Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

DogFighter

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 29
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
10.0%

Runnin’ and Gunnin’

Make 50 kills with the machine gun
5.8%

Rocketman

Make 50 kills with the hellfire rockets
4.9%

Live Long and Prosper

Make 50 kills with the vulcan chaingun
4.8%

Promotion: Lieutenant 2nd Class

Your efforts have not gone unnoticed. Bravo!
4.6%

Prospector

Fly in Redmines for at least an hour
4.1%

Clean Me!

Fly in Dirtbox for at least an hour
4.0%

Snake, Respond

Make 50 kills with the viper railgun
3.7%

That My Friend is the Smell of Inevitability

Destroy 100 human players
3.2%

Promotion: Lieutenant 1st Class

You are moving towards greatness.
3.1%

I am the God of Hellfire!!!

Fly in Volcano for at least an hour
3.1%

Shangri La

Fly in Shambhala for at least an hour
3.0%

The Best Digger in all of Cairo

Fly in Pharaohs for at least an hour
2.9%

Old Skool Killa

Make 50 kills with the bobcat shotgun
2.4%

Look Ma, No Hands!

Make 50 kills with the seeker homing missiles
2.3%

You No Take Flags!

Return 20 flags in CTF
2.2%

Promotion: Captain

Your squadron is proud of you sir!
2.2%

Soft Boiled

Survive at least 10 waves in Survivor
2.1%

Phileas Fogg

Fly in all levels for at least an hour
2.0%

Behind Enemy Lines

Capture 20 flags in CTF
2.0%

Master Exploder

Make 50 kills with the annihilator cluster rocket
1.9%

These Colours Don't Run

Get 20 captures and 20 returns in CTF
1.8%

Overkill

Get all "50 kills" achievements
1.7%

Promotion: Major

The enemy fears your name.
1.7%

Don't Fear the Reaper

Destroy 100 enemies as the Black Death
1.6%

Shaken not Servered

Host an in-game DogFighter server for a total of 5 hours
1.5%

Promotion: Colonel

You are one with your craft.
1.5%

Promotion: Lieutenant Colonel

The very air quakes as you fly!
1.4%

Hard Boiled

Survive at least 20 waves in Survivor
1.4%

Promotion: General

You are TEH AWESOME!!!