Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Eador. Masters of the Broken World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 56
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
43.1%

The Glorious Opening

Win your first tactical battle.
42.9%

Thus Began the Empire

Conquer your first province.
42.4%

A Career in the Making

Earn first hero level.
40.5%

The Obnoxious Companion

Talk to Zarr in the Astral.
36.1%

The Royal Guard

Receive medal with a unit.
34.2%

Reanimation

Resurrect a slain hero.
31.3%

Pathways to Mastery

Reach 10th hero level.
29.9%

From Hell with a Bang

Survive with a hero the annihilation of his army.
29.2%

Persistence and Diligence

Explore a province to 100%.
28.8%

The Besieging Practices

Begin your first siege.
27.0%

Brave New World

Capture your first shard.
25.7%

The Wise Old Man

Encounter Oinor.
24.2%

Strategist

Conquer a shard without losing any battles involving the heroes.
20.8%

Militant Disposition

Capture over 50% of provinces on a shard.
20.6%

Architect

Conquer a shard after constructing all available buildings in the stronghold.
18.4%

Experience Addiction

Reach 20th hero level.
17.9%

Ambitions Rule the World

Encounter Beleth.
12.8%

Violence CAN Be a Solution

Encounter Doh-Gor.
12.7%

Cartographer

Conquer a shard after unveiling the entire map.
12.4%

Did They Have the Jurassic There?

Slay a dragon.
11.1%

The Best Offense

Fight off an attack by another Master against your shard.
11.0%

In Cold Blood

Forge an alliance with the lizardmen.
10.9%

Thumbelina

Encounter Vianta.
10.7%

Can't Stop Building

Construct all possible buildings in the stronghold.
10.3%

Everybody Be Cool, This Is a Robbery!

Destroy the guards of a store in province.
9.5%

Achievement...

Encounter Oumm.
9.1%

Blitzkrieg

Capture a shard in less than 45 turns.
8.8%

Short and to the Point

Forge an alliance with the halflings.
8.2%

How Do You Know She Is a Witch?

Encounter Stenriya.
7.5%

Viva la Revolucion!

Lose a battle for the shard due to an uprising in your capital province.
7.0%

Dead and Lovin' It

Encounter L'Anshar.
6.3%

Explorer

Conquer a shard after exploring over 1000% of uncharted land across the provinces.
6.1%

The Elf-friend

Forge an alliance with the elves.
5.8%

Two years together

Eador remembers.
5.6%

Collector

Conquer a shard after gathering at least one set of 4 or more items.
5.6%

The Firstborn King

Encounter Dariol.
5.3%

Engineering Excellence

Encounter Ul-Dagan.
5.1%

Tactician

Conquer a shard without losing any units serving in the heroes' armies.
4.7%

Academy of Witchcraft and Wizardry

Construct magic school of fourth tier.
4.6%

Empire of the Sun

Encounter Herskil.
4.4%

The Best of Both Worlds

Forge an alliance with the centaurs.
4.3%

The Lone Survivor

Encounter Erdu.
3.9%

The Dragon Never Sleeps

Encounter Dorikos.
3.6%

The Devil You Know

Encounter Adrageron.
3.6%

Drinking Buddies

Forge an alliance with the dwarves.
3.5%

March of the Horde

Forge an alliance with the orcs.
3.1%

Father of All Lightnings

Encounter Ranadil.
2.8%

I Have No Name and I Must Speak

Encounter the Nameless.
2.6%

The Well of Knowledge

Encounter Magnus.
2.1%

Lord of Bones

Summon over 50 skeletons or zombies with the "Necromancy" skill or rituals.
1.8%

Dragon Hunter

Conquer a shard after looting 10 locations with dragon guards.
1.5%

Like a goblin

Forge an alliance with the goblins.
1.4%

Destroyer

Conquer a shard after plundering over 1000 gold from the provinces.
0.9%

No Cure for Entropy

Lose the campaign to Chaos invasion.
0.5%

Arena Champion

Conquer a shard after winning 10 fights on the Arena.
0.2%

Genocide

Finish the game with «Destroy all life» ending.