สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Duke Nukem Forever

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 62
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
85.7%

One-Eyed Freak

Defeat the Cycloid
83.6%

Drawrings

Doodle something on the whiteboard in SP
77.3%

Flagon of Chuckles

Drink a beer in SP
73.9%

Extermination

Kill 50 aliens
71.1%

Juiced

Take steroids in SP
68.4%

Nobody Likes a Whiner

Knock out the talent at the talk show
60.9%

Annihilation

Kill 100 aliens
56.3%

Natural Disaster 3x

Kill 3 aliens at once
49.8%

Pit Champion

Defeat the Battlelord in Las Vegas
46.0%

Nuclear Devastation

Kill 250 aliens
45.7%

Big Guns, Big Ships

Blow up 5 enemy gunships or dropships
42.0%

Baron von Nukem

Shoot down 20 alien fighters
37.2%

Not Bad for a Human

Defeat the Alien Queen
36.7%

Dead Useful

Kill 10 aliens with environmental explosives
36.4%

On the Noggin'

Kill 30 aliens with headshots
34.5%

Turd Burglar

Find and steal a piece of poo
32.9%

Road Rage

Kill 15 aliens with the monster truck
31.9%

Full Body Tourettes

Get knocked down 10 times
31.3%

He's Got a Hologram!

Use a Holoduke in SP
29.6%

A Good Dam Fight

Defeat the Battlelord on the Hoover Dam
29.0%

I Need a Towel

Get hit by 10 Pregnator bombs
26.0%

Octacide

Defeat the Octaking
23.0%

Beating the One-Eyed Worm

Defeat the Energy Leech
22.7%

Piece of Cake

Complete the SP campaign on Easy Difficulty
22.2%

Noms

Eat 10 pieces of food during the SP campaign
21.2%

Fork the Pork

Kill 6 aliens with the forklift
19.5%

Sticky Bomb Like You!

Put a Trip Mine on a live alien
19.5%

Lots of Whacking

Win a game of Alien Abortion in the strip club
19.3%

Hippy-Stomper

Foot stomp 12 aliens
19.2%

Substance Abuser

Drink beer while on steroids or vice-versa in SP
18.9%

Judge, Jury, Executioner

Execute 20 aliens
17.6%

Sunday, Black Sunday

Shoot down the blimp above the stadium
15.6%

Let's Rock

Complete the SP campaign on Normal Difficulty
14.7%

Duke Angry, Duke Smash!

Kill 15 aliens with melee attacks while on steroids
10.1%

Tosser... in the Literal Sense

Kill 10 aliens with tossed objects
9.7%

Special Thanks

Watch the credits all the way through
8.9%

I Need a Date

Look at every page of a calendar in SP
8.0%

Trapper

Kill 10 aliens with Trip Mines
7.0%

Freeze Well!

Kill 15 frozen aliens
6.2%

Air-Duke

Win air hockey with a score of 7-0 in the strip club
3.7%

Heart to Heart

3.4%

Party Animal

Drink all of the beers in the strip club
3.2%

Bloody Red Rover

3.1%

Another Piece of Cake

3.1%

Gunslinger

Carry the gold pistol through the whole SP campaign
3.1%

Hedonist, not Misogynist

3.0%

Threesome

3.0%

Come Get Some

Complete the SP campaign on Hard Difficulty
2.5%

Let's Rock Out

2.5%

Companion Barrel

Unlock the secret closet at the end of the Forkstop
2.1%

Balls of Steel

Earn a 1,000,000 pinball score in SP
1.9%

Passive Aggressive

1.8%

Bucket Head

Find all 3 helmets in the SP campaign
1.8%

I Am All That Is Man

Discover all ego cap rewards
1.4%

Pescaphobe

Kill all of the catfish in the underwater level
1.4%

Call Waiting

Listen to all phone messages
1.2%

Damn, I'm Good

Complete the SP campaign on Insane Difficulty
1.2%

Come Get a Little More

1.0%

Bubble Buster

1.0%

Scientits

1.0%

I Am All That Is Man - Again!

0.8%

Damn, I'm REALLY Good