Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dishonored

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 80
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Dishonored

Complete the Intro missions
86.8%


Excommunication

Eliminate High Overseer Campbell
73.9%


Child Care

Find Emily Kaldwin
64.7%


Bodyguard

60.6%


Capturing Genius and Madness

Complete the Bridge mission
58.3%


Rogue

Assassinate 10 unaware enemies
58.1%


Occultist

Collect 10 bone charms
54.7%


Cleaner

Fight with 5 enemies at once, without any of them surviving
53.7%


This Is Mine

Recover your belongings
50.4%


Resolution

Complete the game
47.4%


Long Live the Empress

46.6%


Food Chain

45.3%


Wall of Sparks

Kill an enemy using a Wall of Light
43.6%


Creepy Crawly

42.2%


Political Suicide

Expose the Lord Regent's crimes and bring about his arrest
40.4%


Thief

Pickpocket items worth a total of 200 coins
40.3%


Mercy is the Mark

37.6%


Merchant of Disorder

Acquire 15 equipment upgrades
35.8%


Faceless

After escaping Coldridge Prison, complete a single mission without alerting anyone
35.6%


Well Mannered

35.1%


Regicide

Assassinate the Lord Regent, Hiram Burrows
32.3%


The Escapist

After Coldridge Prison, elude 5 pursuers at once without killing them or leaving the map
32.0%


Alive Without Breath

30.0%


Specter

After escaping prison, complete a mission without alerting anyone, and kill less than 5 people
28.3%


Just Dark Enough

27.9%


Manipulator

Make others kill 5 of their own allies
26.9%


Dunwall in Chaos

25.9%


Street Conspiracy

25.1%


Speed of Darkness

Travel 30 meters in less than 1 second
24.3%


Big Boy

Kill a tallboy with only your sword
20.3%


Vanished

19.3%


Razor Rain

Kill 5 characters with Drop Assassination
19.1%


The Art of the Steal

18.8%


Poetic Justice

17.8%


King of the World

16.7%


Surgical

Play from the first mission through Kaldwin's Bridge killing fewer than 10 characters
16.7%


An Unfortunate Accident

15.5%


Just Business

Get the information you need from the Rothwild Slaughterhouse
11.9%


Missing Pieces

Meet with Thalia Timsh, the Barrister's Niece
10.3%


Gentleman Caller

10.1%


Stone Cold Heart

Speak with the statue of Delilah Copperspoon in Timsh's estate
9.4%


Breakout

Break Lizzy Stride out of Coldridge Prison
8.2%


Parting Shot

Deliver (or attempt) the killing blow on Corvo
7.9%


Lights Out

7.8%


Gangs of Dunwall

Restore the Undine to working condition
7.6%


Redemptive Path

Complete The Knife of Dunwall in Low Chaos
6.6%


Well Connected

Purchase all of the Favors in The Knife of Dunwall
5.7%


Art Dealer

Collect all the Sokolov paintings
5.6%


Changed Ways

Complete The Brigmore Witches in Low Chaos
5.4%


No Regrets

Complete The Knife of Dunwall in High Chaos
5.1%


Tempest

Kill 6 enemies in less than 1 second
4.6%


Clean Hands

Complete the game without killing anyone
4.5%


Hornets' Nest

Kill 4 enemies in less than 1 second using the crossbow
4.5%


Deal Maker

Purchase at least 8 favors in The Brigmore Witches
3.9%


Shadow

Complete all missions after the prologue without alerting anyone
3.4%


Back Home

Grab a live grenade and use it to kill an attacker
3.0%


Versatile

Kill characters with each weapon and offensive gadget
2.9%


Cleaner Hands

Complete The Knife of Dunwall without killing anyone
2.8%


All Come To Ruin

Complete The Brigmore Witches in High Chaos
2.8%


Inhabitant

Stay in possession of others for most of a 3 minute period
2.8%


Ghost

Complete all missions after the prologue, alerting no one or killing no one but key targets
2.7%


Whisper Ways

Complete The Knife of Dunwall without alerting anyone
2.4%


Cleanest Hands

Complete The Brigmore Witches without killing anyone
2.3%


Mostly Flesh and Steel

Finish the game without purchasing any supernatural powers or enhancements, besides Blink
2.3%


Message from the Empress

Perform a drop assassination from atop the Empress statue in The Knife of Dunwall
2.2%


Harm's Way

Cause 5 unintentional suicides
1.8%


Wall of Flesh

Use an enemy lifted with Pull as a shield
1.6%


Rats and Ashes

Attach an arc mine to a rat, resulting in a kill
1.3%


Silence is Golden

Complete The Brigmore Witches without alerting anyone
1.3%


Natural Talent

Finish Mystery Foe without using any active supernatural powers
1.1%


Assassin Vs. Machine

Complete Train Runner before the train arrives at the station
1.1%


Long Way Down

Perform a drop assassination of at least 150 meters in the Kill Cascade challenge
1.0%


Enough Coin to Disappear

Survive The Brigmore Witches in low chaos with 10,000 coins
0.9%


Mrs Pilsen's Remorse

Find Emily's doll hidden in each of the 10 challenges
0.8%


Rare Collector

Find all of the collectable figurines in Burglar on Expert
0.5%


Headhunter

Complete Assassin's Run with 100% accuracy using only head shots
0.4%


Daredevil

In Bonfires, perform all the special combination jumps in 1 round
0.3%


Void Star

Complete all Normal and Expert challenges with a 3-Stars rating
0.3%


By My Hand Alone

Get to Wave 13 in Back Alley Brawl killing all combatants personally
0.3%


Time Management

Finish Chain Kill or Bend Time Massacre without failing any wave, including bonuses
0.3%