Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Defenders of Ardania

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
77.3%

Rookie

Finish the first mission.
18.1%

Vacuum Cleaner Agent

Sell 10 towers in a single mission.
16.0%

Demolition man

Destroy the Minotaur Base.
11.9%

Master Economist

Use all Economy Upgrades in one mission.
6.1%

Veteran

Finish the Campaign.
5.1%

Straight Flush

Build all tower types of one race in one mission.
5.0%

Librarian

Use the unit info 10 times.
4.5%

Cunning

Win a level without towers.
1.6%

Survivor

Survive 60 waves on the Survival game mode.
1.5%

Lucky!

Win 5 multiplayer match in a row.
1.4%

Grandmaster

Complete all levels in Limited Resource mode.
1.3%

Don't Panic!

Unlock all achievements.