Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

DogFighter

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 29
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Runnin’ and Gunnin’

Make 50 kills with the machine gun
9.4%


Rocketman

Make 50 kills with the hellfire rockets
4.9%


Live Long and Prosper

Make 50 kills with the vulcan chaingun
4.0%


Promotion: Lieutenant 2nd Class

Your efforts have not gone unnoticed. Bravo!
4.0%


Prospector

Fly in Redmines for at least an hour
3.5%


Snake, Respond

Make 50 kills with the viper railgun
3.1%


Clean Me!

Fly in Dirtbox for at least an hour
3.1%


That My Friend is the Smell of Inevitability

Destroy 100 human players
2.8%


Promotion: Lieutenant 1st Class

You are moving towards greatness.
2.1%


Shangri La

Fly in Shambhala for at least an hour
2.1%


I am the God of Hellfire!!!

Fly in Volcano for at least an hour
2.0%


The Best Digger in all of Cairo

Fly in Pharaohs for at least an hour
1.9%


Old Skool Killa

Make 50 kills with the bobcat shotgun
1.8%


Look Ma, No Hands!

Make 50 kills with the seeker homing missiles
1.3%


You No Take Flags!

Return 20 flags in CTF
1.2%


Soft Boiled

Survive at least 10 waves in Survivor
1.1%


Promotion: Captain

Your squadron is proud of you sir!
1.1%


Phileas Fogg

Fly in all levels for at least an hour
0.9%


Master Exploder

Make 50 kills with the annihilator cluster rocket
0.8%


These Colours Don't Run

Get 20 captures and 20 returns in CTF
0.8%


Behind Enemy Lines

Capture 20 flags in CTF
0.8%


Overkill

Get all "50 kills" achievements
0.7%


Promotion: Major

The enemy fears your name.
0.6%


Don't Fear the Reaper

Destroy 100 enemies as the Black Death
0.5%


Shaken not Servered

Host an in-game DogFighter server for a total of 5 hours
0.5%


Promotion: Colonel

You are one with your craft.
0.3%


Promotion: Lieutenant Colonel

The very air quakes as you fly!
0.3%


Hard Boiled

Survive at least 20 waves in Survivor
0.3%


Promotion: General

You are TEH AWESOME!!!
0.2%