Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Defense Grid: The Awakening

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 87
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
86.3%

First Blood

Kill 1 alien.
85.7%

Hey! That's mine!

Kill an alien carrying a power core.
85.6%

Happy Returns

Recover a loose core.
84.4%

Field Promotion

Earn at least one silver medal.
83.5%

Leadhead

Build 5 Gun towers.
83.0%

Eradicator

Kill 100 aliens.
82.4%

Surplus

Win with 1,000 resources remaining.
79.7%

Yellow Beats Green

Upgrade a tower.
79.1%

Burn Baby Burn

Build 5 Inferno towers.
79.0%

Salvage Rights

Destroy at least one boss alien.
77.6%

Penny Pincher

Win with 5,000 resources remaining.
75.9%

Pew Pew

Build 5 Laser towers.
75.5%

I Spy

Activate reconnaissance system.
74.7%

Close Call

Save a core less than 10 seconds away from the map exit.
74.3%

What IS that?

Inspect 10 aliens.
73.2%

Arsenal

Build 20 towers in one mission.
70.6%

Exterminator

Destroy 1000 aliens.
69.1%

Flawless Victory

Earn at least one gold medal.
69.0%

Confident

Use speed up controls for a total of 30 seconds in any one mission.
68.2%

Boot Camp

Finish the first 3 missions.
67.1%

Not So Fast

Build 5 Temporal towers.
65.5%

Great Ball of Fire

Build 5 Meteor towers.
65.2%

Sharpshooter

Shoot down a flying alien.
64.0%

Kaboom!

Build 5 Cannon towers.
63.7%

No Sale

No towers sold in a single mission.
60.6%

Liquidator

Sell 5 towers.
58.0%

Filthy Rich

Win with 10,000 resources remaining.
55.8%

High Voltage

Build 5 Tesla towers.
50.5%

Death From Above

Fire the orbital laser.
50.0%

The Not-So-Friendly Skies

Build 5 Missile towers.
47.7%

Pyrrhic Victory

Shoot down flying alien carrying a core.
47.3%

Power Builder

Build 6 towers within 10 seconds.
45.0%

Head Trauma

Build 5 Concussion towers.
40.8%

Retry

Reload an earlier save checkpoint.
38.3%

Overseer

Build 5 Command towers.
33.2%

Annihilator

Kill 10,000 aliens.
30.6%

Full Defense

Build 50 towers in one mission.
26.2%

Indecisive

Sell 10 towers in a single mission.
23.8%

Tower Expert

Build every tower and upgrade.
22.7%

Base Defender

Complete the Story mode.
19.2%

Relay Race

Witness 1 core handed off 10 times within 20 seconds.
16.7%

Flurry

Earn a gold medal on an adrenaline challenge mode.
16.6%

Full Potential

Beat an advanced mission with only level 3 towers and no selling.
16.1%

Diversity

Build all tower types in one mission.
15.5%

The Long Road

Alien time until exit exceeds 5 minutes.
13.0%

Siege Breaker

Survive 100 waves on the Grinder challenge mode.
12.5%

Well Invested

Gain 10000 resources from interest in a single mission.
11.9%

If At First You Don't Succeed, Retry Again

Reload an earlier save checkpoint five times in a single mission.
11.9%

Untouchable

Beat an advanced mission with zero cores captured.
10.1%

Xenocide

Kill 50,000 aliens.
9.7%

Gun Crazy

Beat an advanced mission with only Gun towers.
9.3%

Minimalist

Beat an advanced mission with only level 1 towers.
8.9%

Nail Biter

Win mission with the last core less than 10 seconds away from the map exit.
7.7%

Few and Proud

Earn at least a silver medal on the Story or Story Challenge mode of Divided Attention.
7.4%

Kickstarter

Begin playing any mode of the Containment Campaign.
7.1%

Planet Defender

Earn a silver medal on all missions in the Story mode.
6.8%

Full House

Build all upgrades of all tower types in one mission.
6.5%

Shell-shocked

Beat an advanced mission with only Cannon towers.
6.0%

Out of Bullets

Beat all 5 "Out of Bullets" challenge modes without using Gun or Cannon towers.
5.5%

Alien Tears

Earn a gold medal on all missions in the Story mode.
5.0%

Foresight is 20/20

Earn a Gold medal on any Containment mission without going back to a save checkpoint.
4.7%

Majestic Pony

Earn a bronze medal on all story missions in the You Monster campaign.
4.1%

Savant Genius

Earn a gold medal on any story mission past 'Divided Attention' in the You Monster campaign.
3.9%

The Container

Earn at least a Bronze medal on all eight Story modes in the Containment campaign.
3.9%

Master Siege Breaker

Survive 100 waves on any Super Grinder challenge mode.
3.5%

Regional Deluge

Earn a gold medal on the Campaign mode of Kill Zone and Overflow.
3.4%

Combat Turmoil

Earn a gold medal on the Campaign mode of Service Interruption and Height of Confusion.
3.2%

Civil Divergence

Earn a gold medal on the Campaign mode of Urban Planning and Tactical Diversion.
3.2%

Firebug

Beat an advanced mission with only Inferno towers.
3.0%

Circular Hazard

Earn a gold medal on the Campaign mode of Risk Exposure and Roundabout.
2.5%

Mostly Dead

Earn a silver medal on all story missions in the You Monster campaign.
2.2%

Contains Trace Amounts of Gold

Earn a Gold medal on all eight Story modes in the Containment campaign.
1.8%

Top of the Class

Earn a gold medal on the Story and Story Challenge modes of Ghost in the Machine and Divided Attention.
1.7%

You Monster

Earn a gold medal on all story missions in the You Monster campaign.
1.7%

Master Strategist

Earn a gold medal on any 100 missions in The Awakening campaign.
1.7%

Overflowing

Earn a gold medal on all the modes of Overflow.
1.6%

A Temporal Would've Been Nice

Earn at least a Bronze medal on the Story or Story Challenge mode of Occupation using only Gun, Inferno, and Laser towers.
1.3%

Faithful Companion

Earn a gold medal on 10 challenge modes in the You Monster campaign.
1.2%

Clean Getaway

Prevent the aliens from stealing a core until they have arrived safely at the second core housing in the Story or Story Challenge mode of Auger.
1.1%

So Many Spaces to Build On, So Little Time

Earn at least a Bronze medal on the Story or Story Challenge mode of Foothold building ten towers or less without selling.
1.1%

Best Friends Forever

Earn a gold medal on all story challenge missions in the You Monster campaign.
1.0%

Supreme Strategist

Earn a gold medal on any 150 missions in The Awakening campaign.
1.0%

This is…spartan.

Earn a Gold medal on the Story or Story Challenge mode of Volition building fifteen towers or less without selling.
1.0%

Clear Skies

Earn a Gold medal in the Campaign Reversed mode of Passage without building any Meteor or Missile towers or using the Orbital Laser.
0.9%

Fully Contained

Earn at least a Bronze medal on all 40 modes in the Containment campaign.
0.9%

Core Container

Earn a Gold medal on all 40 modes in the Containment campaign.
0.9%

Beating A Dead Potato

Earn a gold medal on any 35 missions in the You Monster campaign.