สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Duke Nukem Forever

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 62
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
85.6%

One-Eyed Freak

Defeat the Cycloid
83.6%

Drawrings

Doodle something on the whiteboard in SP
77.7%

Flagon of Chuckles

Drink a beer in SP
74.7%

Extermination

Kill 50 aliens
71.6%

Juiced

Take steroids in SP
68.5%

Nobody Likes a Whiner

Knock out the talent at the talk show
62.4%

Annihilation

Kill 100 aliens
57.8%

Natural Disaster 3x

Kill 3 aliens at once
51.3%

Pit Champion

Defeat the Battlelord in Las Vegas
47.7%

Nuclear Devastation

Kill 250 aliens
47.2%

Big Guns, Big Ships

Blow up 5 enemy gunships or dropships
43.4%

Baron von Nukem

Shoot down 20 alien fighters
38.6%

Not Bad for a Human

Defeat the Alien Queen
37.9%

Dead Useful

Kill 10 aliens with environmental explosives
37.7%

On the Noggin'

Kill 30 aliens with headshots
34.8%

Turd Burglar

Find and steal a piece of poo
34.2%

Road Rage

Kill 15 aliens with the monster truck
33.4%

Full Body Tourettes

Get knocked down 10 times
32.5%

He's Got a Hologram!

Use a Holoduke in SP
30.9%

A Good Dam Fight

Defeat the Battlelord on the Hoover Dam
30.5%

I Need a Towel

Get hit by 10 Pregnator bombs
27.0%

Octacide

Defeat the Octaking
23.8%

Beating the One-Eyed Worm

Defeat the Energy Leech
23.5%

Piece of Cake

Complete the SP campaign on Easy Difficulty
22.2%

Noms

Eat 10 pieces of food during the SP campaign
22.0%

Fork the Pork

Kill 6 aliens with the forklift
20.3%

Hippy-Stomper

Foot stomp 12 aliens
20.1%

Lots of Whacking

Win a game of Alien Abortion in the strip club
20.0%

Sticky Bomb Like You!

Put a Trip Mine on a live alien
19.7%

Substance Abuser

Drink beer while on steroids or vice-versa in SP
19.3%

Judge, Jury, Executioner

Execute 20 aliens
18.2%

Sunday, Black Sunday

Shoot down the blimp above the stadium
16.0%

Let's Rock

Complete the SP campaign on Normal Difficulty
14.9%

Duke Angry, Duke Smash!

Kill 15 aliens with melee attacks while on steroids
10.2%

Tosser... in the Literal Sense

Kill 10 aliens with tossed objects
10.1%

Special Thanks

Watch the credits all the way through
9.2%

I Need a Date

Look at every page of a calendar in SP
8.2%

Trapper

Kill 10 aliens with Trip Mines
6.9%

Freeze Well!

Kill 15 frozen aliens
6.3%

Air-Duke

Win air hockey with a score of 7-0 in the strip club
3.5%

Heart to Heart

3.4%

Party Animal

Drink all of the beers in the strip club
3.0%

Bloody Red Rover

3.0%

Gunslinger

Carry the gold pistol through the whole SP campaign
2.9%

Come Get Some

Complete the SP campaign on Hard Difficulty
2.9%

Another Piece of Cake

2.9%

Hedonist, not Misogynist

2.7%

Threesome

2.4%

Companion Barrel

Unlock the secret closet at the end of the Forkstop
2.3%

Let's Rock Out

1.9%

Balls of Steel

Earn a 1,000,000 pinball score in SP
1.7%

I Am All That Is Man

Discover all ego cap rewards
1.7%

Passive Aggressive

1.7%

Bucket Head

Find all 3 helmets in the SP campaign
1.3%

Pescaphobe

Kill all of the catfish in the underwater level
1.3%

Call Waiting

Listen to all phone messages
1.1%

Damn, I'm Good

Complete the SP campaign on Insane Difficulty
1.0%

Come Get a Little More

0.8%

I Am All That Is Man - Again!

0.8%

Bubble Buster

0.8%

Scientits

0.7%

Damn, I'm REALLY Good