Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Eador. Masters of the Broken World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 56
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

The Glorious Opening

Win your first tactical battle.
42.9%


Thus Began the Empire

Conquer your first province.
42.7%


A Career in the Making

Earn first hero level.
42.3%


The Obnoxious Companion

Talk to Zarr in the Astral.
40.3%


The Royal Guard

Receive medal with a unit.
36.0%


Reanimation

Resurrect a slain hero.
34.1%


Pathways to Mastery

Reach 10th hero level.
31.2%


From Hell with a Bang

Survive with a hero the annihilation of his army.
29.7%


Persistence and Diligence

Explore a province to 100%.
29.1%


The Besieging Practices

Begin your first siege.
28.7%


Brave New World

Capture your first shard.
26.9%


The Wise Old Man

Encounter Oinor.
25.6%


Strategist

Conquer a shard without losing any battles involving the heroes.
24.1%


Architect

Conquer a shard after constructing all available buildings in the stronghold.
20.8%


Militant Disposition

Capture over 50% of provinces on a shard.
20.6%


Experience Addiction

Reach 20th hero level.
18.3%


Ambitions Rule the World

Encounter Beleth.
17.9%


Violence CAN Be a Solution

Encounter Doh-Gor.
12.8%


Cartographer

Conquer a shard after unveiling the entire map.
12.6%


Did They Have the Jurassic There?

Slay a dragon.
12.3%


In Cold Blood

Forge an alliance with the lizardmen.
11.1%


The Best Offense

Fight off an attack by another Master against your shard.
11.1%


Thumbelina

Encounter Vianta.
10.9%


Can't Stop Building

Construct all possible buildings in the stronghold.
10.4%


Everybody Be Cool, This Is a Robbery!

Destroy the guards of a store in province.
10.2%


Achievement...

Encounter Oumm.
9.5%


Blitzkrieg

Capture a shard in less than 45 turns.
8.9%


Short and to the Point

Forge an alliance with the halflings.
8.8%


How Do You Know She Is a Witch?

Encounter Stenriya.
8.2%


Viva la Revolucion!

Lose a battle for the shard due to an uprising in your capital province.
7.5%


Dead and Lovin' It

Encounter L'Anshar.
7.0%


Explorer

Conquer a shard after exploring over 1000% of uncharted land across the provinces.
6.2%


The Elf-friend

Forge an alliance with the elves.
6.0%


The Firstborn King

Encounter Dariol.
5.6%


Collector

Conquer a shard after gathering at least one set of 4 or more items.
5.5%


Engineering Excellence

Encounter Ul-Dagan.
5.2%


Tactician

Conquer a shard without losing any units serving in the heroes' armies.
4.9%


Empire of the Sun

Encounter Herskil.
4.6%


Academy of Witchcraft and Wizardry

Construct magic school of fourth tier.
4.6%


Two years together

Eador remembers.
4.4%


The Best of Both Worlds

Forge an alliance with the centaurs.
4.4%


The Lone Survivor

Encounter Erdu.
4.2%


The Dragon Never Sleeps

Encounter Dorikos.
3.8%


Drinking Buddies

Forge an alliance with the dwarves.
3.5%


March of the Horde

Forge an alliance with the orcs.
3.5%


The Devil You Know

Encounter Adrageron.
3.5%


Father of All Lightnings

Encounter Ranadil.
3.0%


I Have No Name and I Must Speak

Encounter the Nameless.
2.8%


The Well of Knowledge

Encounter Magnus.
2.5%


Lord of Bones

Summon over 50 skeletons or zombies with the "Necromancy" skill or rituals.
2.0%


Dragon Hunter

Conquer a shard after looting 10 locations with dragon guards.
1.7%


Like a goblin

Forge an alliance with the goblins.
1.4%


Destroyer

Conquer a shard after plundering over 1000 gold from the provinces.
1.4%


No Cure for Entropy

Lose the campaign to Chaos invasion.
0.8%


Arena Champion

Conquer a shard after winning 10 fights on the Arena.
0.5%


Genocide

Finish the game with «Destroy all life» ending.
0.2%