders.
8.9%

Reroute the Subroutine

Help LifeNet against TETRAX in New Flagstaff.
8.8%

Dog Eat Dog World

Kill more Gully Dogs.
8.7%

Tourist: Northfields Faction

Take in the view at any one faction town in Northfields.
8.4%

Tourist: Watchtower

Take in the view at Watchtower.
8.4%

Tourist: Mumford

Take in the view at Mumford.
8.4%

Identity Crisis

Learn the secrets of LifeNet's cloning practices in the Upper Plateau.
8.3%

Fall from Favor

Kill more Shiva's Favored or Shiva's Blessed.
8.3%

Tourist: Terance

Take in the view at Terance.
8.1%

Don't Fear the Creeper

Kill Creepers.
8.1%

Shout at the Devil

Kill more Devil's Own.
8.0%

You Be the Judge

Kill more Judges.
7.9%

Tourist: Depot 66

Take in the view at Depot 66.
7.9%

Rookie Armorsmith

Raise your Armorcraft Skill to 75.
7.8%

Howl at the Moon

Kill more Night Wolves.
7.6%

Trailblazer: Westreach

See the sights in Westreach.
7.6%

Alt Tab Delete

Kill more CoGs.
7.4%

Mission Accomplished

Complete missions anywhere in the Grand Canyon Province.
7.4%

Tourist: Clinton FARM

Take in the view at Clinton FARM.
7.3%

In Full Force

Earn the trust of the Enforcers.
7.1%

Tourist: South Burb

Take in the view at South Burb.
7.1%

Tourist: Needle Eye

Take in the view at Needle Eye.
7.1%

Shout at the Devil

Kill more Devil's Own.
7.1%

Not in Your League

Kill more Human League.
7.1%

Technical Skills

Earn the trust of the Techs.
6.9%

UrbExer: Old Kingman Prison

Find the cache in the Old Kingman Prison.
6.8%

Something Just Cliqued

Unlock the secrets of any single faction town in Northfields.
6.8%

Tourist: New Flagstaff

Take in the view at New Flagstaff.
6.7%

Cast a Deep Shadow

Kill Casta Gaunt in Old Kingman Prison.
6.6%

Black Wind Blows No Good

Unlock the secrets of Odenville.
6.4%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
6.4%

Ride the Storm

Help the Franklin's Riders in Oasis.
6.3%

UrbExer: New Toro

Find the cache in the New Toro.
6.1%

Tourist: Zanesville

Take in the view at Zanesville.
6.0%

Counting Crow

Kill more White Crow.
6.0%

Prince of Whales

Win chips playing Blackjack in the bunker bars.
5.8%

In the Pink

Unlock the secrets of Pinkston.
5.8%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
5.8%

Mow Them Down

Unlock the secrets of Mowbray.
5.8%

Tourist: Sunshine Corners

Take in the view at Sunshine Corners.
5.7%

Wayfinder: Murphy

Take in the view at Murphy.
5.7%

Ride Roughshod

Earn the trust of the Franklin's Riders.
5.6%

Wayfinder: Spider Hill

Take in the view at Spider Hill.
5.6%

Oil on Troubled Waters

Unlock the secrets of Oilville.
5.5%

Throw Down the Gauntlets

Kill more Gaunt's Raiders.
5.5%

UrbExer: Hoffa Bunker

Find the cache in the Hoffa Bunker.
5.3%

Tourist: Coppermine

Take in the view at Coppermine.
5.2%

The Light Fantastic

Earn the trust of the Lightbearers.
5.2%

Shout at the Devil

Kill more Devil's Own.
5.2%

Orienteer: Highway Bridge

Take in the view at the Highway Bridge.
5.2%

Tourist: Barret Manor

Take in the view at Barret Manor.
5.2%

Asset Coverage

Earn the trust of the Bankers.
5.1%

Chicken Tenders

Kill more Prairie Chickens.
5.1%

Take a Hard Line

Unlock the secrets of Linewood.
5.1%

Crow With Victory

Defend the Plateau against the White Crow.
5.1%

Bad News Travels

Earn the trust of the Travelers.
5.0%

Fall from Favor

Kill more Shiva's Favored or Shiva's Blessed.
5.0%

Tourist: North Burb

Take in the view at North Burb.
5.0%

All Along the Watchtower

Unlock the secrets of Watchtower.
4.9%

Tourist: Camp Purity

Take in the view at Camp Purity.
4.8%

Wayfinder: Reye's Mine

Take in the view at Reye's Mine.
4.8%

Hugged by a One-Armed Bandit

Win chips playing Slots in the bunker bars.
4.8%

Not in Your League

Kill more Human League.
4.7%

Sunny Side Up

Unlock the secrets of Sunshine Corners.
4.6%

Rookie Pharmacist

Raise your Medicine Skill to 75.
4.5%

Mind Your Business

Help defeat the All-Mind in Haven or Credit Bend.
4.5%

Wayfinder: Aesterly

Take in the view at Aesterly.
4.5%

Identity Crisis

Learn the secrets of LifeNet's cloning practices in Northfields.
4.5%

UrbExer: Underworks

Find the cache in the Underworks.
4.5%

Tourist: Mowbray

Take in the view at Mowbray.
4.4%

Crow With Victory

Defend Northfields against the White Crow.
4.4%

Tourist: Trailer Park

Take in the view at Trailer Park.
4.3%

Break the Bank

Help the Bankers in Blaine.
4.3%

Deadeye

Use your Unbreakable Focus Ability 60 times.
4.3%

Time is Money

Earn chips through mission rewards.
4.3%

Tourist: Devon Township

Take in the view at Devon Township.
4.3%

Rookie Weaponsmith

Raise your Weaponry Skill to 75.
4.2%

Trailblazer: Ascendant Ridge

See the sights in Ascendant Ridge.
4.2%

Tourist: Linewood

Take in the view at Linewood.
4.2%

Certified Check

Complete one of the Balance Transfer Achievements.
4.2%

Skilled Scrounger

Raise your Scavenging Skill to120.
4.2%

Prince of Whales

Win chips playing Blackjack in the bunker bars.
4.1%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
4.1%

Where the Action Is

Earn 1000 AP.
4.1%

Walk in the Park

Unlock the secrets of Trailer Park.
4.1%

Tourist: Trumbull

Take in the view at Trumbull.
4.0%

Skilled Gardener

Raise your Nature Skill to 120.
4.0%

You Be the Judge

Kill more Judges.
3.9%

Bird's Eye Vista

Earn the trust of the Vistas.
3.9%

Ride the Storm

Help the Franklin's Riders in Kristo's Rest.
3.9%

Orienteer: Pumphouse

Take in the view at the Pumphouse.
3.7%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
3.7%

Union of the Snake

Infiltrate the Union in Devon Township.
3.7%

Alt Tab Delete

Kill more CoGs.
3.7%

Crow With Victory

Defend Kaibab Forest against the White Crow.
3.7%

UrbExer: Junk Fortress

Find the cache in the Junk Fortress.
3.7%

Prince of Whales

Win chips playing Blackjack in the bunker bars.
3.7%

Child's Play

Earn the trust of the CHOTA.
3.6%

Rookie Chef

Raise your Cooking Skill to 75.
3.6%

Skilled Gunsmith

Raise your Ballistics Skill to 120.
3.6%

Devonian Period

Unlock the secrets of Devon Township.
3.5%

Skilled Scientist

Raise your Science Skill to 120.
3.5%

Dead Reckoner: Fort Forgotten

Take in the view at Fort Forgotten.
3.5%

Shout at the Devil

Kill more Devil's Own.
3.5%

Copper-Bottomed

Unlock the secrets of Coppermine.
3.5%

Break the Bank

Help the Bankers in New Flagstaff.
3.5%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
3.5%

Bedside Manners

Use your Extended Care Ability 60 times.
3.4%

Counting Crow

Kill more White Crow.
3.4%

Wayfinder: Last Stop

Take in the view at Last Stop.
3.4%

Thrilled to Deathspore

Kill the Deathspore of Needle Eye.
3.4%

Trailblazer: Overlook Ridge

See the sights in Overlook Ridge.
3.3%

Banker's Hours

Unlock the secrets of Blaine.
3.3%

Dead Reckoner: Slaughterville

Take in the view at Slaughterville.
3.3%

Woods or Wires

Unlock the secrets of Picus Ridge or Thorne's Bluff.
3.3%

Balance Transfer: Factions

Complete Natural Preservation or Better Living Thru Technology.
3.3%

Tourist: Pinkston

Take in the view at Pinkston.
3.3%

Big Prick

Use your Puncture Ability 120 times.
3.2%

Tourist: Blaine

Take in the view at Blaine.
3.2%

Skilled Armorsmith

Raise your Armorcraft Skill to 120.
3.2%

Dance with Death

Kill more Blade Dancers.
3.2%

Orienteer: Abandoned Storefront

Take in the view at the Abandoned Storefront.
3.2%

Balance Transfer: Factions

Complete Vermin Trouble or CHOTA! CHOTA! CHOTA!
3.1%

Tourist: Dieseltown

Take in the view at Dieseltown.
3.1%

Self or Selfless

Unlock the secrets of Credit Bend or Haven.
3.1%

Tourist: Lost City

Take in the view at Lost City.
3.1%

Get the Green Light

Unlock the secrets of Greenburgh.
3.1%

'Til Kingman Come

Unlock the secrets of Old Kingman.
3.1%

Embry Call

Unlock the secrets of Embry.
3.1%

UrbExer: Missile Silo

Find the cache in the Missile Silo.
3.0%

Mission Accomplished

Complete missions anywhere in the Grand Canyon Province.
3.0%

Hugged by a One-Armed Bandit

Win chips playing Slots in the bunker bars.
3.0%

Preserve the Past

Help the Archive Coalition in Embry.
3.0%

Dead Reckoner: Murder Hole

Take in the view at Murder Hole.
3.0%

Trailblazer: Embry Commonwealth

See the sights in Embry Commonwealth.
2.9%

Order or Chaos

Unlock the secrets of Fracture or Post 23.
2.9%

Wayfinder: The Gallows

Take in the view at The Gallows.
2.9%

Howl at the Moon

Kill more Night Wolves.
2.9%

UrbExer: Devil's Own Fortress

Find the cache in the Devil's Own Fortress.
2.9%

Better the Devil You Know

Kill Kenyon Holger in the Devil's Own Fortress.
2.8%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
2.8%

Trailblazer: Union Plain

See the sights in Union Plain.
2.7%

Tourist: Trader's Flat

Take in the view at Trader's Flat.
2.7%

Your Day in Court

Unlock the secrets of Docuer's Court.
2.7%

Balance Transfer: Factions

Complete The Poor and Downtrodden or A Fool and His Money.
2.6%

Not in Your League

Kill more Human League.
2.6%

Tourist: Docuer's Court

Take in the view at Docuer's Court.
2.5%

Tourist: Repository

Take in the view at Repository.
2.5%

Wash Basin

Unlock the secrets of Mowbray Basin in the Upper Plateau.
2.5%

Don't Fear the Creeper

Kill Creepers.
2.4%

Ride Roughshod

Earn the trust of the Franklin's Riders.
2.4%

Trailblazer: Mowbray Basin

See the sights in Mowbray Basin.
2.4%

Tourist: Burnside

Take in the view at Burnside.
2.4%

Union of the Snake

Infiltrate the Union in Sunshine Corners.
2.4%

Fall from Favor

Kill more Shiva's Favored or Shiva's Blessed.
2.4%

Tourist: Paper Mill

Take in the view at Paper Mill.
2.4%

Gas Guzzler

Unlock the secrets of Dieseltown
2.4%

Counting Crow

Kill more White Crow.
2.4%

Tourist: Tannerfield

Take in the view at Tannerfield.
2.3%

Hugged by a One-Armed Bandit

Win chips playing Slots in the bunker bars.
2.3%

Dog Eat Dog World

Kill more Gully Dogs.
2.3%

Dead Reckoner: Hollister Point

Take in the view at Hollister Point.
2.2%

Thread the Needle

Unlock the secrets of Needle Eye.
2.2%

One Ugly Mother

Kill Mother Larissa in the Catacombs at Sunset Hill Cemetery.
2.2%

Wayfinder: Broken Pass

Take in the view at Broken Pass.
2.1%

Get Lost

Unlock the secrets of Lost City.
2.1%

Orienteer: Displacer Compound

Take in the view at the Displacer Compound.
2.1%

Wayfinder: Barrow's Exchange

Take in the view at Barrow's Exchange.
2.1%

Tourist: Deadfall Point

Take in the view at Deadfall Point.
2.1%

Deadeye

Use your Unbreakable Focus Ability 300 times.
2.1%

Combat Ready

Complete the Rookie level of Armorsmith, Gunsmith, Weaponsmith, Pharmicist, and Chef.
2.1%

Trailblazer: Pleasant Hills

See the sights in Pleasant Hills.
2.0%

Rookie Geneticist

Raise your Mutagenics Skill to 75.
2.0%

Expert Scrounger

Raise your Scavenging Skill to 164.
2.0%

Tourist: Pitchblende

Take in the view at Pitchblende.
2.0%

UrbExer: Sunset Hill Catacombs

Find the cache in the Sunset Hill Cemetery Catacombs.
2.0%

Dead Reckoner: The Dump

Take in the view at The Dump.
2.0%

No Pain, No Gain

Use your Agonizing Wound Ability 120 times.
2.0%

Orienteer: Bugfarm

Take in the view at the Bugfarm.
2.0%

Skilled Pharmacist

Raise your Medicine Skill to 120.
2.0%

Alt Tab Delete

Kill more CoGs.
2.0%

Loyalty

2.0%

Technical Skills

Earn the trust of the Techs.
2.0%

Ride the Storm

Help the Franklin's Riders at Willoughby's Garage.
2.0%

Marginally Good Eats

Learn local recipes of the Plateau.
2.0%

Trailblazer: Central Plains

See the sights in Central Plains.
1.9%

Scum of the Earth

Defeat the Earthbound at the Redstone Research Facility near Docuer's Court.
1.9%

Curing the Blight

Kill more Blight Wolves.
1.9%

Identity Crisis

Learn the secrets of LifeNet's cloning practices in Kaibab Forest.
1.9%

Orienteer: Jensen Farm

Take in the view at the Jensen Farm.
1.9%

Tourist: Los Alamos

Take in the view at Los Alamos.
1.9%

Expert Gardener

Raise your Nature Skill to 164.
1.9%

Orienteer: Banker Relic Museum

Take in the view at the Banker Relic Museum.
1.9%

Prince of Whales

Win chips playing Blackjack in the bunker bars.
1.9%

Buxton Beauties

Unlock the secrets of Buxton.
1.9%

Loyalty

1.9%

Wayfinder: Greenburgh

Take in the view at Greenburgh.
1.9%

Wayfinder: Rest Stop

Take in the view at Rest Stop.
1.8%

Displaced Anger

Kill Taylor Bartnev in the Displacer Compound.
1.8%

In Full Force

Earn the trust of the Enforcers.
1.8%

CoG in the Wheel

Defend the Plateau against the CoGs.
1.8%

They Shall Not Pass

Unlock the secrets of Pass Chris.
1.8%

Skilled Weaponsmith

Raise your Weaponry Skill to 120.
1.8%

Rookie Builder

Raise your Construction Skill to 75.
1.8%

Expert Armorsmith

Raise your Armorcraft Skill to 164.
1.7%

Wayfinder: Castoff Canyon

Take in the view at Castoff Canyon.
1.7%

Expert Gunsmith

Raise your Ballistics Skill to 164.
1.7%

Orienteer: Raven's Roost

Take in the view at the Raven's Roost.
1.7%

Tourist: Gamburian Encampment

Take in the view at the Gamburian Encampment.
1.7%

Wayfinder: Dish Field

Take in the view at Dish Field.
1.7%

Tourist: Monkeytown

Take in the view at Monkeytown.
1.7%

Expert Scientist

Raise your Science Skill to 164.
1.7%

Tourist: Wasted Woods

Take in the view at Wasted Woods.
1.7%

Tourist: Rothium Ridge

Take in the view at Rothium Ridge.
1.6%

Skilled Chef

Raise your Cooking Skill to 120.
1.6%

Dead Reckoner: Wind Farm

Take in the view at Wind Farm.
1.6%

Tourist: Blackridge

Take in the view at Blackridge.
1.6%

Tourist: Brigg's Point

Take in the view at Brigg's Point.
1.6%

Dead Reckoner: Waste Farm

Take in the view at Waste Farm.
1.6%

Red Sky Warning

Unlock the secrets of Sunset Hill.
1.6%

Dead Reckoner: Fender Gate

Take in the view at Fender Gate.
1.6%

Exchange Pleasantries

Unlock the secrets of Pleasant Hills.
1.6%

Dead Reckoner: Tinkersdam

Take in the view at Tinkersdam.
1.6%

Wayfinder: Buxton

Take in the view at Buxton.
1.6%

Dead Reckoner: Dry Flats

Take in the view at Dry Flats.
1.6%

Put Through the Mill

Unlock the secrets of Paper Mill.
1.5%

Trailblazer: High Point

See the sights in High Point.
1.5%

To the Manor Born

Unlock the secrets of Barret Manor.
1.5%

An Apple a Day

Keep yourself in shape using the following Food and Drink items.
1.5%

Wayfinder: Redfield

Take in the view at Redfield.
1.5%

Fall from Favor

Kill more Shiva's Favored or Shiva's Blessed.
1.4%

Bullseye

Use your One Shot, One Kill Ability 30 times.
1.4%

Loyalty

1.4%

Bad News Travels

Earn the trust of the Travelers.
1.4%

Wayfinder: Kostin's Aerie

Take in the view at Kostin's Aerie.
1.4%

Orienteer: Geaumont Farm

Take in the view at the Geaumont Farm.
1.4%

Counting Crow

Kill more White Crow.
1.4%

An Ounce of Prevention

Keep yourself in shape using the following Medicine items.
1.4%

Dead Reckoner: Haietta

Take in the view at Haietta.
1.4%

You Be the Judge

Kill more Judges.
1.3%

Preserve the Past

Help the Archive Coalition in New Flagstaff
1.3%

Monkey Business

Unlock the secrets of Monkeytown.
1.3%

Trailblazer: Northfield Expanse

See the sights in Northfield Expanse.
1.3%

Wayfinder: Brekshire

Take in the view at Brekshire.
1.3%

Grand Central Station

Unlock the secrets of the central towns in the Lower Plateau
1.3%

Loyalty

1.3%

Not in Your League

Kill more Human League.
1.3%

Tan Their Hides

Unlock the secrets of Tannerfield.
1.3%

Caution to the Wind

Unlock the secrets of Windshift Watch
1.3%

Only a Flesh Wound

Use your Stanch Wound Ability 600 times.
1.3%

Skilled Builder

Raise your Construction Skill to 120.
1.3%

Deadeye

Use your Unbreakable Focus Ability 600 times.
1.2%

The Light Fantastic

Earn the trust of the Lightbearers.
1.2%

Take the Long View

Unlock the secrets of Kingman View in the Lower Plateau.
1.2%

UrbExer: Earthbound Bunker

Find the cache in the Earthbound Bunker.
1.2%

Trailblazer: Forest Edge

See the sights in Forest Edge.
1.2%

Trailblazer: Northern Deadfall

See the sights in Northern Deadfall.
1.2%

Preserve the Past

Help the Archive Coalition in Trader's Flat.
1.2%

Crafty

Complete the Rookie level of Builder, Geneticist, Gardener, Scientist, and Scrounger.
1.2%

UrbExer: Waspmart

Find the cache in the Waspmart.
1.2%

Expert Pharmacist

Raise your Medicine Skill to 164.
1.2%

Rule the Roost

Kill Karaul Seung in Raven's Roost.
1.1%

Big Prick

Use your Puncture Ability 600 times.
1.1%

Orienteer: Hackberry Mine

Take in the view at the Hackberry Mine.
1.1%

Chicken Tenders

Kill more Prairie Chickens.
1.1%

Odds-On Favorite

Earn the trust of the Shiva's Favored.
1.1%

Fall from Favor

Kill more Shiva's Favored or Shiva's Blessed.
1.1%

Down to a Science

Get yourself out of trouble using the following Science items.
1.1%

Child's Play

Earn the trust of the CHOTA.
1.1%

Loyalty

1.1%

Trailblazer: Central Kaibab

See the sights in Central Kaibab.
1.1%

In Cold Storage

Unlock the secrets of Repository.
1.1%

Expert Chef

Raise your Cooking Skill to 164.
1.1%

Expert Weaponsmith

Raise your Weaponry Skill to 164.
1.1%

Dead Reckoner: Park City

Take in the view at Park City.
1.1%

Skilled Geneticist

Raise your Mutagenics Skill to 120.
1.1%

Trailblazer: Kingman View

See the sights in Kingman View.
1.1%

Loyalty

1.1%

Provocateur

Use your Provoke Ability 180 times.
1.0%

Brek Bad Habits

Unlock the secrets of Brekshire.
1.0%

Flat Broke

Unlock the secrets of Trader's Flat
1.0%

Alt Tab Delete

Kill more CoGs.
1.0%

Howl at the Moon

Kill more Night Wolves.
1.0%

Northern Exposure

Unlock the secrets of Northern Forest.
1.0%

Asset Coverage

Earn the trust of the Bankers.
1.0%

Strike a Nerve

Use your Pressure Points Ability 60 times.
1.0%

Orienteer: Ziegler Farm

Take in the view at the Ziegler Farm.
1.0%

Trailblazer: Northern Forest

See the sights in Northern Forest.
1.0%

Combat Ready

Complete the Skilled level of Armorsmith, Gunsmith, Weaponsmith, Pharmicist, and Chef.
1.0%

Armor Breaker

Use your Pierce Armor Ability 120 times.
1.0%

Bird's Eye Vista

Earn the trust of the Vistas.
1.0%

Trailblazer: Toro Bend

See the sights in Toro Bend.
1.0%

Prince of Whales

Win chips playing Blackjack in the bunker bars.
1.0%

Jack of All Trades

Complete the Rookie level of Combat Ready and Crafty.
1.0%

Serious Reservations

Learn local recipes of Northfields.
1.0%

Wave the Flag

Unlock the secrets of New Flagstaff
1.0%

Break the Bank

Help the Bankers at the Relic Museum.
1.0%

Mutant Strain

Unlock the secrets of the Gamburians.
1.0%

Expert Builder

Raise your Construction Skill to 164.
0.9%

Graham Crackers

Kill Graham Winters in the LifeNet pod near Los Alamos.
0.9%

Knee Capper

Use your Cripple Ability 80 times.
0.9%

Scum of the Earth

Defeat the Earthbound at the Redstone Research Facility near Docuer's Court.
0.9%

Radical Ideals

Unlock the secrets of Radburg.
0.9%

Whipper Snapper

Use your Pistol Whip Ability 240 times.
0.8%

Expert Geneticist

Raise your Mutagenics Skill to 164.
0.8%

High Pressure Ridge

Unlock the secrets of Rothium Ridge.
0.8%

Wayfinder: Havasu Pond

Take in the view at Havasu Pond.
0.8%

Mission Accomplished

Complete missions anywhere in the Grand Canyon Province.
0.8%

Time is Money

Earn chips through mission rewards.
0.8%

UrbExer: Brigg's Point Facility

Find the cache in the Brigg's Point Facility.
0.8%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.8%

Junior Explorer: Lower Plateau

Blaze the trails of the Lower Plateau.
0.8%

Completely Wasted

Unlock the secrets of Wasted Woods.
0.8%

Orienteer: Rawson Farm

Take in the view at the Rawson Farm.
0.8%

Urban Explorer: Plateau

Infiltrate the hostile interiors of the Plateau.
0.8%

Snake Charmer

Kill the Serpent Trainer in the Human League Recruitment Center.
0.8%

Dog Eat Dog World

Kill more Gully Dogs.
0.8%

Feeling No Porkupain

Kill Porkupain near Docuer's Court.
0.8%

Corazon Del Cadejo

Kill El Cadejo in the Brigg's Point Mine.
0.8%

Chupa-crazy

Kill the Radiation-crazed Chupacabra in Deadfall.
0.8%

Impose Murphy's Law

Unlock the secrets of Murphy.
0.8%

Bone Breaker

Use your Brutalize Ability 60 times.
0.8%

Crash and Burn

Unlock the secrets of Burnside.
0.7%

Black Out

Unlock the secrets of Blackridge.
0.7%

Hole Puncher

Use your Perforate Ability 60 times.
0.7%

Don't Fear the Creeper

Kill Creepers.
0.7%

A Little Pitchy

Unlock the secrets of Pitchblende.
0.7%

Dead Reckoner: Northfields

Explore the killing fields of Northfields.
0.7%

UrbExer: Earthbound Retreat

Find the cache in the Earthbound Retreat.
0.7%

UrbExer: New Flagstaff U.

Find the cache in the New Flagstaff University.
0.7%

UrbExer: Recruitment Center

Find the cache in the Recruitment Center.
0.7%

Tab Out

Unlock the secrets of Tabara.
0.7%

Tourist: Sunset Hill

Take in the view at Sunset Hill.
0.7%

Academic Probation

Kill Professor Eddings at New Flagstaff University.
0.7%

Bullseye

Use your One Shot, One Kill Ability 150 times.
0.7%

Trumbull With Fear

Unlock the secrets of Trumbull.
0.7%

Prince of Whales

Win chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.7%

Gene Therapy

Keep yourself in shape using the following Mutagenics items.
0.7%

Tough Love

Use your Suck it Up Ability 240 times.
0.7%

Trailblazer: Timberland

See the sights in Timberland.
0.7%

Sit in Judgment

Unlock the secrets of Ziegler's Farm.
0.6%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
0.6%

Hugged by a One-Armed Bandit

Win chips playing Slots in the bunker bars.
0.6%

Crafty

Complete the Skilled level of Builder, Geneticist, Gardener, Scientist, and Scrounger.
0.6%

You Be the Judge

Kill more Judges.
0.6%

Lower Your Guard

Unlock the secrets of the Lower Plateau.
0.6%

Junior Explorer: Upper Plateau

Blaze the trails of the Upper Plateau.
0.6%

Savior of Sheep

Kill the Chupacabra at the Jensen's farm.
0.6%

Dead Reckoner: Plateau

Explore the killing fields of Plateau.
0.6%

Counting Crow

Kill more White Crow.
0.6%

Bend Over Backwards

Unlock the secrets of Toro Bend in the Upper Plateau.
0.6%

Curing the Blight

Kill more Blight Wolves.
0.6%

Combat Ready

Complete the Expert level of Armorsmith, Gunsmith, Weaponsmith, Pharmicist, and Chef.
0.6%

Orienteer: Bone Fields

Take in the view at the Bone Fields.
0.6%

Not in Your League

Kill more Human League.
0.6%

Point-Blank Sniper

Use your Rifle Smash Ability 240 times.
0.6%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.6%

Orienteer: Salvager Fortress

Take in the view at the Salvager Fortress.
0.6%

Big Prick

Use your Puncture Ability 1200 times.
0.5%

The Fresh Maker

Use your Refresh Ability 60 times.
0.5%

Cutting Edge

Unlock the secrets of Forest Edge.
0.5%

Drop the Bomb

Unlock the secrets of Los Alamos.
0.5%

Project Control Manager

Kill Project 432 in Dry Flats
0.5%

Blockade Runner

Kill the Union Blockade Commander near Kristo's Rest.
0.5%

Prince of Whales

Win chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.5%

Bedside Manners

Use your Extended Care Ability 300 times.
0.5%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
0.5%

Free Bleeder

Use your Staggering Shot Ability 360 times.
0.5%

Iron-Stomach Chef

Learn local recipes of Kaibab Forest.
0.5%

No Pain, No Gain

Use your Agonizing Wound Ability 600 times.
0.5%

Ascending Order

Unlock the secrets of Ascendant Ridge in the Upper Plateau.
0.5%

Jack of All Trades

Complete the Skilled level of Combat Ready and Crafty.
0.5%

Natural Remedy

Get yourself out of trouble using the following Nature items.
0.5%

Hugged by a One-Armed Bandit

Win chips playing Slots in the bunker bars.
0.5%

Dead Reckoner: Kaibab Forest

Explore the killing fields of Kaibab Forest.
0.5%

Wayfinder: St. Bethias Chapel

Take in the view at St. Bethias Chapel.
0.5%

Spaghetti Western

Use your Desperado Ability 60 times.
0.5%

Bullseye

Use your One Shot, One Kill Ability 300 times.
0.4%

Belabor the Point

Unlock the secrets of Brigg's Point.
0.4%

Bless This Union

Unlock the secrets of Union Plains.
0.4%

Castoff Stains

Unlock the secrets of Castoff Canyon.
0.4%

Bits and Kaibabs

Unlock the secrets of Central Kaibab.
0.4%

Buy the Farm

Unlock the secrets of Bugfarm.
0.4%

Dead to the World

Unlock the secrets of Northern Deadfall.
0.4%

Senior Explorer: Plateau

Map all of the Plateau.
0.4%

Dirty Shooter

Use your Gun to a Knife Fight Ability 60 times.
0.4%

Chicken Tenders

Kill more Prairie Chickens.
0.4%

Provocateur

Use your Provoke Ability 900 times.
0.4%

Natural Remedy

Get yourself out of trouble using the following Nature items.
0.4%

Down to a Science

Get yourself out of trouble using the following Science items.
0.4%

Basic Melee Master

Complete Knee Capper, Provocateur, and Armor Breaker.
0.4%

Ninja Warrior

Use your River Meets Rushing Boar Ability 60 times.
0.4%

Prince of Whales

Win chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.4%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.4%

Jack of All Trades

Complete the Expert level of Combat Ready and Crafty.
0.4%

Armor Breaker

Use your Pierce Armor Ability 600 times.
0.4%

Urban Explorer: Northfields

Infiltrate the hostile interiors of Northfields.
0.4%

Trailblazer: Windshift Watch

See the sights in Windshift Watch.
0.4%

Hugged by a One-Armed Bandit

Win chips playing Slots in the bunker bars.
0.4%

Trailblazer: Pine Valley

See the sights in Pine Valley.
0.4%

Orienteer: Plateau

Find your way in the far reaches of the Plateau.
0.4%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
0.4%

Orienteer: Northfields

Find your way in the far reaches of Northfields.
0.4%

Crafty

Complete the Expert level of Builder, Geneticist, Gardener, Scientist, and Scrounger.
0.4%

Bone Breaker

Use your Brutalize Ability 300 times.
0.3%

Clean Up Kaibab

Kill 5 bosses of Kaibab Forest.
0.3%

Knee Capper

Use your Cripple Ability 400 times.
0.3%

Neaten Northfields

Kill 5 bosses of Northfields.
0.3%

Know When to Fold 'Em

Lose big at the bunker bars.
0.3%

Bone Breaker

Use your Brutalize Ability 600 times.
0.3%

Provocateur

Use your Provoke Ability 1800 times.
0.3%

Hit a Plateau

Unlock the secrets of the Plateau.
0.3%

Know When to Hold 'Em

Win big at the bunker bars.
0.3%

Armor Breaker

Use your Pierce Armor Ability 1200 times.
0.3%

Hole Puncher

Use your Perforate Ability 300 times.
0.3%

Geiger Counter

Kill Geiger in Redfield.
0.3%

An Apple a Day

Keep yourself in shape using the following Food and Drink items.
0.3%

Purge the Plateau

Kill 5 bosses of the Plateau.
0.3%

Expansion Policy

Unlock the secrets of Northfields Expanse.
0.3%

Curing the Blight

Kill more Blight Wolves.
0.3%

Don't Fear the Creeper

Kill Creepers.
0.3%

You Be the Judge

Kill more Judges.
0.3%

An Ounce of Prevention

Keep yourself in shape using the following Medicine items.
0.3%

Head for the Tall Timber

Unlock the secrets of Timberland.
0.3%

Gene Therapy

Keep yourself in shape using the following Mutagenics items.
0.3%

Gene Therapy

Keep yourself in shape using the following Mutagenics items.
0.3%

Natural Remedy

Get yourself out of trouble using the following Nature items.
0.3%

Pine Away

Unlock the secrets of Pine Valley.
0.3%

Junior Explorer: Northfields

Blaze the trails of Northfields.
0.3%

Junior Explorer: Kaibab Forest

Blaze the trails of Kaibab Forest.
0.3%

Orienteer: Kaibab Forest

Find your way in the far reaches of Kaibab Forest.
0.3%

UrbExer: Fungal Blight Mine

Find the cache in the Fungal Blight Mine.
0.3%

Get the Upper Hand

Unlock the secrets of the Upper Plateau.
0.3%

Ninja Warrior

Use your River Meets Rushing Boar Ability 300 times.
0.3%

Strike a Nerve

Use your Pressure Points Ability 300 times.
0.3%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.3%

Basic Pistol Pro

Complete Free Bleeder, Spaghetti Western, and Whipper Snapper.
0.3%

Bedside Manners

Use your Extended Care Ability 600 times.
0.3%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.3%

Only a Flesh Wound

Use your Stanch Wound Ability 3000 times.
0.3%

Basic Medicine Maven

Complete Bedside Manners, The Fresh Maker, and Only a Flesh Wound.
0.3%

Hugged by a One-Armed Bandit

Win chips playing Slots in the bunker bars.
0.3%

Hugged by a One-Armed Bandit

Win chips playing Slots in the bunker bars.
0.3%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
0.3%

Whipper Snapper

Use your Pistol Whip Ability 1200 times.
0.2%

Advanced Savvy Sniper

Complete Big Prick, Deadeye, and No Pain, No Gain.
0.2%

An Apple a Day

Keep yourself in shape using the following Food and Drink items.
0.2%

Asset Coverage

Earn the trust of the Bankers.
0.2%

Intermediate Savvy Sniper

Complete Big Prick, Deadeye, and No Pain, No Gain.
0.2%

An Ounce of Prevention

Keep yourself in shape using the following Medicine items.
0.2%

Intermediate Medicine Maven

Complete Bedside Manners, The Fresh Maker, and Only a Flesh Wound.
0.2%

Chicken Tenders

Kill more Prairie Chickens.
0.2%

Advanced Medicine Maven

Complete Bedside Manners, The Fresh Maker, and Only a Flesh Wound.
0.2%

Ride Roughshod

Earn the trust of the Franklin's Riders.
0.2%

Ride Roughshod

Earn the trust of the Franklin's Riders.
0.2%

Dirty Shooter

Use your Gun to a Knife Fight Ability 300 times.
0.2%

Asset Coverage

Earn the trust of the Bankers.
0.2%

Down to a Science

Get yourself out of trouble using the following Science items.
0.2%

Odds-On Favorite

Earn the trust of the Shiva's Favored.
0.2%

Odds-On Favorite

Earn the trust of the Shiva's Favored.
0.2%

Level the Playing Field

Unlock the secrets of Northfields.
0.2%

Forest Ranger

Unlock the secrets of Kaibab Forest.
0.2%

Senior Explorer: Northfields

Map all of Northfields.
0.2%

Senior Explorer: Kaibab Forest

Map all of Kaibab Forest.
0.2%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.2%

Urban Explorer: Kaibab Forest

Infiltrate the hostile interiors of Kaibab Forest.
0.2%

King of Pain

Lose chips playing Blackjack in the bunker bars.
0.2%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
0.2%

Mugged by a One-Armed Bandit

Lose chips playing Slots in the bunker bars.
0.2%

Chicken Tenders

Kill more Prairie Chickens.
0.2%

Survival of the Well-Stocked

0.2%

Chicken Tenders

Kill more Prairie Chickens.
0.2%

Strike a Nerve

Use your Pressure Points Ability 600 times.
0.2%

Spaghetti Western

Use your Desperado Ability 300 times.
0.2%

Hole Puncher

Use your Perforate Ability 600 times.
0.2%

Whipper Snapper

Use your Pistol Whip Ability 2400 times.
0.2%

Free Bleeder

Use your Staggering Shot Ability 1800 times.
0.2%

Free Bleeder

Use your Staggering Shot Ability 3600 times.
0.2%

Ninja Warrior

Use your River Meets Rushing Boar Ability 600 times.
0.2%

No Pain, No Gain

Use your Agonizing Wound Ability 1200 times.
0.2%

Point-Blank Sniper

Use your Rifle Smash Ability 1200 times.
0.2%

Point-Blank Sniper

Use your Rifle Smash Ability 2400 times.
0.2%

Only a Flesh Wound

Use your Stanch Wound Ability 6000 times.
0.2%

Tough Love

Use your Suck it Up Ability 1200 times.
0.2%

Knee Capper

Use your Cripple Ability 800 times.
0.2%

Tough Love

Use your Suck it Up Ability 2400 times.
0.2%

The Fresh Maker

Use your Refresh Ability 300 times.
0.2%

Survival of the Well-Stocked

0.2%

The Fresh Maker

Use your Refresh Ability 600 times.
0.2%

Intermediate Melee Master

Complete Knee Capper, Provocateur, and Armor Breaker.
0.2%

Curing the Blight

Kill more Blight Wolves.
0.2%

Curing the Blight

Kill more Blight Wolves.
0.2%

Curing the Blight

Kill more Blight Wolves.
0.2%

Advanced Melee Master

Complete Knee Capper, Provocateur, and Armor Breaker.
0.2%

Intermediate Pistol Pro

Complete Free Bleeder, Spaghetti Western, and Whipper Snapper.
0.2%

Don't Fear the Creeper

Kill Creepers.
0.2%

Don't Fear the Creeper

Kill Creepers.
0.2%

Advanced Pistol Pro

Complete Free Bleeder, Spaghetti Western, and Whipper Snapper.
0.2%

Survival of the Well-Stocked

0.2%

Basic Savvy Sniper

Complete Big Prick, Deadeye, and No Pain, No Gain.
0.2%

Spaghetti Western

Use your Desperado Ability 600 times.
0.2%

Dirty Shooter

Use your Gun to a Knife Fight Ability 600 times.