Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
68.6%

Warming Up

Kill 30 Enemies of Any Type
44.0%

Level Up

Reach Overall Player Level 5
39.5%

Marksman

Complete 1 Challenge Tier of “Pointy Things and Slings.”
36.1%

Get out of the Kitchen..

Complete 1 Challenge Tier of “Fry ‘Em Up.”
34.9%

Stomptastic

Complete all 3 Tiers of the Challenge "Curb Stomp-A-Thon."
31.7%

Oil and Steel

Complete 1 Challenge Tier of “Slick Hammers”
26.3%

Getting Stronger

Reach Overall Player Level 10
26.0%

The Final Chapter

Complete Shadow over Mystara
22.4%

Apprentice

Kill 300 Enemies of Any Type
16.7%

Just the Beginning

Complete Tower of Doom
14.7%

Gold Digger

Complete all 3 Tiers of the Challenge "Loot Master."
13.6%

Plunderer

Gather 10,000 Gold (SP)
8.7%

Desperation

Complete all 3 Tiers of the Challenge "So Desperate!"
5.3%

Monster Party

Complete all 3 Tiers of the Challenge “Help Wanted.”
5.1%

Sorcerer

Complete all 3 Tiers of the Challenge “Spellcaster.”
4.3%

Slayer

Kill 1000 Enemies of Any Type
2.5%

Need more Fingers

Complete all 3 Tiers of the Challenge "Till Death Do Us Part"
2.4%

Freeze Fest

Complete 1 Challenge Tier of “Paralyzation Nation.”
1.0%

Animal Farm

Complete all 3 Tiers of the Challenge "Petting Zoo."
0.8%

Dungeon Master

Reach Overall Player Level 20
0.6%

Completionist

Complete all Challenges
0.6%

Hardened

Complete all Tier 2 Challenges
0.6%

Skilled

Complete all Tier 1 Challenges
0.4%

Scavenger

Gather all Treasures