Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Defense Grid: The Awakening

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 87
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

First Blood

Kill 1 alien.
87.6%


Hey! That's mine!

Kill an alien carrying a power core.
87.0%


Happy Returns

Recover a loose core.
87.0%


Field Promotion

Earn at least one silver medal.
85.8%


Leadhead

Build 5 Gun towers.
84.9%


Eradicator

Kill 100 aliens.
84.6%


Surplus

Win with 1,000 resources remaining.
83.9%


Yellow Beats Green

Upgrade a tower.
81.5%


Salvage Rights

Destroy at least one boss alien.
80.8%


Burn Baby Burn

Build 5 Inferno towers.
80.6%


Penny Pincher

Win with 5,000 resources remaining.
79.4%


Pew Pew

Build 5 Laser towers.
77.5%


Close Call

Save a core less than 10 seconds away from the map exit.
76.2%


What IS that?

Inspect 10 aliens.
76.0%


I Spy

Activate reconnaissance system.
75.9%


Arsenal

Build 20 towers in one mission.
75.1%


Exterminator

Destroy 1000 aliens.
72.6%


Flawless Victory

Earn at least one gold medal.
70.6%


Confident

Use speed up controls for a total of 30 seconds in any one mission.
70.4%


Not So Fast

Build 5 Temporal towers.
69.0%


Boot Camp

Finish the first 3 missions.
68.9%


Great Ball of Fire

Build 5 Meteor towers.
67.3%


Sharpshooter

Shoot down a flying alien.
66.6%


Kaboom!

Build 5 Cannon towers.
65.8%


No Sale

No towers sold in a single mission.
65.2%


Liquidator

Sell 5 towers.
62.3%


Filthy Rich

Win with 10,000 resources remaining.
60.4%


High Voltage

Build 5 Tesla towers.
57.4%


Death From Above

Fire the orbital laser.
52.0%


The Not-So-Friendly Skies

Build 5 Missile towers.
51.4%


Pyrrhic Victory

Shoot down flying alien carrying a core.
49.0%


Power Builder

Build 6 towers within 10 seconds.
48.6%


Head Trauma

Build 5 Concussion towers.
46.7%


Retry

Reload an earlier save checkpoint.
41.8%


Overseer

Build 5 Command towers.
39.8%


Annihilator

Kill 10,000 aliens.
33.9%


Full Defense

Build 50 towers in one mission.
31.2%


Indecisive

Sell 10 towers in a single mission.
26.7%


Tower Expert

Build every tower and upgrade.
24.4%


Base Defender

Complete the Story mode.
23.3%


Relay Race

Witness 1 core handed off 10 times within 20 seconds.
19.4%


Flurry

Earn a gold medal on an adrenaline challenge mode.
18.2%


Full Potential

Beat an advanced mission with only level 3 towers and no selling.
16.7%


Diversity

Build all tower types in one mission.
16.3%


The Long Road

Alien time until exit exceeds 5 minutes.
15.6%


Siege Breaker

Survive 100 waves on the Grinder challenge mode.
13.1%


Well Invested

Gain 10000 resources from interest in a single mission.
12.8%


Untouchable

Beat an advanced mission with zero cores captured.
11.7%


Gun Crazy

Beat an advanced mission with only Gun towers.
10.0%


Xenocide

Kill 50,000 aliens.
9.9%


Minimalist

Beat an advanced mission with only level 1 towers.
9.3%


Nail Biter

Win mission with the last core less than 10 seconds away from the map exit.
9.0%


If At First You Don't Succeed, Retry Again

Reload an earlier save checkpoint five times in a single mission.
8.8%


Few and Proud

Earn at least a silver medal on the Story or Story Challenge mode of Divided Attention.
7.8%


Planet Defender

Earn a silver medal on all missions in the Story mode.
7.1%


Full House

Build all upgrades of all tower types in one mission.
6.9%


Shell-shocked

Beat an advanced mission with only Cannon towers.
6.6%


Out of Bullets

Beat all 5 "Out of Bullets" challenge modes without using Gun or Cannon towers.
6.4%


Kickstarter

Begin playing any mode of the Containment Campaign.
6.1%


Alien Tears

Earn a gold medal on all missions in the Story mode.
5.4%


Majestic Pony

Earn a bronze medal on all story missions in the You Monster campaign.
4.4%


Foresight is 20/20

Earn a Gold medal on any Containment mission without going back to a save checkpoint.
4.2%


Savant Genius

Earn a gold medal on any story mission past 'Divided Attention' in the You Monster campaign.
3.9%


Regional Deluge

Earn a gold medal on the Campaign mode of Kill Zone and Overflow.
3.4%


The Container

Earn at least a Bronze medal on all eight Story modes in the Containment campaign.
3.3%


Firebug

Beat an advanced mission with only Inferno towers.
3.2%


Combat Turmoil

Earn a gold medal on the Campaign mode of Service Interruption and Height of Confusion.
3.2%


Civil Divergence

Earn a gold medal on the Campaign mode of Urban Planning and Tactical Diversion.
3.1%


Master Siege Breaker

Survive 100 waves on any Super Grinder challenge mode.
3.0%


Circular Hazard

Earn a gold medal on the Campaign mode of Risk Exposure and Roundabout.
2.9%


Mostly Dead

Earn a silver medal on all story missions in the You Monster campaign.
2.3%


Contains Trace Amounts of Gold

Earn a Gold medal on all eight Story modes in the Containment campaign.
1.8%


Top of the Class

Earn a gold medal on the Story and Story Challenge modes of Ghost in the Machine and Divided Attention.
1.7%


Overflowing

Earn a gold medal on all the modes of Overflow.
1.6%


Master Strategist

Earn a gold medal on any 100 missions in The Awakening campaign.
1.5%


You Monster

Earn a gold medal on all story missions in the You Monster campaign.
1.5%


A Temporal Would've Been Nice

Earn at least a Bronze medal on the Story or Story Challenge mode of Occupation using only Gun, Inferno, and Laser towers.
1.2%


Faithful Companion

Earn a gold medal on 10 challenge modes in the You Monster campaign.
1.1%


Best Friends Forever

Earn a gold medal on all story challenge missions in the You Monster campaign.
0.9%


Clean Getaway

Prevent the aliens from stealing a core until they have arrived safely at the second core housing in the Story or Story Challenge mode of Auger.
0.9%


Beating A Dead Potato

Earn a gold medal on any 35 missions in the You Monster campaign.
0.8%


This is…spartan.

Earn a Gold medal on the Story or Story Challenge mode of Volition building fifteen towers or less without selling.
0.8%


So Many Spaces to Build On, So Little Time

Earn at least a Bronze medal on the Story or Story Challenge mode of Foothold building ten towers or less without selling.
0.8%


Supreme Strategist

Earn a gold medal on any 150 missions in The Awakening campaign.
0.8%


Clear Skies

Earn a Gold medal in the Campaign Reversed mode of Passage without building any Meteor or Missile towers or using the Orbital Laser.
0.7%


Core Container

Earn a Gold medal on all 40 modes in the Containment campaign.
0.6%


Fully Contained

Earn at least a Bronze medal on all 40 modes in the Containment campaign.
0.6%