Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Eversion

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
71.8%

Deception

Enter the first eversion layer.
66.9%

Erosion

Enter the second eversion layer.
65.7%

Desolation

Enter the third eversion layer.
49.8%

Apprehension

Enter the fourth eversion layer.
48.0%

Confusion

Enter the fifth eversion layer.
46.5%

Commotion

Enter the sixth eversion layer.
41.3%

The Princess Is In Another Castle

Find the regular ending.
33.0%

Friendly Reminders

25.2%

All That Glitters

Gather 240 gems.
24.2%

Induction

22.1%

Happily Ever After

Find the special ending.
18.4%

Beige Alert

15.2%

Metaphor For The Atomic Bomb

13.8%

What Have You Done