Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dishonored

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 80
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Dishonored

Complete the Intro missions
74.4%


Excommunication

Eliminate High Overseer Campbell
59.5%


Child Care

Find Emily Kaldwin
50.0%


Rogue

Assassinate 10 unaware enemies
49.2%


Bodyguard

48.0%


Occultist

Collect 10 bone charms
45.1%


Capturing Genius and Madness

Complete the Bridge mission
43.9%


Cleaner

Fight with 5 enemies at once, without any of them surviving
40.6%


This Is Mine

Recover your belongings
37.0%


Food Chain

34.4%


Resolution

Complete the game
33.9%


Long Live the Empress

33.3%


Wall of Sparks

Kill an enemy using a Wall of Light
32.4%


Creepy Crawly

30.1%


Political Suicide

Expose the Lord Regent's crimes and bring about his arrest
29.0%


Thief

Pickpocket items worth a total of 200 coins
27.6%


Faceless

After escaping Coldridge Prison, complete a single mission without alerting anyone
26.6%


Mercy is the Mark

26.1%


The Escapist

After Coldridge Prison, elude 5 pursuers at once without killing them or leaving the map
26.0%


Well Mannered

26.0%


Merchant of Disorder

Acquire 15 equipment upgrades
25.6%


Regicide

Assassinate the Lord Regent, Hiram Burrows
23.5%


Dunwall in Chaos

20.2%


Alive Without Breath

20.1%


Specter

After escaping prison, complete a mission without alerting anyone, and kill less than 5 people
19.7%


Manipulator

Make others kill 5 of their own allies
18.8%


Just Dark Enough

18.6%


Razor Rain

Kill 5 characters with Drop Assassination
17.7%


Street Conspiracy

16.4%


Speed of Darkness

Travel 30 meters in less than 1 second
15.6%


Big Boy

Kill a tallboy with only your sword
14.2%


King of the World

13.5%


Vanished

12.9%


The Art of the Steal

12.8%


Poetic Justice

12.0%


An Unfortunate Accident

11.5%


Surgical

Play from the first mission through Kaldwin's Bridge killing fewer than 10 characters
11.0%


Just Business

Get the information you need from the Rothwild Slaughterhouse
8.5%


Missing Pieces

Meet with Thalia Timsh, the Barrister's Niece
7.1%


Gentleman Caller

7.0%


Stone Cold Heart

Speak with the statue of Delilah Copperspoon in Timsh's estate
6.4%


Lights Out

5.8%


Breakout

Break Lizzy Stride out of Coldridge Prison
5.5%


Parting Shot

Deliver (or attempt) the killing blow on Corvo
5.3%


Gangs of Dunwall

Restore the Undine to working condition
5.0%


No Regrets

Complete The Knife of Dunwall in High Chaos
4.3%


Redemptive Path

Complete The Knife of Dunwall in Low Chaos
3.7%


Well Connected

Purchase all of the Favors in The Knife of Dunwall
3.3%


Changed Ways

Complete The Brigmore Witches in Low Chaos
3.0%


Clean Hands

Complete the game without killing anyone
2.9%


Tempest

Kill 6 enemies in less than 1 second
2.7%


Art Dealer

Collect all the Sokolov paintings
2.7%


Shadow

Complete all missions after the prologue without alerting anyone
2.4%


All Come To Ruin

Complete The Brigmore Witches in High Chaos
2.3%


Deal Maker

Purchase at least 8 favors in The Brigmore Witches
2.1%


Ghost

Complete all missions after the prologue, alerting no one or killing no one but key targets
1.9%


Hornets' Nest

Kill 4 enemies in less than 1 second using the crossbow
1.8%


Versatile

Kill characters with each weapon and offensive gadget
1.6%


Cleaner Hands

Complete The Knife of Dunwall without killing anyone
1.4%


Mostly Flesh and Steel

Finish the game without purchasing any supernatural powers or enhancements, besides Blink
1.3%


Whisper Ways

Complete The Knife of Dunwall without alerting anyone
1.3%


Back Home

Grab a live grenade and use it to kill an attacker
1.1%


Cleanest Hands

Complete The Brigmore Witches without killing anyone
1.1%


Inhabitant

Stay in possession of others for most of a 3 minute period
1.0%


Message from the Empress

Perform a drop assassination from atop the Empress statue in The Knife of Dunwall
0.9%


Wall of Flesh

Use an enemy lifted with Pull as a shield
0.8%


Harm's Way

Cause 5 unintentional suicides
0.8%


Silence is Golden

Complete The Brigmore Witches without alerting anyone
0.7%


Rats and Ashes

Attach an arc mine to a rat, resulting in a kill
0.6%


Enough Coin to Disappear

Survive The Brigmore Witches in low chaos with 10,000 coins
0.5%


Long Way Down

Perform a drop assassination of at least 150 meters in the Kill Cascade challenge
0.5%


Assassin Vs. Machine

Complete Train Runner before the train arrives at the station
0.5%


Natural Talent

Finish Mystery Foe without using any active supernatural powers
0.5%


Mrs Pilsen's Remorse

Find Emily's doll hidden in each of the 10 challenges
0.4%


Rare Collector

Find all of the collectable figurines in Burglar on Expert
0.3%


Headhunter

Complete Assassin's Run with 100% accuracy using only head shots
0.3%


Daredevil

In Bonfires, perform all the special combination jumps in 1 round
0.2%


Void Star

Complete all Normal and Expert challenges with a 3-Stars rating
0.2%


By My Hand Alone

Get to Wave 13 in Back Alley Brawl killing all combatants personally
0.2%


Time Management

Finish Chain Kill or Bend Time Massacre without failing any wave, including bonuses
0.2%