Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Eversion

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Deception

Enter the first eversion layer.
72.2%


Erosion

Enter the second eversion layer.
66.9%


Desolation

Enter the third eversion layer.
65.6%


Apprehension

Enter the fourth eversion layer.
49.3%


Confusion

Enter the fifth eversion layer.
47.5%


Commotion

Enter the sixth eversion layer.
46.1%


The Princess Is In Another Castle

Find the regular ending.
40.7%


Friendly Reminders

32.8%


All That Glitters

Gather 240 gems.
24.9%


Induction

23.9%


Happily Ever After

Find the special ending.
21.7%


Beige Alert

18.0%


Metaphor For The Atomic Bomb

14.8%


What Have You Done

13.4%