Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

EDGE

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 47
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
38.5%

Millimeter

Complete 12 normal levels
26.4%

Second

Get 10 seconds of EDGE time
26.3%

Dropoff

Get dropped off by a platform and continue hanging on the wall
21.1%

Pickup

Get picked up by a platform while hanging on an edge
19.9%

Long Fall

Fall more than 16 meters and survive
19.2%

Centimeter

Complete 24 normal levels
17.8%

Compact

Get crushed 10 times
10.3%

Decimeter

Complete 36 normal levels
9.3%

Minute

Get 30 seconds of EDGE time
8.6%

Snowblind

Find the six hidden switches in the snow-covered levels in December
8.3%

Perfect landing

Fall directly on the exit square in "star castle"
7.4%

Roundtrip

Get picked up by a platform and then dropped off by a platform
6.7%

Meter

Complete 45 normal levels
6.5%

Edgaholic

Finish a level by getting EDGE time on every edge climbed
5.0%

Hour

Get 60 seconds of EDGE time
4.8%

Turnstile jumper

Evade the subway fare
4.4%

Pinhole

Finish a level in mini form
4.4%

Microsecond

Get 10 seconds of EDGE time as a mini cube
4.0%

Jumper

Jump on top of a car in "peripherique"
3.8%

Quick response

3.5%

Shuffled

Get shuffled in "magic"
3.5%

Hectometer

Complete all extended levels
3.4%

Daredevil

Get more than 0.5 seconds of EDGE time on the active side of a bumper
3.4%

Colorblind

Finish a level without collecting any prisms
3.2%

Decameter

Complete all bonus levels
3.1%

Leap of faith

3.1%

Kilometer

Complete all normal levels
3.0%

Hitchhike

Get 30 seconds of EDGE time on a moving platform
3.0%

Stubborn

Press the first nine switches in "don't click!" and finish the level
3.0%

Rainbow

Collect all prisms in the normal levels
2.8%

Mythical bird

Summon the mythical bird in "mystic"
2.8%

Subway

Ride the complete subway track
2.6%

Flag

Climb the flag in "highest flag"
2.5%

Hard wired

Don't skip any of the moving wires in "wire"
2.4%

Balance

Balance on the floor for at least 5 seconds
2.3%

Invader

Get on top of an invader
2.3%

Chicken

2.3%

Backpack

Get at least 8 seconds of EDGE time on the human figure in "edge time"
2.2%

Double Rainbow

Collect all prisms in the game
2.1%

Minimalist

Use only one of the nine switches at the end of "click"
2.1%

Tumbling travels

Grab the prism after the wall sequence in "higher" as mini cube
2.1%

Monkey

Unleash the nibbling totem monkey head in "babylonian"
2.1%

An enemy of my enemy

Cross the block-enemy section in "cube invaders" without activating any of the three bridges
2.0%

Nailed it

Get to the exit of "hammer" fast
1.9%

Hitchup

Escape the clutch of the elevator in "star dust" and get across
1.6%

A-list

Get an A rank on all normal levels
1.5%

Stardom

Get an S+ rank on all normal levels