Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Demolition, Inc.

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 37
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Freshman

Just started the game.
88.6%


Bulldozer

You bulldozed 10 buildings.
85.5%


First Things First

You managed to finish your first mission.
85.0%


Car Collector I

Wrecked 20 cars.
84.8%


Sophomore

Second thing done!
80.9%


Cosmic Bulldozer

You destroyed 30 buildings.
76.6%


Barbeque

You grilled 10 cows.
76.2%


Amateur Driver

You drove a car for 10s.
68.5%


Car Collector II

Wrecked 100 cars.
67.8%


City Eater

You levelled a city.
57.9%


Car Jump I

You jumped 400m.
49.6%


Chef

You grilled 30 cows.
47.0%


Galactic Bulldozer

You destroyed 100 buildings.
43.2%


City Muncher

You levelled a city with all stars.
36.7%


Car Jump II

You jumped 500m.
27.0%


Car Collector III

Wrecked 500 cars.
21.9%


Professional Driver

You drove a car for 20s.
16.1%


Gourmet

You grilled 100 cows.
14.8%


Oily wheels

You drifted with a car 10s.
14.8%


Car Jump III

You jumped 600m.
12.5%


Squad Leader I

Drove 3 cars with Car Swarm for 5s. (Level and Weapon Pack)
11.6%


City Dominator

You levelled every city.
4.6%


Downloading, Inc.

You downloaded and completed a published Steam Workshop level
2.5%


Expert Driver

You drove a car for 60s.
1.9%


Earth Crusher

You levelled every city with all stars.
1.4%


Slider

You drifted with a car 30s.
1.4%


Drift King

You drifted with a car 60s.
1.3%


Rainmaker

Started 10 Asteroid Hails (Level and Weapon Pack)
0.9%


Construction, Inc.

You created and published your own level to the Steam Workshop
0.8%


Magnetism I

Earned 50,000 dollars with Car Magnet while it's active. (Level and Weapon Pack)
0.8%


Back to Work - One City

Destroyed a city in the Back to Work campaign (Level and Weapon Pack)
0.7%


Back to Work - Complete

Completed all cities in the Back to Work campaign (Level and Weapon Pack)
0.5%


Magnetism II

Earned 500,000 dollars with Car Magnet while it's active. (Level and Weapon Pack)
0.5%


Squad Leader III

Drove 3 cars with Car Swarm for 15s. (Level and Weapon Pack)
0.5%


Squad Leader II

Drove 3 cars with Car Swarm for 10s. (Level and Weapon Pack)
0.5%


Magnetism III

Earned 1,500,000 dollars with Car Magnet while it's active. (Level and Weapon Pack)
0.4%


Back to Work - All Stars

Got all stars in the Back to Work campaign (Level and Weapon Pack)
0.4%