Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Disciples III: Renaissance

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 57
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Sage

Sages believe that direct conflict does not always lead to victory.
64.0%


Quack

A Quack can heal various indispositions and light wounds.
63.1%


Traveler

The Traveler is a hero who does not look into each nook and cranny, searching for secrets and treasure.
60.7%


Wizard Apprentice

Wizard Apprentices rely on the strength of their armies and only rarely use magic.
60.1%


Explorer

All true Explorers map the new lands they have discovered.
60.1%


Strategist

You try to only engage in battle on your terms. But you also take a lot of pleasure from crushing your enemies.
47.5%


Doctor

You are sickened by the sight of blood and do everything in your power to keep your followers healthy.
47.4%


Abstainer

Everyone knows that you are an Abstainer, because you are absolutely against the use of potions.
45.8%


Curious

You may explore a dungeon or two every now and then.
44.3%


Pauper

An empty purse does not necessarily translate into failure. Sometimes the war may be won by improvised means.
44.0%


Conqueror of Villages

The Conqueror of Villages does not seek to capture all surrounding lands.
44.0%


Loner

Some heroes do not have much use for trusty sidekicks. They believe in their abilities only.
43.8%


Stonemason

Construction is not your favorite hobby. The amount of stone you have is not enough to build even a small town.
43.2%


Destroyer

A true Destroyer smites all his enemies, leaving only dead bodies in his wake.
40.8%


Conqueror of Cities

The Conqueror of Cities is a hero who is able to capture almost all known lands.
40.5%


Life Mana Collector

You have been able to collect some Life Magic.
39.7%


Healer

You take excellent care of your followers. That's why they call you the Healer!
35.0%


Wizard

Wizards know the power of magic well, which is why they use spells quite often.
33.1%


Great Explorer

Only a hero who has visited every nook and cranny in the land can be called Great Explorer.
27.8%


Fatalist

Fatalists believe in Fate and do not try to resurrect fallen warriors.
25.9%


Earth Mana Collector

You have a meager amount of Earth Magic. You rarely use Earth Magic.
21.9%


Fire Mana Collector

ou do not rely on Fire Magic in battle.
20.0%


Archmage

The Archmage can destroy enemies by using the most powerful spells.
19.2%


Rich Man

Your coffers are filled with gold. A wealthy state is a strong one.
18.2%


Adventurer

When you were young, you explored all the attics and cellars in the neighborhood. And now you are filled with desire to explore the rest of the world.
15.7%


Leader

A true Leader is one who can unite several trusty heroes into a strong team.
8.6%


Tomb Raider

Real Tomb Raiders love to explore all kinds of ancient and mystical ruins.
7.0%


Taster

A Taster knows a lot about potions. That is why he uses them in every major battle.
6.7%


Pacifist

Learned men call him a Pacifist, but they do not say what the word means. In any case, he rarely draws his sword.
6.5%


Merciless

You give no quarter to your enemies. You are Death incarnate.
6.4%


Warrior

The true Warrior destroys his enemies mercilessly and no obstacle can stop him.
6.4%


Solicitous

If your followers fall in battle, you try to get them back from the realm of Mortis.
6.0%


Life Mana User

You have an adequate amount of Life Magic.
6.0%


Money-Bags

You are called Money-Bags behind your back. But you pay no mind to envious losers.
5.2%


Stone Merchant

You have collected a considerable amount of stone. It is enough to build any building.
5.1%


Earth Mana User

You have enough Earth Magic to use it any time you need.
2.5%


Fire Mana User

The Fire Magic you have collected can be used to great advantage.
2.3%


Commander

The Commander is a great organizer, able to lead large armies of followers.
2.1%


Abuser

You are addicted to various potions. Some people laugh at you behind your back.
2.0%


Quarry Owner

The amount of stone you have is incredible. Only Quarry Owners have as much of this resource.
2.0%


Life Mana Guardian

You have a huge amount of Life Magic and your possibilities are endless.
1.7%


Master of Destinies

You do not allow Fate to govern the lives of your followers. You rule over them yourself.
1.3%


Earth Mana Guardian

You have collected a huge amount of Earth Magic. Nothing is impossible for you.
1.2%


Fire Mana Guardian

A true Fire Magic Guardian uses a lot of the infernal energy in all his undertakings.
1.1%


Walker

Walkers go straight to their destination and never turn off the road. They are not interested in exploration.
0.6%


Coward

Cowardly heroes always play it safe.
0.4%


Careful

A Careful hero is prudent. He studies his options thoroughly.
0.4%


Wayfarer

Some heroes like to look for shortcuts and explore secret paths.
0.4%


Wanderer

Real Wanderers explore all the roads and paths they find.
0.4%


Architect

The cities under the patronage of an Architect are flourishing. Architects construct buildings of all types.
0.4%


Conqueror of Peoples

If you have captured all the surrounding lands, then you are the great Conqueror of Peoples.
0.4%


Training Dummy

A general may win the war even if he loses a lot of battles. But his soldiers will call him Training Dummy.
0.4%


Invincible

The great Invincible hero loses only a few small battles, but wins all others.
0.4%


Veteran

А decent Veteran wins as many battles as he loses.
0.4%


Brave

Brave heroes always rush into the heat of battle.
0.4%


Mason

A Mason builds only those buildings that will help the war effort.
0.4%


Builder

A Builder creates a well-rounded city. Builders are interested in many types of buildings.
0.4%