สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Eufloria

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 18
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
28.1%

Megatraveller

Send a flower or a mine over 50000 arbitrary distance units.
25.6%

Banzai

Destroy ten enemy seedlings using a mine explosion.
23.7%

Traveller

Discover an asteroid using a flower or a mine.
22.1%

Martyrdom

Attack an enemy asteroid and lose 300 seedlings in the process.
21.6%

Aggressor

Attack an enemy asteroid and destroy 200 seedlings in the process.
15.8%

Minefield

Gather five mines on an asteroid.
11.4%

Beseiged

Defend one of your own asteroids continuously for five minutes.
9.0%

Starboretum

Complete the main game.
8.4%

Lightyear

Complete "The Centre Cannot Hold" within 60 minutes.
7.1%

Attrition

Battle for an enemy asteroid for ten minutes.
6.3%

Safety

Complete "200" without any of your own trees being destroyed.
5.9%

Lightsecond

Complete the campaign in under ten hours.
5.7%

Pacifism

Complete "Protection" without destroying anyone else's trees.
3.6%

Gardener

Gather ten flowers on an asteroid.
3.0%

Hero

Find over 700 of the lost seedlings in the game.
2.8%

Illuminator

Complete Dark Matter Mode.
1.5%

Megalopolis

1.4%

Stalemate

A pitched battle that lasts over 15 minutes and incurs 500 losses between all sides.