Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

FORCED

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Beat the Cow Level

Wrangle with Wrathhoof
45.1%


Student of Pain

Slay Slarth
19.6%


Slice and Dice!

Complete 10 trials with the Spirit Claws
12.5%


Bejeweled

Earn 25 Crystals
11.8%


High Voltage!

Complete 10 trials with the Storm Bow
11.7%


Mr. Ice Guy!

Complete 10 trials with the Ice Shield
10.4%


It’s Hammer time!

Complete 10 trials with the Volcanic Hammer
10.1%


A New Challenger Appears!

Beat 8 challenges
8.9%


Heart Attack

Get Graw
7.9%


¡Arriba! ¡Arriba!

Beat 8 time challenges
7.3%


Volatile Omelet

Burst 100 Volatile Swarmer Eggs
4.4%


Brittle Bones

Maim Mordar
3.6%


Freedom!

Complete FORCED (Good luck!)
2.9%


Putting the Pro in Prospector

Earn 50 Crystals
2.4%


"Hodor" -Hodor

Hodor. Hodor hodor, hodor... Hodor!
2.1%


Speed Racer!

Beat 16 challenges
1.9%


Challenge Accepted!

Beat 16 challenges
1.9%


Speed Racer!

Beat 25 challenges
0.5%


Gotta collect 'em all!

Earn 75 Crystals
0.4%


Challenge Completed!

Beat 25 challenges
0.4%