Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dust: An Elysian Tail

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Well on your Way

Pick Up an Ability Orb
81.0%


Push and Turn

Unlock a Treasure Chest
77.2%


With Great Power...

Level Up by Assigning Skill Gems
77.1%


Distant Thunder

Use the DUST STORM on Fidget's Projectiles
76.0%


Bringer of Death

Kill 500 Enemies
50.4%


Wait, aren't you...?

Unlock a Cage and Rescue a Friend
49.5%


A Decent Start...

Successfully complete a 200+ hit combo
48.3%


The Blacksmith of Archers' Pass

Meet Haley
46.7%


Defused

Defeat Fuse
45.9%


Tinkerer

Craft an item from a blueprint
43.5%


Waters of Life

Defeat Lady Tethys
33.9%


Cutting It Close

Successfully Parry with less than 10% health remaining
33.7%


Friend of Falana

Complete 5 Sidequests
31.5%


High Spirits

Defeat Baron Kane
25.5%


Hero of Falana

Complete 10 Sidequests
23.2%


...And the Dust Settles

Defeat General Gaius
21.0%


Sad Way to Go

Kill an enemy with the slide attack
20.1%


Paragon

Opt out of putting poison ivy into Gianni's laundry
19.5%


Renegade

Reign chaos by putting poison ivy into Gianni's laundry
18.5%


Silence Those Guns

Destroy every enemy Cannon
17.9%


Opposite of Fail

Complete all Fale Quests
17.7%


An Impressive Display

Earn a Four-Star Rating in any Challenge Arena
17.5%


Blue Bomber

Simultaneously Kill 6 Enemies with a Single Bomb
15.7%


One Last Wish

Fulfill Bopo’s wish for snow
14.6%


That's More Like It

Successfully complete a 1000+ hit combo
13.3%


Savior of Falana

Complete 20 Sidequests
10.4%


Bad Therapist

Bug Matti
8.0%


Baker's Dozen

Hang out with Twelve Friends in the Sanctuary
7.1%


Above and Beyond the Call

Complete the Game on Tough or Hardcore setting
5.7%


The Stuff of Legends

Earn a Four-Star Rating in EVERY Challenge Arena
3.7%