Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Eversion

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
70.2%

Deception

Enter the first eversion layer.
65.4%

Erosion

Enter the second eversion layer.
64.2%

Desolation

Enter the third eversion layer.
48.9%

Apprehension

Enter the fourth eversion layer.
47.1%

Confusion

Enter the fifth eversion layer.
45.7%

Commotion

Enter the sixth eversion layer.
40.6%

The Princess Is In Another Castle

Find the regular ending.
32.4%

Friendly Reminders

24.8%

All That Glitters

Gather 240 gems.
23.8%

Induction

21.8%

Happily Ever After

Find the special ending.
18.2%

Beige Alert

15.0%

Metaphor For The Atomic Bomb

13.6%

What Have You Done