Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

DeathSpank

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Can't Kill Me...

Resurrect at an Outhouse
69.7%


Destroyer of Chickens

Kill 100 Chickens
48.4%


The Day the Music Died

Kill Sergeant Orque
32.7%


Extracurricular Activities

Finish 50 Side Quests
25.4%


I'm an Addict

Drink 50 Potions
25.1%


Justice Dispenser

Kill 2500 Enemies
24.8%


Underground Subway

Discover all 30 Teleporting Outhouses
23.5%


Mr. Tough Guy

Reach Level 20
23.5%


Take Back The Knight

Kill Lord Von Prong
23.4%


Man In The Hole

Complete 6 Spelunker Quests
23.3%


Menu Hero

Dispense the Good, Vanquish the Evil
22.4%


Extermination

Destroy all 3 Queen Greems
22.1%