Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

FORCED

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Beat the Cow Level

Wrangle with Wrathhoof
45.7%


Student of Pain

Slay Slarth
20.5%


Slice and Dice!

Complete 10 trials with the Spirit Claws
12.9%


Bejeweled

Earn 25 Crystals
12.7%


High Voltage!

Complete 10 trials with the Storm Bow
12.1%


Mr. Ice Guy!

Complete 10 trials with the Ice Shield
10.8%


It’s Hammer time!

Complete 10 trials with the Volcanic Hammer
10.3%


A New Challenger Appears!

Beat 8 challenges
9.6%


Heart Attack

Get Graw
8.3%


¡Arriba! ¡Arriba!

Beat 8 time challenges
7.9%


Volatile Omelet

Burst 100 Volatile Swarmer Eggs
4.1%


Brittle Bones

Maim Mordar
3.8%


Freedom!

Complete FORCED (Good luck!)
3.0%


Putting the Pro in Prospector

Earn 50 Crystals
2.5%


Speed Racer!

Beat 16 challenges
2.0%


Challenge Accepted!

Beat 16 challenges
2.0%


"Hodor" -Hodor

Hodor. Hodor hodor, hodor... Hodor!
1.9%


Speed Racer!

Beat 25 challenges
0.4%


Gotta collect 'em all!

Earn 75 Crystals
0.3%


Challenge Completed!

Beat 25 challenges
0.3%