Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Duke Nukem Forever

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 62
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
85.6%

One-Eyed Freak

Defeat the Cycloid
83.5%

Drawrings

Doodle something on the whiteboard in SP
77.3%

Flagon of Chuckles

Drink a beer in SP
74.1%

Extermination

Kill 50 aliens
71.1%

Juiced

Take steroids in SP
68.3%

Nobody Likes a Whiner

Knock out the talent at the talk show
61.1%

Annihilation

Kill 100 aliens
56.6%

Natural Disaster 3x

Kill 3 aliens at once
50.1%

Pit Champion

Defeat the Battlelord in Las Vegas
46.3%

Nuclear Devastation

Kill 250 aliens
46.0%

Big Guns, Big Ships

Blow up 5 enemy gunships or dropships
42.2%

Baron von Nukem

Shoot down 20 alien fighters
37.5%

Not Bad for a Human

Defeat the Alien Queen
36.9%

Dead Useful

Kill 10 aliens with environmental explosives
36.6%

On the Noggin'

Kill 30 aliens with headshots
34.5%

Turd Burglar

Find and steal a piece of poo
33.2%

Road Rage

Kill 15 aliens with the monster truck
32.2%

Full Body Tourettes

Get knocked down 10 times
31.5%

He's Got a Hologram!

Use a Holoduke in SP
29.9%

A Good Dam Fight

Defeat the Battlelord on the Hoover Dam
29.4%

I Need a Towel

Get hit by 10 Pregnator bombs
26.2%

Octacide

Defeat the Octaking
23.1%

Beating the One-Eyed Worm

Defeat the Energy Leech
22.8%

Piece of Cake

Complete the SP campaign on Easy Difficulty
22.1%

Noms

Eat 10 pieces of food during the SP campaign
21.3%

Fork the Pork

Kill 6 aliens with the forklift
19.6%

Sticky Bomb Like You!

Put a Trip Mine on a live alien
19.6%

Lots of Whacking

Win a game of Alien Abortion in the strip club
19.5%

Hippy-Stomper

Foot stomp 12 aliens
19.2%

Substance Abuser

Drink beer while on steroids or vice-versa in SP
18.9%

Judge, Jury, Executioner

Execute 20 aliens
17.7%

Sunday, Black Sunday

Shoot down the blimp above the stadium
15.7%

Let's Rock

Complete the SP campaign on Normal Difficulty
14.6%

Duke Angry, Duke Smash!

Kill 15 aliens with melee attacks while on steroids
10.0%

Tosser... in the Literal Sense

Kill 10 aliens with tossed objects
9.8%

Special Thanks

Watch the credits all the way through
9.0%

I Need a Date

Look at every page of a calendar in SP
8.0%

Trapper

Kill 10 aliens with Trip Mines
6.9%

Freeze Well!

Kill 15 frozen aliens
6.2%

Air-Duke

Win air hockey with a score of 7-0 in the strip club
3.5%

Heart to Heart

3.4%

Party Animal

Drink all of the beers in the strip club
3.0%

Hedonist, not Misogynist

3.0%

Gunslinger

Carry the gold pistol through the whole SP campaign
3.0%

Come Get Some

Complete the SP campaign on Hard Difficulty
3.0%

Another Piece of Cake

3.0%

Bloody Red Rover

2.8%

Threesome

2.4%

Companion Barrel

Unlock the secret closet at the end of the Forkstop
2.3%

Let's Rock Out

2.0%

Balls of Steel

Earn a 1,000,000 pinball score in SP
1.8%

Passive Aggressive

1.7%

Bucket Head

Find all 3 helmets in the SP campaign
1.7%

I Am All That Is Man

Discover all ego cap rewards
1.4%

Pescaphobe

Kill all of the catfish in the underwater level
1.3%

Call Waiting

Listen to all phone messages
1.1%

Damn, I'm Good

Complete the SP campaign on Insane Difficulty
1.1%

Come Get a Little More

0.9%

Bubble Buster

0.9%

Scientits

0.9%

I Am All That Is Man - Again!

0.7%

Damn, I'm REALLY Good