Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

DeathSpank: Thongs Of Virtue

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Orque Impostor

Convince an Orque Guard you are an Orque
70.2%


Death of a Penguin

Kill the Evil Nun
31.9%


To Serve Man

Kill Wortten
26.8%


Raise Your Mast

Go Sailing in a Pirate Ship
26.4%


A True Hero

Reach Level 20
25.5%


Well Educated

Get an Engineering Degree
25.5%


Ruin Christmas

Kill Santa Claus
25.0%


A Tale of Two Endings

Watch Both Game Endings
17.7%


Frozen Justice

Kill the Taking Tree
16.7%


Dispenser of Justice

Kill 3000 Enemies
14.8%


Konichiwa

Learn to Speak Japanese
12.0%


Mystic Transport

Discover all 44 Teleporting Outhouses
10.3%


Primp V.I.P.

See all 20 of Madame Primp's Outfits
7.8%