Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

EDGE

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 47
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Millimeter

Complete 12 normal levels
38.1%


Dropoff

Get dropped off by a platform and continue hanging on the wall
26.3%


Second

Get 10 seconds of EDGE time
25.0%


Pickup

Get picked up by a platform while hanging on an edge
21.0%


Long Fall

Fall more than 16 meters and survive
19.7%


Centimeter

Complete 24 normal levels
18.7%


Compact

Get crushed 10 times
17.7%


Snowblind

Find the six hidden switches in the snow-covered levels in December
12.4%


Decimeter

Complete 36 normal levels
9.9%


Perfect landing

Fall directly on the exit square in "star castle"
7.7%


Minute

Get 30 seconds of EDGE time
7.7%


Roundtrip

Get picked up by a platform and then dropped off by a platform
7.0%


Meter

Complete 45 normal levels
6.1%


Edgaholic

Finish a level by getting EDGE time on every edge climbed
5.2%


Quick response

4.0%


Microsecond

Get 10 seconds of EDGE time as a mini cube
3.6%


Turnstile jumper

Evade the subway fare
3.6%


Hour

Get 60 seconds of EDGE time
3.5%


Pinhole

Finish a level in mini form
3.5%


Jumper

Jump on top of a car in "peripherique"
3.0%


Shuffled

Get shuffled in "magic"
2.9%


Hectometer

Complete all extended levels
2.7%


Daredevil

Get more than 0.5 seconds of EDGE time on the active side of a bumper
2.5%


Decameter

Complete all bonus levels
2.5%


Colorblind

Finish a level without collecting any prisms
2.5%


Leap of faith

2.4%


Kilometer

Complete all normal levels
2.3%


Rainbow

Collect all prisms in the normal levels
2.2%


Stubborn

Press the first nine switches in "don't click!" and finish the level
2.1%


Hitchhike

Get 30 seconds of EDGE time on a moving platform
2.0%


Mythical bird

Summon the mythical bird in "mystic"
1.9%


Subway

Ride the complete subway track
1.9%


Flag

Climb the flag in "highest flag"
1.8%


Hard wired

Don't skip any of the moving wires in "wire"
1.6%


Invader

Get on top of an invader
1.4%


Balance

Balance on the floor for at least 5 seconds
1.4%


Chicken

1.3%


Double Rainbow

Collect all prisms in the game
1.3%


Backpack

Get at least 8 seconds of EDGE time on the human figure in "edge time"
1.3%


Minimalist

Use only one of the nine switches at the end of "click"
1.1%


Tumbling travels

Grab the prism after the wall sequence in "higher" as mini cube
1.1%


Monkey

Unleash the nibbling totem monkey head in "babylonian"
1.1%


An enemy of my enemy

Cross the block-enemy section in "cube invaders" without activating any of the three bridges
1.1%


Nailed it

Get to the exit of "hammer" fast
1.0%


Hitchup

Escape the clutch of the elevator in "star dust" and get across
1.0%


A-list

Get an A rank on all normal levels
0.7%


Stardom

Get an S+ rank on all normal levels
0.6%