สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Dreamkiller

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 50
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
24.2%

Gunner

Kill 100 Enemies while using the Minigun.
9.8%

Breaker

Kill 100 Enemies while using the Hailstorm.
6.4%

Heavy Operator

Kill 400 Enemies while using the Minigun.
5.6%

Conjurer

Kill 100 Enemies while using the Dragon's Grasp.
5.2%

Practitioner

Complete Chapter 1 on any difficulty.
4.6%

Aversion Therapy

Complete a level on any difficulty without dying.
3.7%

Hallucinations

3.4%

Freezer

Kill 400 Enemies while using the Hailstorm.
3.0%

Shocker

Kill 100 Enemies while using Shock Therapy.
2.7%

Lighter

Kill 100 Enemies while using the Sunbeam.
2.5%

Suicidal Tendencies

2.3%

Operative

Complete Chapter 2 on any difficulty.
2.0%

Xenophobia

Kill 10 or more enemies at the same time with any weapon.
1.9%

Bomber

Kill 100 Enemies while using the Dream Cleaner.
1.6%

Wisdom

Find and enter in all of the Secret areas in any one level of the game.
1.4%

Paladin

Kill 400 Enemies while using the Sunbeam.
1.2%

Specialist

Complete Chapter 3 on any difficulty.
1.1%

Master

Complete Chapter 4 on any difficulty.
1.1%

Focused Mind

Defeat a Doorkeeper without taking any damage.
1.1%

OCD

Use every weapon at least once in any level of the game in Story mode.
1.0%

Manic Episode

Enter Berserker Rage at least once in each level of the game in Story mode.
1.0%

Stormer

Kill 400 Enemies while using Shock Therapy.
0.7%

Technician

Kill 400 Enemies while using the Dream Cleaner.
0.7%

Draconist

Kill 400 Enemies while using the Dragon's Grasp.
0.6%

Poor Sleeper

Complete Story mode on the Bad Dream difficulty.
0.5%

Somnambulist

Complete Story mode on the Nightmare difficulty.
0.5%

Dreamkiller

Defeat a Dreamkiller without taking any damage.
0.5%

Psychoanalysis

Kill 25 opponents in any Multiplayer game mode.
0.4%

Dissociative Disorder

0.3%

Instinctual Action

Enter Berserker Rage during a Multiplayer game.
0.3%

Delusions of Grandeur

Finish a Deathmatch game with the highest score (with at least 3 other players involved).
0.3%

Untouchable

Kill 10 opponents in a row without dying in a Multiplayer game.
0.2%

Hoplophobia

Complete one level in Story mode while only using the Minigun.
0.2%

Pagophobia

Complete one level in Story mode while only using the Hailstorm.
0.1%

Mind Guard

Return your team's flag at least 5 times in one CTF match.
0.1%

Mastermind

Conquer 50 brains in Conquest mode.
0.1%

Psycho Logical

Complete a Single Player game in Time Trial mode.
0.1%

Free Association

Kill 3 or more opponents at the same time in a Multiplayer game.
0.1%

Astraphobia

Complete one level in Story mode while only using Shock Therapy.
0.1%

Treatment

Kill 300 opponents in any Multiplayer game mode.
0.1%

Prescription

Kill 100 opponents in any Multiplayer game mode.
0.1%

Ligyrophobia

Complete one level in Story mode while only using the Dream Cleaner.
0.1%

Heliophobia

Complete one level in Story mode while only using the Sunbeam.
0.1%

Absolute Threshold

Achieve the Gold weapon upgrade rank on the Insanity difficulty.
0.1%

Rhabdophobia

Complete one level in Story mode while only using the Dragon's Grasp.
0.1%

Lucid Guardian

Complete Story mode on the Insanity difficulty.
0.1%

Opiophobia

Complete one level without receiving any Health pickups.
0.1%

Latent Abilities

Complete every level on any difficulty without dying in the Subconscious.
0.1%

Immortal

Complete every level on any difficulty without dying.
0.1%

Simple Jack

Complete a Single Player game in Single Weapon mode.