Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Duke Nukem Forever

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 62
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
85.6%

One-Eyed Freak

Defeat the Cycloid
83.6%

Drawrings

Doodle something on the whiteboard in SP
77.5%

Flagon of Chuckles

Drink a beer in SP
74.3%

Extermination

Kill 50 aliens
71.3%

Juiced

Take steroids in SP
68.4%

Nobody Likes a Whiner

Knock out the talent at the talk show
61.6%

Annihilation

Kill 100 aliens
57.0%

Natural Disaster 3x

Kill 3 aliens at once
50.5%

Pit Champion

Defeat the Battlelord in Las Vegas
46.8%

Nuclear Devastation

Kill 250 aliens
46.4%

Big Guns, Big Ships

Blow up 5 enemy gunships or dropships
42.6%

Baron von Nukem

Shoot down 20 alien fighters
37.8%

Not Bad for a Human

Defeat the Alien Queen
37.2%

Dead Useful

Kill 10 aliens with environmental explosives
36.9%

On the Noggin'

Kill 30 aliens with headshots
34.6%

Turd Burglar

Find and steal a piece of poo
33.5%

Road Rage

Kill 15 aliens with the monster truck
32.6%

Full Body Tourettes

Get knocked down 10 times
31.8%

He's Got a Hologram!

Use a Holoduke in SP
30.2%

A Good Dam Fight

Defeat the Battlelord on the Hoover Dam
29.8%

I Need a Towel

Get hit by 10 Pregnator bombs
26.4%

Octacide

Defeat the Octaking
23.4%

Beating the One-Eyed Worm

Defeat the Energy Leech
23.0%

Piece of Cake

Complete the SP campaign on Easy Difficulty
22.1%

Noms

Eat 10 pieces of food during the SP campaign
21.6%

Fork the Pork

Kill 6 aliens with the forklift
19.8%

Lots of Whacking

Win a game of Alien Abortion in the strip club
19.8%

Hippy-Stomper

Foot stomp 12 aliens
19.7%

Sticky Bomb Like You!

Put a Trip Mine on a live alien
19.4%

Substance Abuser

Drink beer while on steroids or vice-versa in SP
19.0%

Judge, Jury, Executioner

Execute 20 aliens
17.8%

Sunday, Black Sunday

Shoot down the blimp above the stadium
15.8%

Let's Rock

Complete the SP campaign on Normal Difficulty
14.7%

Duke Angry, Duke Smash!

Kill 15 aliens with melee attacks while on steroids
10.0%

Tosser... in the Literal Sense

Kill 10 aliens with tossed objects
9.9%

Special Thanks

Watch the credits all the way through
9.0%

I Need a Date

Look at every page of a calendar in SP
8.1%

Trapper

Kill 10 aliens with Trip Mines
6.8%

Freeze Well!

Kill 15 frozen aliens
6.2%

Air-Duke

Win air hockey with a score of 7-0 in the strip club
3.5%

Heart to Heart

3.4%

Party Animal

Drink all of the beers in the strip club
3.0%

Bloody Red Rover

3.0%

Gunslinger

Carry the gold pistol through the whole SP campaign
2.9%

Come Get Some

Complete the SP campaign on Hard Difficulty
2.9%

Another Piece of Cake

2.9%

Hedonist, not Misogynist

2.7%

Threesome

2.4%

Companion Barrel

Unlock the secret closet at the end of the Forkstop
2.3%

Let's Rock Out

1.9%

Balls of Steel

Earn a 1,000,000 pinball score in SP
1.7%

I Am All That Is Man

Discover all ego cap rewards
1.7%

Passive Aggressive

1.7%

Bucket Head

Find all 3 helmets in the SP campaign
1.3%

Pescaphobe

Kill all of the catfish in the underwater level
1.3%

Call Waiting

Listen to all phone messages
1.1%

Damn, I'm Good

Complete the SP campaign on Insane Difficulty
1.0%

Come Get a Little More

0.9%

Bubble Buster

0.8%

I Am All That Is Man - Again!

0.8%

Scientits

0.7%

Damn, I'm REALLY Good