Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dungeonland

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 53
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Friend Sheep

Complete a level with no sheep harmed
48.4%


First Blood

Kill your first Hero as the Dungeon Master
48.0%


You Want Something Done Right

Kill a Hero with a Possessed monster
44.6%


Window Shopper

Buy an item on the store
38.6%


A Cake Made of Pain

Complete the Tutorial
34.4%


The Power Of Evil

Win a DM Mode match as the Dungeon Master
30.7%


My First Loot

Earn 5,000 lifetime Gold
26.6%


A Taste Of The Dark Side

Your first DM unlock
24.1%


A Matter of Hygiene

Kill 50 Heroes as the Dungeon Master
23.5%


Who spilled these Heroes all over my floor?

Wipe out the Hero party with a Boss monster
21.7%


Commander Shepherd

Kill 5 enemies with a single sheep
19.8%


Tough Love

Kill a friend. We know it was an accident... right?
19.5%


The Power Of Friendship

Win a DM Mode match as a Hero
18.0%


Challenge Accepted

Complete a level with at least one active Challenge
17.2%


Park Regular

Play for 6 hours
13.6%


Drunken Haze

Defeat The Beer Holder on Hard difficulty
9.3%


Herocide

Kill 300 Heroes as the Dungeon Master
9.2%


Crowded Control

Trap all Heroes inside a single Trapping Walls spell
8.6%


Don’t Step On The Grass

Defeat The Lumber Tree on Hard difficulty
8.5%


Card Advantage

Use Ace Up The Sleeve to draw an Ace Up The Sleeve card
8.5%


Elder Abuse

Defeat The Elder Dragon on Hard difficulty
8.5%


Monster Breeder

Unlock all DM Monsters
8.4%


Watch Your Step (Or Not)

Have a Hero activate one of your traps while using Stealth Traps
8.1%


Here's Your Reward

Have a Hero open your Mana Mimic
8.0%


Frozen Fool

Kill a Hero affected by your Evil Freeze ability
7.8%


Someone Got Stabbed

Complete all Dungeons as Rogue
7.5%


Board of Directors

Unlock all DM Bosses
7.5%


Monster Master

Unlock all DM Special Monsters
7.5%


Gold Fever

Earn 100,000 lifetime Gold
7.4%


Phenomenal Cosmic Powers

Complete all Dungeons as Mage
7.3%


With My Own Hands

Unlock all DM Possession Abilities
7.3%


Bar Fight

Defeat The Beer Holder on Harder difficulty
7.1%


Glory and Justice

Complete all Dungeons as Warrior
7.1%


Versed In Evil

Unlock all DM Traits
6.9%


Warlock

Unlock all DM Spells
6.9%


Sweet Lemonade

While equiping the Gentleman Suit, pick up a Potion
6.9%


He Saw, We Conquered

Defeat The Lumber Tree on Harder difficulty
6.8%


He Still Got Some Tricks On Him

Defeat The Elder Dragon on Harder difficulty
6.8%


The Perfect Shot

Pierce 4 enemies with a single Charged Shot using Bow of the Flying Duck
6.8%


Hard Boiled

Deal 16000 damage in one stage using The Cannibal Chef
6.7%


Spread the Cool

Slow down 6 monsters at the same time using The Merry Killer
6.7%


Stab Stuff Senseless

Backstab 6 monsters in less than 15 seconds using Wereknife
6.7%


Shut up and get on my horse

While dressed as the Horse Party, complete DM Tower in less than 30 minutes
6.7%


Spartan Phalanx

Complete a level with 3 Lancers using Steam Lance
6.7%


Full Tank

As Defender, complete a level without attacking using Sword of Baloon
6.7%


Old Schooled

Defeat The Elder Dragon on Impossible difficulty
6.7%


Dungeon(Land) Master

100% Game Completion. We bow down to your awesomeness.
6.7%


Knock on Wood

Defeat The Lumber Tree on Impossible difficulty
6.7%


Watch This

Defeat The Beer Holder on Impossible difficulty
6.7%


Heart

While equiping the Tin Armor, pick up an extra Life
6.7%


A Conjurer Of Cheap Tricks

Defeat the Elder Dragon while dressed as the Classic Party
6.7%


Courage

While equiping the Lion Armor, kill an Elite monster while under 10% health
6.7%


Go There and Come Back Here Again

Defeat the Elder Dragon on Impossible while dressed as the Classic Party
6.7%