สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Duke Nukem Forever

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 62
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

One-Eyed Freak

Defeat the Cycloid
85.5%


Drawrings

Doodle something on the whiteboard in SP
83.7%


Flagon of Chuckles

Drink a beer in SP
78.5%


Extermination

Kill 50 aliens
76.0%


Juiced

Take steroids in SP
72.5%


Nobody Likes a Whiner

Knock out the talent at the talk show
68.8%


Annihilation

Kill 100 aliens
64.7%


Natural Disaster 3x

Kill 3 aliens at once
59.8%


Pit Champion

Defeat the Battlelord in Las Vegas
53.4%


Nuclear Devastation

Kill 250 aliens
50.1%


Big Guns, Big Ships

Blow up 5 enemy gunships or dropships
49.2%


Baron von Nukem

Shoot down 20 alien fighters
45.4%


Not Bad for a Human

Defeat the Alien Queen
40.6%


Dead Useful

Kill 10 aliens with environmental explosives
39.8%


On the Noggin'

Kill 30 aliens with headshots
39.6%


Road Rage

Kill 15 aliens with the monster truck
36.2%


Full Body Tourettes

Get knocked down 10 times
35.4%


Turd Burglar

Find and steal a piece of poo
35.3%


He's Got a Hologram!

Use a Holoduke in SP
34.3%


A Good Dam Fight

Defeat the Battlelord on the Hoover Dam
32.7%


I Need a Towel

Get hit by 10 Pregnator bombs
32.6%


Octacide

Defeat the Octaking
28.6%


Beating the One-Eyed Worm

Defeat the Energy Leech
25.2%


Piece of Cake

Complete the SP campaign on Easy Difficulty
24.8%


Fork the Pork

Kill 6 aliens with the forklift
23.2%


Noms

Eat 10 pieces of food during the SP campaign
22.2%


Hippy-Stomper

Foot stomp 12 aliens
21.5%


Lots of Whacking

Win a game of Alien Abortion in the strip club
21.0%


Sticky Bomb Like You!

Put a Trip Mine on a live alien
20.9%


Substance Abuser

Drink beer while on steroids or vice-versa in SP
20.3%


Judge, Jury, Executioner

Execute 20 aliens
20.0%


Sunday, Black Sunday

Shoot down the blimp above the stadium
18.9%


Let's Rock

Complete the SP campaign on Normal Difficulty
16.8%


Duke Angry, Duke Smash!

Kill 15 aliens with melee attacks while on steroids
15.2%


Special Thanks

Watch the credits all the way through
10.7%


Tosser... in the Literal Sense

Kill 10 aliens with tossed objects
10.3%


I Need a Date

Look at every page of a calendar in SP
9.6%


Trapper

Kill 10 aliens with Trip Mines
8.6%


Freeze Well!

Kill 15 frozen aliens
6.9%


Air-Duke

Win air hockey with a score of 7-0 in the strip club
6.4%


Party Animal

Drink all of the beers in the strip club
3.4%


Heart to Heart

3.2%


Gunslinger

Carry the gold pistol through the whole SP campaign
2.9%


Come Get Some

Complete the SP campaign on Hard Difficulty
2.9%


Bloody Red Rover

2.8%


Another Piece of Cake

2.7%


Hedonist, not Misogynist

2.7%


Threesome

2.5%


Companion Barrel

Unlock the secret closet at the end of the Forkstop
2.3%


Let's Rock Out

2.1%


Balls of Steel

Earn a 1,000,000 pinball score in SP
1.8%


I Am All That Is Man

Discover all ego cap rewards
1.6%


Bucket Head

Find all 3 helmets in the SP campaign
1.6%


Passive Aggressive

1.5%


Pescaphobe

Kill all of the catfish in the underwater level
1.2%


Call Waiting

Listen to all phone messages
1.2%


Damn, I'm Good

Complete the SP campaign on Insane Difficulty
1.0%


Come Get a Little More

0.9%


I Am All That Is Man - Again!

0.7%


Scientits

0.7%


Bubble Buster

0.7%


Damn, I'm REALLY Good

0.5%