Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Defenders of Ardania

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Rookie

Finish the first mission.
77.2%


Vacuum Cleaner Agent

Sell 10 towers in a single mission.
18.2%


Demolition man

Destroy the Minotaur Base.
15.8%


Master Economist

Use all Economy Upgrades in one mission.
11.8%


Veteran

Finish the Campaign.
5.9%


Straight Flush

Build all tower types of one race in one mission.
4.9%


Librarian

Use the unit info 10 times.
4.8%


Cunning

Win a level without towers.
4.1%


Survivor

Survive 60 waves on the Survival game mode.
1.3%


Grandmaster

Complete all levels in Limited Resource mode.
1.2%


Lucky!

Win 5 multiplayer match in a row.
1.2%


Don't Panic!

Unlock all achievements.
1.0%